Tarih

Yavuz Sultan Selim Kimdir? 1 . Selim Savaşları Nelerdir?

Yavuz Sultan Selim Kimdir?

Osmanlı Tarihinin önemli padişahlarından olan Yavuz Sultan Selim yani 1. Selim 9. Osmanlı Padişahı olması yanında aynı zamanda ilk Osmanlı Halifesidir. Mısır fethinin ardından Halifeliği Abbasilerin elinden almıştır. Sekiz yıllık iktidarında devletin sınırlarını iki katına çıkarmış ve diğer Türk devletlerine karşı üstünlük sağlamıştır. Anadolu da yaptığı fütuhatlar sayesinde devletin kendisinden sonra balkanlarda rahatça ilerlemesinin önünü açmıştır.

Yavuz Sultan Selim Tahta Nasıl Çıktı?

Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkışı darbe ile olmuştur. Babası II. Bayezid’ın uzun süren iktidarı artık tahta çıkma yaşı gelen kardeşler arasında gerginlikler oluşmasına neden olmuştur. Özellikle Şehzade Ahmed’e tahtı devretme söylentileri ortaya çıktıktan sonra taht mücadelesi başladı. Şehzade Selim kardeşlerin yaşça en küçüğü ve İstanbul’a en uzak olanıydı. Trabzon sancağında Sancak Beyliği yapan Selim’in payitahta uzak olması onun için büyük şanssızlık idi. Selim buna çözüm olarak oğlu Şehzade Kanuni Sultan Süleyman için Babasından sancak beyliği istedi. Bunun üzerinde Kefe Sancağı Şehzade Süleyman’a verildi. 1511 yılında Şehzade Selim Trabzon’dan Kırım’a geçti. Kırım’dan Rumeli’ye geçmesi üzerine II. Bayezid Şehzade Ahmed’i İstanbul’a çağırdı fakat askerler Şehzade Ahmed’i şehre sokmayarak tahta çıkmasına engel oldular.Yavuz Sultan Selim, Safeviler ile Şehzadeliğinde verdiği mücadelelerin etkisi ile askerlerin desteğini almıştı. Askerlerin ayaklanması üzerine II. Bayezid tahtı Selim’e bırakmak zorunda kaldı. Selim tahta çıktıktan sonra abisi Şehzade Korkut’un Konya’da Sultanlığını ilan etmesi ve oğlu Alaaddin’nin Bursa’yı işgali üzerine 1. Selim 29 Temmuz 1512 yılında Şehzade Ahmet ve oğullarının üzerine yürümüştür. Şehzade Korkut ise Selim’in hükümdarlığını tanıdığı için Saruhan Sancakbeyliği’ne atanmıştır. Fakat sonradan Şehzade Korkut’un Padişah olma arzusu ortaya çıkınca 1513 yılında Bergama’da Selim tarafından boğdurtulmuştur.

Yavuz Sultan Selim Nasıl Öldü?

Yavuz Sultan Selim 1520 yılının Ekim ayında Çorlu yakınlarında şirpençe denilen hastalık ile hayatını kaybetti. Sırtındaki çıbanı patlattırmasının buna neden olduğu düşünülmektedir.

Yavuz Sultan Selim’in Savaşları

İran-Osmanlı Savaşları

Şehzadeliğinde bile Safevi sorununu kafaya takan Selim tahta çıkınca ilk iş olarak Safeviler üzerine sefer hazırlıklarına başladı.

Yavuz Sultan Selim Kimdir? 1 . Selim Savaşları Nelerdir? 2

Çaldıran Savaşı

1514 yılının baharında İran seferine çıkıldı. Çaldıran ovası üzerinde iki ordu karşı karşıya geldi. Osmanlılar, Safevileri mağlup etti.

Memlûk-Osmanlı Savaşları

Mercidabık Savaşı:

Şah İsmail’in Memlükler ile işbirliği içerisinde bulunduğunu öğrenen Yavuz Sultan Selim 1516 yılında Mısır fethine çıktı. İki ordu Mercidabık’ta karşı karşıya geldi, Memlûk ordusunda gavur icadı olduğu düşünülen ateşli silahların kullanılmaması savaşın kısa sürede Osmanlı lehine sonlanmasına neden olmuştur. Savaş sırasında Memlûk Sultanı Kansu Gavri atından düşerek ölmüştür.

Ridaniye Savaşı:

Kansu Gavri’nin veliahtı Tomanbay, Yavuz Sultan Selim’in gönderdiği elçiyi öldürmesi üzerine Mısır üzerine sefere çıkıldı. Ridaniye köyünde iki ordu karşı karşıya gelmişti. Memlük ordusu Mercidabık’ta ateşli silahların önemini anlamıştı. Bundan ötürü Tomanbay Venediklilerden top ve tüfek satın aldı. El-Mukaddem dağı ile Nil Nehri arasında ordusunu konumlandıran Tomanbay, savunma yapmayı planlıyordu. Yavuz Sultan Selim ordusunun küçük bir kısmını El-Mukaddem dağının etrafından geçirip Memlük Ordusunu çapraz ateşe tutarak bozguna uğrattı. Savaş sonrası Abbasi halifesi esir alındı ve İstanbul’a götürüldü. 1.Selim böylece ilk Osmanlı halifesi oldu.

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı