Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hakkında Ne Bilmelisiniz?

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hakkında Ne Bilmelisiniz? Mevlânâ 30 Eylül 1207 yılında Afganistan sınırları içerisinde bulunmuş olan Horosan yöresinin,Belh şehrinde doğmuştur.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hakkında Ne Bilmelisiniz?

Mevlânâ’nın Annesi Belh emiri Rükneddinin kızı Mümine Hatundur,Mevlânâ’nın babası ise Belh şehrinin ileri gelen bilginlerinden olan, bilginler tarafından sultanı ünvanını almış olan Hüseyin Hatibi oğlu Bahaeddin Veled’miş. Bahhaeddin Veled’in babası ise Sultanü-l Ulema’dır.Bahaeddin Veled bazı siyasi olaylar nedeni ile  ve yaklaşmakta olan Moğol istilasının vermiş olduğu rahatsızlık ile Belh şehrinden zorunlu olarak ayrılmıştır.Öncelikle Ailesi ile Nişabura gitmiştir, orada Mutasavvıf Ferüddin Attar ile karşılaşmıştır.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî                                                                                                                                        

Mevlânâ Hangi Padişah Döneminde Yaşamıştır?

1220-1237 yılları arasında hüküm sürmekte olan  I. Alaüddin Keykubat zamanı Anadolu’nun Moğol saldırısına karşın olarak  başta Konya, Kayseri ve Sivas olmak üzere, şehirler tahkim edilip, surlar ve kaleler yapılmış,aynı zamanda Moğol tehlikesini bu devrin hükümdarları arasında en iyi gören ve bunun için önlemler almış olan da bu sultanmış.

Mevlânâ’nın Annesi ve Babası Kimdir?

Celalüddin Harizmşah‘la dostluk ve birlik içinde olmanın önemini kavramış,ona aynı din ve milletten olduklarını söyleyerek, bu istila karşısında islam dünyasının kaderibu iki sultanın siyaset ve davranışlarına bağlı olduğunu söylemiştir, ona bu istilacılarla anlaşmayı tavsiye etmiştir. Fakat Harizm sultanı Moğollar’dan önce bir tehlike oluşturmuştur.

4 yaşında babasından felsefe, filoloji ve din dersleri almaya başlayan Mevlânâ 1214 yılında Bağdat’a göç etmiş sonrasında 1218 yılında ise Konya(Karaman’a) göç etmiştir.

Mevlânâ’ya Neden Rûmî Denir?

Mevlânâ neden Rumi deniyor, o konuya açıklık getirelim eski zamanlarda Batıdaki Anadolu Selçuklu topraklarına Rum diyarı deniliyormuş bu sebepten dolayıda isminin sonuna “Rum-i” (Rum diyarında yaşamış) eki aldığı için Mevlânâ’ya Rumi denir.

Mevlânâ babası vefat ettikten sonra ise 1231 yılında akedemide ders vermeye başlamıştır.İsmindeki Mevlânâ lâkabı ise onu sevenleri tarafından sevgi ve saygı göstergesi olarak öğrencileri tarafından verilir.Bu ünav ile birlikte tam ismi Mevlânâ Muhammed Mustafa Celâleddîn-i Rum-î olur.

Mevlânâ’nın Eserleri Nelerdir?

Mevlânâ’nın en önemli eserleri ise ikiside manzum olarak yazılmış olan Mesnevi-i Ma’nevî ve Divan-ı Kebir’dir.

Mevlana, I. Alaüddin Keykubat, IV. Kılıç Aslan ve III. Giyaseddin Keyhusrev ile bu son ikisinin dönemlerinde olan  siyasi ve toplumsal çalkantılarını bizzat yaşamıştır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hakkında Ne Bilmelisiniz 1207 yılında doğan Mevlânâ 1273 yılında(66 yaşında) vefat etmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu