İslamiyet’ten Önceki Dinler-Dinlerin Çıkış Tarihleri

İslamiyet öncesi Türklerin dini inançları, islamiyet’ten önceki dinler, dinlerin çıkış tarihleri, antik mısır tanrıları vb.. dini bilgiler için aliskanlik.com

İslamiyet’ten Önceki Dinler

İnsanlık tarihi, yıllar yılı bir dine ya da öğretiye inanma ihtiyacı hissetmiştir. Dine bakış açısına göre her kesim din tanımını farklı oluşturmaktadır. Ölümden sonra yaşama olan inanç, dünyanın meydana gelişinden bu zamana kadar on binlerce dinin oluşmasına neden olmuştur. Bu dinler bazen tek tanrılı, bazen çok tanrılı, bazen gerçekte var olan bir puta inanmak, bazen de dünya üzerinde yaşayan bir canlıyı kutsal saymakla varlığını sürdürmüştür.

İslamiyetten önceki dinler bilinen yada bilinmeyen 100 lerce din ortaya çıkmıştır. Kimi ortaya çıktığı toplum ile sınırlı kalarak yayılmamış, kimisi ise hristiyanlık, yahudilik gibi tüm dünyaya yayılan dinlerdir. Her din ortaya çıktığı ve yayıldığı toplulukları her açıdan etkilemiştir. İslamiyet öncesi Türklerin dini inançları da zamanla değişmiştir. Dil, kültür, sosyal yaşam ve daha birçok unsur o toplumun inandığı dine göre şekillenmiştir.

Dinlerin Çıkış Tarihleri

Dinlerin çıkış tarihleri, Göbeklitepe’nin bulunması ile yaklaşık milattan önce 10.000 yılına kadar dayandığı düşünülmektedir. Ölümden sonra yaşama olan inanç, ölülerin toprağa gömülmesini sağlamış ve ilk gömülü ölüler bu topraklarda keşfedilmiştir. Peki, insanlık, İslamiyet’ten önce hangi dinlere inanmıştır? Bu dinleri tarihi sıralamasından ziyade, doğduğu topraklara göre ele alacağız.

Antik Mezopotamya

Antik Mezopotamya, birçok dinin çıkış noktası olmuştur. Nuh Tufanı ve Adem’in cennetten kovulma olaylarının da anlatıldığı Sümer metinleri, hemen hemen en eski dini metinlerdir. Çok tanrılı bir inanca sahip olan Sümerler, Ziggurat isimli tapınakları yaparak, ibadetlerini buralarda gerçekleştirmişlerdir. Sümerlerden sonra gelen birçok din, Sümer öğretilerinden etkilenmişlerdir. Bu bölge, Hz. İbrahim peygamberin yaşadığına inanılan bir bölge olduğundan, bu bakımdan ilahi dinler için de önemli bir coğrafyaya sahiptir.

 Antik Mısır

Nil Nehri civarında kurulan Antik Mısır, biraz daha izole bir bölge olduğu için, dışarıdan dini etkileyecek bir etki görmemiştir. Aynı şekilde, buradan da dünyaya doğru bir etkileşim sağlanamamıştır. İlk tanrılardan biri olan Ra, Eski Krallığın ilk tanrısı kabul edilir. Daha sonra Amon baş tanrı yapılıp; Ra’nın etkisi orta krallık döneminde ortadan kaldırılmıştır. Yeni krallık döneminde ise bu iki tanrı birleşmiştir. Kediler, hamam böcekleri ve firavunlar, Antik Mısır Tanrıları sayılmışlardır. Mısırlılar, ölümden sonra yaşama inanan ilk topluluklardan biridir. Firavunların ölüp, tanrı olacaklarını düşündüklerinden, devasa yapıdaki piramitleri inşa etmişlerdir.

Hint Yarımadası

Hint Yarımadası da birçok dinin doğuşuna ev sahipliği yapmıştır. En çok bilineni Hinduizm, doğuşu belli olmayan, reenkarnasyona inanan bir dindir. Dini bir kitabı yoktur fakat veda metinleri denilen kutsal metinleri vardır. Daha sonra İslamiyet’in gelmesi ile İslamiyet’in etkisi altında kalmıştır.

İpek Yolu

İpek Yolu ve bu yol üzerinde bulunan ülkelere yayılan Budizm ise, bir dinden çok bir öğreti olarak kabul edilmektedir. Temel öğretisi bir uyanışa ermektir. Bu uyanışın ise denge ile elde edilebileceğine olan tutum hakimdir. Bir Türk devleti olan Uygurlar, bu öğretiyi kabul edip, Çin’e düzenlenen seferler ile Budizm’i bu ülkeye yaymışlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu