Hristiyanlıkta Kiliselerin Dine Etkisi

Hristiyanlıkta Kiliselerin Dine Etkisi Hristiyanlık yaklaşık yirmi yüzyıl önce Allah tarafından Hz. İsa vasıtasıyla dünyaya inen bir İbrahim’i dindir. Hristiyanlık ilk olarak Yahudilere indirilmiş ve Yahudiler tarafından kabul görmemiştir. Bu kabul görmeyişin altında Hz. İsa’nın Allah’ın mucizesi olarak babasız dünyaya gelmiş olması ve ailesinin zengin olmamasıdır.

Hristiyanlıkta Kiliselerin Dine Etkisi

Yahudiler Allah tarafından gönderilen peygamberlerin hem kendilerinden hem de zengin olmalarını istemektedirler. Hristiyanlıkta Kiliselerin Dine Etkisi  Hz. İsa Yahudiler tarafından ciddi eziyetlere maruz kalmış ve sonunda çarmığa gerilmek istenmiştir. İslam dinine göre Hz. İsa çarmağa gerilmese de Hristiyanlar gerilmiş gibi kabul etmişlerdir.

Hristiyanlığın Yayılmasıyla Kiliseler Nasıl Ortaya Çıktı?

Hz. İsa Yahudiler tarafından kabul görmese de ona inanan bazı insanlar onun dinini ve kitabını dünyaya tanıtmak ve öğretmek istediler. Bu vasıtayla incilin güzel yazısı sayesinde İsevilik oldukça hızlı olarak yayılmıştır. Ancak bu yayılma yerini dinin bozulmasına bırakmıştır. Hristiyanlıkta Kiliselerin Dine Etkisi  Avrupa’da bir dini otorite boşluğu olması nedeniyle bazı din adamları çıkarları doğrultusunda incili değiştirmiştir. Her papazın kendi kilisesinde farklı bir incili okutması bir dönem sonra sıkıntı olmuş ve kitaplar toplatılarak yakılmıştır.

Dört incilin rağbet görmesiyle günümüze kadar dört İncil ulaşmış ve Hristiyan mezhepleri farklı kitapları İncil diye kabul etmek zorunda kalmışlardır. İncil sayısı azalsa bile kiliseler bu İncilleri okutarak halkı egemenliği altına almışlardır. Skolastik düşünce de denen bu din egemenliği ülkelerin krallarından bile önde gelmiştir. Çoğu ülkenin kaderini kilise belirlemiştir. Sonradan değiştirilen kitabın sahte olduğu ortaya çıkmasın diye bilim yasaklanmış kilise ve İncil hakkında sorular sorulması suç sayılmıştır. Avrupa karanlık bir çağa girmiş ve sadece din adamlarının üst kademelerde olduğu bir sınıf farkı oluşmuştur.

Kilisenin Etkisini Kaybetmesi

Kilise Rönesans dönemine kadar ilimi ve düşünmeyi yasaklamış ve halk artık karanlıklar içinde kaybolmuştur. Rönesans döneminde ise kaybedilen savaşlar, açlık ve bazı bilim adamlarının haklı propagandaları sayesinde halk artık bu etki kırılmaya başlamıştır ve halk ayaklanmıştır. Bu ayaklanma oldukça uzun ve kanlı sürse de sonunda halkın isteği olmuş ve skolastik düşünce büyük oranda zayıflamıştır. Hristiyanlıkta Kiliselerin Dine Etkisi  Günümüzde ise azda olsa kilisenin bu etkisi devam etmektedir. Özellikle dini cemaatlerin siyasete karışmasıyla son dönemlerde Amerika kıtasında yavaş yavaş bir skolastik düşünde oluşmaya başlamaktadır.

İlgili Yazı : Hristiyanlık ve İslam Arasında Din Savaşları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu