Astroloji Ne Bilimidir

Astroloji Ne Bilimidir Gezegenlerin gökyüzündeki hareketlerini ve konumlarını inceleyen haritaları ilk defa Babil’iler yapmıştır. Bu medeniyet ay ve güneş tutulmasını önceden tahmin yürüterek bilmişti. Astroloji bu sebeple Babil’den Eski Yunan’a ve oradan da Mısır ve Hindistan’a geçmiştir.

Astroloji Ne Bilimidir

Çok sonraları Asya ve Avrupa’ya yayılmıştır. Astroloji Ne Bilimidir Bir dönemde insanlar ilginç bir şekilde bir kuyruklu yıldızı çıplak gözle gözlemlediler. İsa’dan sonra 1066’da bu parlak cisim görünmüş ve insanları bir korku salmıştı. Bu esrarengiz hadiseyi yorumlayan astrologlar bu olayı gelecek yıllar içinde krallarının öleceğine yormuşlardı. Hakikaten de iki ay sonra Hastings Savaşı’nda İngiliz kral Harold ölünce kehanete daha fazla inanmaya başladılar.

 Bazı Uygarlıklarda Astroloji Ve Gelecek Bilimi

Gök cisimlerine yani yıldızlara, gezegenlere, galaksilere ya da meteorlara bakılarak kehanetlerde bulunmak pek çok uygarlıkta olan bir uğraştır. Bu uğraşın ilk yazılı belgelerine Mezopotamya’daki Asur ve Babil uygarlıklarında rastlıyoruz. İçinde bulunduğumuz çağdaki kullandığımız astrolojik tarihlenmeler eski Sümer’e kadar gitmektedir. O zamanlarda gökyüzüne bakarak yeryüzündeki birtakım olayları açıklamak bir gelenek haline gelmişti. İlk defa Mezopotamya’da milattan önce 2500 yılında ortaya çıkan ve gezegenlerin insan hayatı hakkındaki etkilerini düşünen bu uğraş için gelecek bilimi diyebiliriz. Bu arada Burcum ne sayfası ile burcunu öğren.

 Gelecekten Haber Alma

Fakat insanların kendi hayatlarını, etrafındakileri, doğayı bir anlamda dünyayı keşfetmesi yazılı tarihin çok çok gerisine kadar gider. Astroloji Ne Bilimidir Gözlem ve deney yoluyla incelenen varlıklar üzerindeki yapılan yorumlara bilim diyoruz. Ama burada çok başka bir uğraş alanı mevcut. Bu gelecekten haber almak işi bir nevi kehanetlerle yürüyen bir şey. Burada gelecek biliminden söz edebiliriz.

 Bilim Dünyası Ve Astroloji

Bilim dünyasında astrolojinin bilim olarak kabul görmesi imkansızdır elbette. Ama biz burada gelecekten haber almaktan söz ettiğimize göre, işin içine kehanetler giriyor. Gelgelelim astroloji bilimsel verileri kullanır. Bu verilerden yola çıkarak birtakım çıkarımlarda bulunur.

 Astrolojinin Tanımlanması

Astrolojinin tanımlanması birçok çevre tarafından tutarsızlıklar gösterir. Astroloji Ne Bilimidir İkilemeye düşen bir uğraştır. Birtakım kişiler sadece burçlar dolayısıyla astrolojiye inanmazken, bazı kişiler ise astrolojiye bütünsel bakarak ele alırlar. Fakat her ne olursa olsun astroloji sırlarla dolu bir alandır. Bir gelecek bilimi olarak astrolojinin varsayımları zaman zaman doğru çıkabiliyor. Bu yüzden bu alana temkinli yaklaşmakta yarar var.

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu