Mikro ve Makro İktisat Nedir?

Mikro İktisat Nedir? Makro İktisat Nedir? Mikro ve makro iktisat kelimelerini öğrenebilmek için önce iktisat kavramının anlamı ile başlamalıyız.

İktisat Nedir?

Ekonomi ile eş anlamlı kullanılan iktisat kelimesi, en yaygın tanımı ile sınırsız insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklar ile karşılaştığında oluşacak durumu inceleyen bir sosyal bilim dalıdır.

İktisat, ilk olarak iki ana başlıkta incelenir. Bu başlıklardan biri mikro iktisat, diğeri ise makro iktisat alanıdır. Her iki alan, iktisatta en temel araştırma konuları arasında yer alır. Mikro iktisat ve makro iktisat temelde aynı konuları incelerler fakat inceleme yaptıkları saha birbirinden ayrılır.

Mikro İktisat Nedir?

Mikro iktisat, küçük ölçekli birimlerin tüketici davranışlarını inceler. Bu alanda birey, aile ya da bir fabrika gibi toplumu oluşturan parçalar incelenir. İktisat Nedir? Bu incelemeler, tüketici alışkanlıkları hakkında bir veri analizi olduğu için çok önemlidir.

Bu analizler sayesinde örneğin bir üretici fiyatlandırma, arz-talep ve maliyet gibi konularda daha doğru piyasa değerlendirmesi yapar. Mikro İktisat Nedir? Bunun yanı sıra, hangi gelir grubuna hitap edilmeli, ne kadar risk alınmalı ve nasıl üretilmeli gibi kararlarda da ciddi bir önem arz eder. Diğer bir deyişle, mikro iktisat üreticiye bir ekonomik harita sunar.

Mikro iktisat, tüketici davranışları dışında bireysel iş gücü pazarları ile ve firmalar teorisi gibi konularda da araştırma yapar. Örneğin, asgari ücretin belirlenmesi konusu bireysel iş gücü pazarları ile alakalıdır.

Mikro iktisat konusunu etkileyen faktörler daha çok günlük hayattaki ekonomi ile alakalıdır. Mikro iktisat aşağıdaki dört madde ile ilgilenir:

  • Fiyatlandırma
  • Arz-talep
  • Piyasa dengeleri
  • Üretici / tüketici

Bu başlıkların her biri birbirini etkileyen dinamiklerdir. Ayrıca, kısa denilebilecek bir süre için geçerliliğini korurlar.

Makro İktisat Nedir?

Makro iktisat, ​​​ekonomiyi büyük ölçekte inceler. Makro İktisat Nedir? Ekonominin bir alt dalı olan makro iktisat, odak noktasına ülke ekonomisi ya da küresel ekonomiyi alır. Ülke ekonomisindeki milli gelir, toplumsal arz-talep, ekonomik büyüme, ekonomik dalgalanmalar ve nedenleri, enflasyon ve işsizlik gibi para politikası sorularına cevap arar.

John Maynard Keynes

John Maynard Keynes
John Maynard Keynes

Kurucusu İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes’tir. Keynes, modern makro iktisat teorisini yazdığı Genel Teori (1936) kitabıyla açıklamıştır. Modern makro iktisat teorisini, iktisat biliminin merkezi olarak kabul etmiş ve bu teorilerini entelektüel çevre ile paylaşmıştır.

Makro iktisat ve mikro iktisat bileşenleri birbirlerini genellikle etkiler. Örneğin, ülkedeki enflasyon oranı pazar fiyatlarını dolayısıyla da ev halkının harcamalarını etkiler. Bu durumun tam tersi de geçerlidir. Mikro iktisat faaliyetlerini tek tek topladığımız zaman, makro iktisat verilerine ulaşmış oluruz.

Makro iktisat, karşılaştırma yaptığımızda mikro iktisat alanına göre daha geniş araştırma alanına sahiptir. Makro iktisat aşağıdaki sorunlarla ilgilenir:

  • Para politikaları
  • Ekonomik büyüme
  • Enflasyon ve işsizlik
  • Uluslararası ticaret
  • Ülkeler arasındaki ekonomik büyüme oranları

Bu başlıklardan da anlaşılacağı üzere, makro iktisat mevcut ekonomiyi toplam düzeyde ele alır.

Mikro Ve Makro İktisat Ayrımı

En temel farkı, mikro iktisat ekonomiyi bireysel anlamda incelerken, makro iktisat ise bir bütün olarak inceler.

Mikro iktisat daha çok günlük yaşamla alakalı olduğu için, makro iktisat ile karşılaştırdığımızda daha değişken izlenimi verebilir ancak nihayetinde denge prensibine göre çalışır. İktisat Nedir? Makro iktisat piyasasında genel olarak dengesizlikler yaşanır. Örnek: Devalüasyon, resesyon, enflasyon vb. gibi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu