Atatürk Sözleri-Atatürk Gençliğe Sözleri

Atatürk sözleri, Atatürk gençliğe sözleri, Atatürk’ün hayatı, Atatürk sanat sözleri, Atatürk bilim sözleri, Atatürk savaş sözleri gibi en güzel sözler için aliskanlik.com

Atatürk’ün Hayatı

Atatürk’ün hayatına beraber bakalım.

 

Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğmuştur. Birinci Dünya Savaşı esnasında Osmanlı İmparatorluğu ordusunda görev yapmaktayken farklı cephelerde gösterdiği başarılar ile Yıldırım orduları komutanlığına atanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilgisi ile sonuçlanan zaman sonucunda Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Bu savaş sürecinde de Ankara Hükümeti’nin kurulmasını sağlamıştır.

Türk Orduları Başkomutanı iken Sakarya Meydan Muharebesi’nde gösterdiği üstün başarılar ile 1921 yılında Gazi unvanını almış ve mareşalliğe yükselmiştir. Ayrıca bu zorlu süreçte Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları İtilaf Devletleri karşısında zafer kazanmıştır.

Bu süreç sonrasın Cumhuriyet Halk Fırkası’nı kurmuş ve ilk genel başkanı olmuştur. 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilanı ile de cumhurbaşkanı seçilmiştir. 10 Kasım 1938 tarihinde vefat etmesine değin geçen sürede cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştür.

Mustafa Kemal Atatürk tüm dünyanın kabul ettiği öncü bir liderdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşmesi ve de muasır medeniyetler seviyesine çıkması uğruna birçok alanda yenilik yapmış ve reformlar gerçekleştirmiştir.

Türk Dil Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Türk Hava Yolları, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Türkkuşu, Sümerbank, Etibank ve Türk Tarih Kurumu da dahil olmak üzere birçok kurumun kurulması için gerek bizzat kendisi gerek de kendisinin katkıları ile gerçekleşmiştir.

Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk, bulunduğu her yerde mutlaka kadınların siyasi, kültürel ve medeni konularında haklarını savunmuş ve bunu vurgulamaktan kaçınmamıştır. Modern bir toplum olmak için kadınların da erkekler ile eşit haklara sahip olması gerektiğini ve bunu yapmak için de hiçbir çabadan kaçınmayacağını belirtmiştir. O zaman dahi örnek gösterilen batılı ülkelerden çok daha önce Mustafa Kemal Atatürk 1926 yılında Medeni Kanun ile kadınlara aile ve toplum içerisinde önemli haklarını vermiştir.

3 Mart 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat kanunu ile eğitimde kadınların ve erkeklerin eşit bir hakka sahip olmasını sağlamıştır. 1936 yılında yürürlüğe girmiş olan İş Kanunu sayesinde kadınların iş hayatında yaşadığı zorlukları engellemiş ve kadınların çalışma hayatında da düzenlemeler yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bir devlet ve millet için gelecek neslin önemini de her defasında sözlerinde vurgulamıştır. Gençliğe verdiği değeri ve önemi bizlere açıklamış ve eğitimin de bu konuda ne kadar gerekli olduğunu sözlerinde belirtmiştir.

Atatürk Sözleri

Atatürk sözleri sizlerle;

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

“Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.”

“Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur.”

“Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.”

“Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.”

“Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.”

“Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.”

Atatürk Sanat Sözleri

Atatürk sanat sözleri sizlerle;

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

“Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.”

“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.”

“Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.”

“Millî hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Önemli olan, çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Toplumsal hastalıklarımızı incelersek temel olarak bundan başka, bundan önemli bir hastalık keşfedemeyiz; hastalık budur. O halde ilk işimiz bu hastalığı esaslı bir şekilde tedavi etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun doğal sonucu olan refah ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır”

“Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.”

“Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur”

“Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım.”

Atatürk Bilim Sözleri

Atatürk bilim sözleri sizlerle;

“Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek, birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine hakim olsun ve düşünebilsin, yeter! Başlangıçta hatalı düşünse de, az zaman sonra bu hatayı düzeltebilir. Fikir bir kere faaliyete başladı mı, her şey yavaş yavaş düzene girer ve düzelir. Fikrin serbest hareketi ise, ancak bireyin düşündüğünü serbest olarak söylemek, yazmak ve verdiği karara göre her türlü girişimde bulunmak serbestisine sahip olmakla mümkündür.”

“Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.”

“İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu