Yunus Emre Sözleri-Yunus Emre Şiirleri

Yunus Emre sözleri, Yunus Emre şiirleri, Yunus Emre kimdir, Yunus Emre en güzel sözleri, Yunus Emre aşk sözleri, Yunus Emre hayatı, Yunus Emre en güzel sözleri  gibi en güzel sözler için aliskanlik.com

Yunus Emre Kimdir

Yunus Emre kimdir? Beraber inceleyelim.

Yunus Emre’nin 1240 senesinde Eskişehir’de doğduğu düşünülse bile maalesef ki onun hakkında bildiklerimiz oldukça kısıtlıdır. Her ne kadar Türk tasavvuf edebiyatı içerisinde yer alsa bile kendine has bir tarzı olan Yunus Emre tekke şiiri geleneğini devam ettirmiştir.

Şiirlerin defalarca Allah, Yaradan sevgisi, insanın yaratıcısı ile ilişkisi, ölüm ve doğum gibi konuları tekrar tekrar işlemiştir. Tasavvuf edebiyatı açısından da büyük bir yeri olan Yunus Emre bu konuda bile hala örnek gösterilen, derslere konu olan ve insanlara öğütler veren eserler vermiştir.

Tasavvufi fikirlerini yayma amaçları ile Kayseri, Şam, Nahçıvan, Sivas gibi şehirleri ziyaret ettiğine inanılmaktadır. Temel olarak her eserinde insanları daha iyi biri olma adına hoşgörüye, sevgiye, saygıya ve de barışa yöneltmekte ve böbürlenmenin, kibrin, bencilliğin kötü olduğunu anlatmak istemiştir.

Yunus Emre Sözleri

En güzel Yunus Emre sözleri sizlerle;

Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyIeme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyIeme.

İIim, kendini biImektir .

Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.

Olsun be aIdırma yaradan yardır. Sanma ki zaIimin ettiği kârdır.. MazIumun ahi indirir sâhi.. Her şeyin bir vakti vardır..

Ya eIim aI kaIdır beni. Ya vasIına erdir beni. Çok ağIattın güIdür beni. GeI gör beni aşk neyIedi.

Nefistir seni yoIda koyan, yoIda kaIır nefse uyan. Sabır saadeti ebedi kaIır sabır kimde ise o nasib aIır.

Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz.

İIim iIim biImektir, iIim kendin biImektir, sen kendini biImezsen, bu nice okumaktır.

Söz oIa kese savaşı, söz oIa kestire başı, söz oIa aguIu asi baI iIe yağ ede bir söz.

Eğer, iIerde birgün keşke demek istemiyorsan, 3 şeyi doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını.

Bu dünyaya inanma, vefasın buIam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde.

Dünyada dertsiz baş oImaz. Derd’oIanın ahi dinmez.

Maharet güzeIi görebiImektir,sevmenin sırrına erebiImektir. Cihan, aIem herkes biIsin ki şunu; en büyük ibadet sevebiImektir..

Derdi dünya oIanın, dünya kadar derdi vardır..

Aşık oIamayan adem benzer yemişsiz ağaca. Çok maI haramsız, çok söz yaIansız oImaz.

Ne varIığa sevinirim, ne yokIuğa yerinirim. Aşkın iIe avunurum ; bana seni gerek seni.

Yunus Emre Aşk Sözleri

Yunus Emre aşk sözleri sizlerle;

TürIü türIü cefanın adını aşk koymuşIar.

Ey hayat ırmağından şu içenIer! GeIin soraIım canIara ki güzelliği ne oIdu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?

Kalem eğri dili, mürekkep siyah yüzIü, kağıt iki yüzIü! Şimdi kalkıp arzuhaIimi yazmaya kimi mahrem kılayım?

Hoştur bana senden geIen.ya gonca güI,yahut diken.ya hayattır,yahut kefen. Nârin da hoş, nurun da hoş. kahrın da hoş, Iütfun da hoş.

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

Biz geImedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüIIerdir, gönüIIer yapmaya geIdik.

Kırma dostun kalbini; onaracak ustası yok. Soldurma gönüI çiçeğini; sulamaya ibrik yok.

CümIeIer doğrudur sen doğru isen, doğruIuk buIunmaz sen eğri isen.

Ete kemiğe büründü, yunus deyu görundu.

Eğer bir müminin kaIbin kırarsan hakka eyIediğin secde değiIdir.

Aşk aşıkı sır eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder

Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden geIir. Zehr iIe pişen asi yemeğe kim geIir.

Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.

Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken. Ya hayattır yahut kefen. Nârın da hoş, nurun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Zulüm iIe abad olanın akıbeti berbad oIur.

Dağlar nice yüksek ise, yol anın üstünden geçer.

Bu dünyaya gelen gider. Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?

Çiçeklerle hoş geçin, dalı incitme gönül. Bir küçük meyve için, dalı incitme gönül. Başın olsada yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek;

Yolu incitme gönül.

İşitin ey yarenler! Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül, misal-i taşa benzer.

Dağa düşer kül eyler, gönüllere yol eyler, sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk.

Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir.

Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir.

Benim bir karıncaya ulu nazarim vardır.

Elif okuduk ötürü Pazar eyledik götürü Yaratılmışı hoş gördük Yaratandan ötürü.

Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü.

Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.

Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?

Miskin Adem oğlanı, nefse zebun olmuştur. Hayvan canavar gibi, otlamağa kalmıştır.

Yunus sözi alimden, zinhar olma zalimden, korkadurın ölümden, cümle doğan ölmüştür.

Sabır saadeti ebedi kalır Sabır kimde ise o nasib alır.

Yunus Emre Dostluk Sözleri

Yalancı dünyaya konup göçenler. Ne söylerler ne bir haber verirler

Zulum ile abad olanın akıbeti berbad olur.

Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara.

Bir avuç toprak, biraz da suyum ben… Neyimle övüneyim, işte buyum ben…

Edebim elvermez edepsizlik edene, Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene…

Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kainat dinler.

Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun.

Derdi dünya olanın dünya kadar derdi vardır.

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

‘Üzenlerin üzüldüğü vakit de gelir

Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola agulu asi bal ile yağ ede bir söz

Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen asi yemeğe kim gelir.

Durulduğu zamanları olur insanın, yorulduğu zamanlar olduğu gibi, ama ömür götüren kırıldığı zamanlardır.

Bölüşerek tok oluruz. Bölünerek yok oluruz.

Akıl bir kişidir, Allah’a bakar.Uyarsan akla uy, ol buhl’ı (cimriliği) yakar.

Akıl, adl (adalet) ıssı (sahibi) bir ulu kişidir.Medet etmek sana onun işidir.

Ben sevdiğimi demez isem, sevmek derdi boğar beni.

Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde.

Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

Çalab’ın dünyasında Yüz bin dürlü sevgi var;Biri Rahmân-ı Rahîm Biri şeytan-ı racîm.

Yunus Emre Hayatı

Yunus Emre hayatını beraber inceleyelim.

Net bir bilgi olmamasına rağmen Yunus Emre’nin 1320 ya da 1321 tarihlerinde vefat ettiğine inanılmaktadır.  Hem kendi eserlerinden hem de o dönemin eserlerinden öğrenilen bilgiler ışığında hakkında bazı varsayımlarda da bulunmak mümkündür.

Nereden ya da nasıl eğitim aldığı bilinemese bile Yunus Emre’nin hem Farsça hem de Arapça bildiği hem eserleri hem de dönemin eserlerinden kaynaklı olarak bilinmektedir.

Moğol istilası sebebi ile insanların göç etmesi gereken bir dönemde doğmuş olan Yunus Emre bu savaş ve kaygı dolu ortam dolayısı ile hoşgörüyü eserlerinde sıklıkla işlemiştir. Ayrıca eserlerinde halkı barışa yöneltmeyi ve de halkı sevgiye davet etmeyi amaçladığına inanılmaktadır.

Yunus Emre’nin bazı şiirlerindeki dizelere dayanarak çocuğu olduğu düşünülmektedir lakin evlenmiş midir, ne zaman evlenmiştir ya da kimin ile evlenmiştir gibi sorulara cevap vermek maalesef ki pek mümkün değildir.

Mevlâna Celaleddin Rumi’ye karşı hayranlığını ve övgülerini sıkça dile getirmiştir. Ayrıca çoğu eserinde şeyhinin Tapduk Emre olduğunu belirtmiş ve de bazı eserlerinde de Tapduk Yunus mahlasını kullanmaktan da geri kalmamıştır.

Her ne kadar çaba harcansa bile Yunus Emre’nin nerelerde hayatını sürdürdüğü, ne gibi işlerle uğraştı, sanatçı kimliği dışında ne ile meşgul olduğu gibi konular büyük bir muamma olmaya devam etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu