Kanuni Sultan Süleyman Kimdir-Kanuni Sultan Süleyman’ın Hayatı

Kanuni Sultan Süleyman kimdir, Kanuni Sultan Süleyman nasıl öldü, Kanuni Sultan Süleyman seferleri, Kanuni Sultan Süleyman savaşları gibi tarihsel bilgiler için aliskanlik.com

Osmanlı Devletinde en uzun tahtta kalan ve adı ile Avrupa’ya korku salan Kanuni Sultan Süleyman kimdir?

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir 

Kanuni Sultan Süleyman 1494 yılında Trabzon’da doğdu. Şehzadeliği döneminde önce Kefe sonra Saruhan Beyliğinde sancak beyliği yapmıştır. 1520 yılında babası Yavuz Sultan Selim’in vefatı sonrası tahta çıkmıştır. Tahta çıkışının ardından Canberdi Gazali’nin Şam’da çıkardığı isyanı bastırdı. II. Layoş’un elçileri öldürmesi üzerine Belgrad’a sefere çıktı. Belgrad’ın fethi ile birlikte Avrupa’da bir Osmanlı korkusu başlattı. Mohaç Meydan Muharebesinde Macar ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı. 1522 yılında Rodos Adasının fethini gerçekleştirdi. İstanbul’a döndüğünde Pargalı İbrahim’i Sadrazam’ı yaptı. İbrahim Paşa ile rekabet içerisinde olan Ahmet Paşa, Mısır’da başlattığı isyan başlattı ve ardından kendisini sultan ilan etti. Sultan Süleyman Sadrazam, Pargalı İbrahim’i isyanı bastırması için Mısır’a gönderdi ancak daha Mısır’a ulaşmadan isyanın bastırıldığı ve Ahmet Paşa’nın idamı haberi geldi. İbrahim Paşa bir süre Mısır’da düzeni sağladıktan sonra 1526 yılında Budin seferine katıldı. 1529 yılının Eylül ayında Viyana önlerine ulaşan ordu şehri 17 gün boyunca kuşatma altında tutsa da geri çekilmek zorunda kaldı.

1533 yılında Safevilerin üzerine bir sefer hazırlığına başlandı. Tebriz’e önce İbrahim Paşa gönderildi. İbrahim Paşa Tebriz’i ele geçirmişti bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman da yola çıktı. Buradan Bağdat üzerine devam edildi. Bağdat’ın fethinden kısa süre sonra Tebriz’in düştüğü haberi geldi. İstanbul’a döndüğünde Veziriazam İbrahim Paşa’yı idam ettirdi.

Venedik ile ilişkileri düzelten Kanuni Sultan Süleyman Korfu üzerine sefere çıktı. Ardından Budin’e bir sefer düzenlendi. Budin seferi sırasında oğlu Mehmet’in ölüm haberini aldı. Dönünce oğlu için bir camii yaptırdı. 1544 yılında Veziriazamlık makamına Rüstem Paşa’yı getirdi.

Kanuni Sultan Süleyman, Şah Tahmasb’ın oğlu Şehzade Mustafa ile anlaştığı dedikoduları üzerine İran seferi kararı aldı. 1548 yılında Selim’i tahta vekil bırakarak İran üzerine sefere çıktı. Şehzade Mustafa’nın yaşının 40’a yaklaşmış olması, sakal bırakması ve kendi başına kararlar alması Sultan Süleyman’ı dedesi ile aynı kaderi paylaşma korkusuna sürükledi. Bundan ötürü dedikoduları duymazdan gelemedi ve İran seferi sırasında oğlunu idam ettirdi. Bu olay üzerine askerin öfkesini dindirmek için Veziriazam Rüstem Paşa’yı azletti ve yerine Ahmet Paşa’yı veziriazam tayin etti. Ordu Halep’e ulaştığı sırada Şehzade Cihangir vefat etti.

Kanuni Sultan Süleyman Nasıl Öldü 

Şehzade Bayezid taht için sert bir mücadeleye girişti öte yandan II. Selim daha sakin bir politika izliyor kendi kontrol edebiliyordu. 1559’da iki şehzadenin orduları Konya’da karşı karşıya geldi. Savaşın sonunda yaralanan Bayezid, Şah Tahmasb’a sığındı. 1562 yılında bizzat Şah Tahmasb tarafından Osmanlılara yapılan anlaşma sonucunda teslim edilerek oğulları ile birlikte idam edildi.

1566 yılında son seferine çıktı Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar’ın dış kalesinin fethinin haberinin hemen ardından iç kalenin fethini göremeden vefat etti. Ölümü kalenin tamamen fethine kadar Sokullu Mehmed Paşa tarafından başarı ile gizlendi.

Kanuni Sultan Süleyman Seferleri

Kanuni Sultan Süleyman’ın seferleri ve Kanuni Sultan Süleyman’ın savaşları aşağıda belirtilmiştir.

 • Belgrad’ın Fethi 18 Mayıs 1521 – 19 Ekim 1521
 • Rodos’un Fethi 30 Ocak 1523
 • Mohaç Muharebesi 23 Nisan 1526 – 13 Kasım 1526
 • I. Viyana Kuşatması 10 Mayıs 1529 – 16 Aralık 1529
 • Alman Seferi 25 Nisan 1532 – 21 Kasım 1532
 • Irakeyen Seferi 11 Haziran 1534 – 8 Ocak 1536
 • Korfu Seferi 17 Mayıs 1537 – 22 Kasım 1537
 • Boğdan Seferi 9 Temmuz 1538 – 27 Kasım 1538
 • Budin Kuşatması 20 Haziran 1541 – 27 Kasım 1541
 • Estergon Kuşatması 23 Nisan 1543 – 16 Kasım 1543
 • Osmanlı-Safevi Savaşı 29 Mart 1548 – 21 Aralık 1549
 • Nahcivan Seferi 28 Ağustos 1553 – 31 Temmuz 1555
 • Zigetvar Kuşatması 1 Mayıs 1566 – 6 Eylül 1566

2 Yorum

 1. Kanuni Sultan Süleyman gerçekten büyük adam… en uzun süre Osmanlı’nın başında kalmış padişah.. yeni filmi çekilmesi kesinlikle gerekli

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu