İslam ve şartları nedir?

İslamın şartları nelerdir?

Müslümanlar toplam nüfusun dörtte birini oluşturmaktadır. İslamın şartları nelerdir? Bugün İslam beş kıtadan fazlasına yayılmıştır. İslam Dünya Medeniyetine inanılmaz katkılarda bulunmuştur. İslam’ı birçok açıdan tanımak için bu dini çeşitli açılardan anlatan güvenilir metinlere başvurmak gerekir. Bu küçük broşürün amacı, İslam Dini’nin inanç, sevgi ve derin mükemmellik kriterleri hakkında alışılmadık derecede özlü malzeme vererek düşünceye gıda sağlamaktır.

İslam ve şartları nedir?

İslam: “İslam” kelimesi Arapçadan gelmektedir. Adı, “uyum” anlamına gelen “silm (selm)” kelimesinden türetilmiştir. “Uyum” terimi, “uyum” anlamına gelir. Allah’a samimiyetle ve samimiyetle teslim olmak, O’na teslim olmak, O’nun emir ve yasaklarına sımsıkı teslim olmaktır. İslam ve şartları nedir?  İslam, Yüce Allah’ın son Peygamberi Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla indirdiği her şeye tahammül ederek yaşamak, yaşamak, onları tanıdığını söz ve davranışlarıyla göstermek, Allah’a ve Resulüne teslim olmaktır.
Müslüman: İslam dininin hükümlerine boyun eğen ve değerlerine uyan kimse.
Güven: İnanç, Allah’a ve Peygamber’e atıfta bulunan İslami bir özdeyiştir. Kelime anlamı olarak tasdik etmek, bir şeye kesin olarak inanmak, yürekten kucaklamak demektir. İslamın şartları nelerdir? Allah’ın Muhammed için öngördüğünün doğru olduğunu sorgusuz sualsiz kabul etmektir.
İmanın Esasları: Güvenin ne olduğu sorulduğunda Peygamberimiz Muhammed şu cevabı vermiştir:
Güven, Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna inanmaktır.
Allah’ın mukaddes elçilerine, yazılarınıza, onların peygamberlerine ve ahirete, “Kadere güvenmektir (hayır ve her şey Allah’ın dilemesi ve yaratması ile olur)” cevabını verdi. Peygamberimizin bu aforizması İslam’a olan güvenin temellerini göstermektedir. Bunu hemen şimdi konuşmalıyız.

İslamın şartları nelerdir?

1. Allah’a İman:

Allah’ın varlığı, dayanışması, ezelî ve ezelî olduğu, hakikatinin başlangıcının olmadığı ve sonsuzda bitmeyeceği, hiçbir motivasyonu, benzerliği, suç ortağı, çocuğu veya küçük kızı olmadığı; gerçekliği kendindendir, gerçekliği için başka bir şeyle uğraşmasına gerek yoktur, yapılmış hiçbir şeye benzemez ve bu nedenle düşündüklerimizle ve giden her şeyle ilgili olarak benzersizdir. Yaratıcımız için Bilin ki O her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeyi işitir, her şeyi işitir, her şeye kadirdir ve her şeyin Yaratıcısıdır. kabul etmek; Ergenlik çağına gelmiş her zeki bireyden beklenir.

2. Meleklere İman:

Allah’ın yarattıklarını tam olarak bizim gözümüzle algıladığımız gibi değildir. Bir de göremediğimiz, gerçekliği hakkında hiçbir fikrimiz olmayan derin ve zeki hayvanlar vardır. Bunlardan biri kutsal elçilerdir. Peygamberler ve göksel metinler, ilahi habercilerin gelişini önceden bildirir. İslamın şartları nelerdir? Bu anlamda onları inkar etmek, Peygamberleri inkar etmek gibidir.
Göksel haberciler, insanlarla aynı şekilde yaratılmamıştır. Yeme, içme, erkeklik ve nezaket gibi erzaktan yoksundurlar. Günaha teslim olmazlar; bunun yerine Allah’ın kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler. Allah’tan başka kimse onların sayısını bilemez.

3. Kitaplara İman:

Allah, insanlara doğru yolu öğretmek, onları dünyada ve ahirette gerçekleştirecek kanunları aydınlatmak ve akıllarıyla cevap veremeyecekleri bazı konularda eğitmek için peygamberler göndermiştir. . Bu peygamberlerden birkaçına, başkalarına iletilmek üzere yönlendirici yazılar gönderilmiştir. Allah tarafından Kitab’ın tebliği sayfalarla başlamıştır. Başlıca insan ve asıl peygamber Hz. Adem onu ​​gönderdi. Bu sayfalar, sayıları henüz sınırlı olan, yaşamları ve bağlantıları henüz dolambaçlı hale gelmemiş olan dönemin toplumsal düzenlerinin gereksinimlerini göstermeye yeterliydi.
Medeniyet büyüdükçe ve bireylerin yaşamları ve etkileşimleri daha fazla söz konusu hale geldikçe Allah, peygamberlerin getirdiği standartlar ve bu standartlar ışığında insan aklının alıştırmaları ışığında giderek daha uzun sayfalar ve kitaplar vermiştir. Son kitap olan Kuran ile ilahi kitaplar doruklarına ulaşmış ve Kuran ilahi güven altında kabul edilmiştir. İslamın şartları nelerdir? Bundan böyle hiçbir ilahi kitap olmayacak ve kıyamete kadar insanlığın tek rehberi Kuran olacaktır. Musa’nın Tevrat’ı, Davut’un Mezmurları ve İncil İsa’ya gösterilen muhteşem yazılardır.
Müslüman, Allah’ın peygamberlere indirdiği tüm metinlere inanır. Ancak Allah’ın indirdiği şekliyle harflerinden hiçbirini değiştirmeden günümüze ulaşan semavi kitapların en büyüğü sadece Kuran’dır. Diğerleri ya tamamen kaybolur ya da insanlar tarafından dönüştürülür ve sonuç olarak ayırt edici yapıları kaybolur. Sonuç olarak, Kuran’dan başka, günümüzde mevcut olan diğer semavi yazılarda bulunan kelimelerden hangilerinin Allah katında bir konuma sahip olduğunu ve bu kitaplara insanoğlu tarafından dahil edildiğini anlamak mümkün değildir.
Kuran nazil olduğunda ilahi metinlere ihtiyaç yoktu. Standartları artık tamamlandı. Kuran, daha önce de belirtildiği gibi, Allah’ın çeşitli kitaplarında, Peygamberlerinde, Kitaplarında, Meleklerinde ve Ahiret Günü’nde yer alan birliğine iman olduğundan; O, can, mal, zürriyet, kurnazlık ve din emniyeti gibi hak dinin asli şartlarını bir kez daha mutlak surette ortaya koymuş, önceki kitapların hakikatlerini tasdik etmiş, çarpıtılmış meselelerin hakikatini açıklığa kavuşturmuştur.

4. Peygamberlere İman:

Yüce Allah, dinini insanlara, aralarından seçtiği üstün yetenekli kişiler aracılığıyla bildirmiştir. Bu kimselere “peygamberler” denilir, bu da Allah ile kulları arasında bir elçi olduğunu düşündürür.
Peygamberlik, Allah’ın dilediklerine bahşettiği bir görevdir. Emekle elde edilmez. İlk Peygamber olan Adem, son Peygamberdir. Muhammed (Müslüman) (s.a.v.) Bu ikisi arasında gidip gelen birçok peygamber olmuştur. Allah’tan başka kimse onların sayısını bilmez. Kur’an bunlardan birkaçından bahseder. Kendi dillerinde tebliğ yapan peygamberler her ülkeden kovuldu.
Peygamberler de insandır. Bu anlamda yeme, içme, uyuklama, dinlenme, evlenme, hastalanma gibi beşerî konularda başkalarından hiçbir farkı yoktur. Peygamberler için onlar kusur değildir. Ne olursa olsun, aşağıdakiler hepsinde bulunması gereken ortak özelliklerdir. Sidk (dürüstlük), güven (güvenilirlik), fetanet (olağanüstü bilgelik ve içgörü) ve teslimiyet (bireylere vermek zorunda oldukları kararları anlatmak için). Allah, peygamberliklerini bireylere açıklamak için peygamberlere doğaüstü olaylar bahşetmiştir.
Hz. son peygamberdi. Muhammed (s.a.v)’e böyle mucizevi deneyimler bahşedilmişti. Ne olursa olsun, onun en dikkate değer ve inatçı doğaüstü olayı hiç şüphesiz Kuran’dır.

5. Ahiret İnancı:

Allah’tan başka hiçbir varlık kadim ve ezelî değildir. Her biri sonradan, Allah’ın yaratmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sonradan yaratılan şeylerin kendi hayatları vardır. Çünkü sadece Allah sonsuzdur ve sonsuzdur. Dünya sona erdikten ve arzusu tersine döndükten sonra, yani kıyâmetten sonra Allah’ın emri tüm canlıları ihya edecek. Kişiler dünyada yaptıkları işlerle teftiş edilecek, iyilikler ve kötülükler kabul edilecek, hak sahibi olanlar elenecek ve herkes dünya üzerindeki iyi ve kötü faaliyetlerinden dolayı ödül alacaktır. Güvenin standartlarından biri de tüm bunlara inanmaktır.

6. Kadere İnanmak:

(Hayır ve Kötülük; her şey Allah’ın dilemesi ve yaratması iledir). Allah, bir sonsuzdan diğerine olacak her şeyi bilir ve sever. Allah, kullarına büyüklük ve sinsilik arasında sınırsız bir tercih hakkı vermiştir. İnsan büyüklük ve ahlaksızlık arasında seçim yapar. Tanrı yarattığını seçer. Ne olursa olsun, işçinin kurnazlık kararından Allah razı olmaz. Sonuç olarak, işçilere kendi kararlarına göre tazminat ödenecektir. Allah’ın yaratmasının, bahtsız ya da bahtsız her şeyi meydana getirme şeklinin önemi buradadır. Güven standartlarından biri de buna inanmaktır.

İslamın 5 şartı Nedir?

İslamın 5 şartı Nedir? sorusuna cevap arayan kullanıcılarımız için belirtmek isteriz, Namaz, Abdest, Oruç, Zekat ve Hac dır.

Namaz:

Namaz, Müslümanın günlük aşkıdır. Müslümanın İslam’ı kabul ettikten sonra yerine getirmesi gereken farzların en yükseğidir. Dilekçe insanı kötülüklerden uzaklaştırır, anlamlı bir şekilde gelişmelerini sağlar, uhrevî kaynaklarını besler ve günahlardan süzerek âhiret ahengine kavuşmasını sağlar. Allah’ın rızası. Günde beş defa tek başına veya toplu olarak yapılması gereken dua, Allah’ı sürekli hatırlamaya yardımcı olur. Bir Müslüman, şafakta kalkar ve önce sabah duasını eda ederek güne Allah’ı zikreder, sonra gün içinde ikindi duası ile O’na döner, müşterek uğraşlar onu yorduğunda, akşam duası ile yaratıcısını unutmadığını gösterir. İslam ve şartları nedir? Akşam duası ile Allah’a olan ahdini tazeler. Gününü bitirir ve nihayet dinlenmeden önce O’nun huzurunda kalarak Allah’tan yardım dilemeyi unutmaz. Cuma günleri mecliste kılınan Cuma duaları ve yılda iki kez belirli zamanlarda yapılan bayram duaları, Müslümanlara Allah’ın huzurunda birlik olma fırsatı vermektedir. Sonuç olarak, bir Müslüman yeryüzünde bir açıdan var olmasına rağmen, yaratıcısıyla temasını asla kaybetmez, ona yabancılaşmaz, bunun yerine kürenin ve engin ötesinin dengesini korur.

Abdest:

Yalvarmak için abdest almak gerekir. Abdest yüzü ve dirsekleri ile ellerini, ıslak elleriyle başını, darbe yerleriyle ayaklarını yıkar. Gerçeği söylemek gerekirse, derin bir arınma olan abdestin, maddesel arındırıcı faydaları da vardır. Gusül: Gusül, ağız ve burun da dahil olmak üzere tüm vücudu baştan aşağı yıkamak, kuru nokta bırakmamaktır. İslam ve şartları nedir?  Gusül, cinsel ilişkiye girmiş, âdeti ve lohusalığı sona ermiş kadınlar tarafından yapılmalıdır. Ayrıca her Müslümanın haftada en az bir kez yıkanması zorunlu bir tavsiyedir. İslam’da temizlik son derece önemlidir. “Temizlik, güvenin yarısıdır” buyurmuştur Peygamberimiz.
Her şeyde mükemmel olmak bir Müslümanın en katı şartlarından biridir. Bedeni, giyimi, oturduğu ve sorduğu yer, tükettiği yiyecek ve içecekler kusursuz olmalıdır.

Oruc

Orucun ilk ışıktan hava kararana kadar yememek, içmemek veya seks yapmamak gibi katı, ahlaki, sosyal ve kısır faydaları vardır.
Diyet yapan bir kişi disiplin gösterme, zorluklara dayanma, özlem ve susuzluk yaşama ve ayırt etme becerisi kazanır. Yoksulluğun ve muhtaçlığın ne anlama geldiğini anlamalısın. İslam Sonuç olarak, gelişmiş empati, sempati, başkalarına yardım etme ve insanlar için değerli olma duyguları geliştirir. Elindeki nimetlerin değerini anlar ve onları israf etmekten nasıl kaçınacağını bilir.
Bireyin derin manada yükselmesini sağlayan oruç, kişinin arzusunu güçlendirir, hayranlık, empati ve başkalarına hizmet duygularının ilerlemesini sağlar.
Her akıllı ve samimi Müslümanın tutması gereken oruç, kameri aylardan biri olan Ramazan’da bir ay tutulur.

Zekat:

Zekat, kişinin servetinin belirli bir oranını, genellikle yüzde 2,5’ini veya servetinin dörtte birini, bir yıldan diğerine muhtaç Müslümanlara bağışlamasıdır.
Referans kelimesinde zekat, temizlik ve büyüme anlamına gelir. İslamın şartları nelerdir? Çünkü günahların kefareti ve bir mal hediyesidir.
İslam, fakirlere yardım etmeyi bireyin kendi isteğine bırakmak yerine, zengin olan herkesin zekat vermesini zorunlu kılmıştır. Çünkü zekat, Allah’ın zenginlere bahşettiği zenginliklerden fakirin hakkıdır.
Zekât, Allah’ın rızasını kazanan, İslam ve şartları nedir? ticaretin varlığın zaruretini ortadan kaldıran, başkalarını düşünme, empati, iyilik gibi faydalı duygular besleyen, toplumsal huzuru sağlayan bir sevgidir.

Hac:

Yolculuk boyunca Kâbe’yi ve çevresindeki bazı kutsal yerleri ziyaret etmeyi ve gerekli ritüelleri gerçekleştirmeyi içeren Hac, İslam’ın temellerinden biridir. İslamın 5 şartı Nedir? Fiziksel olarak sağlıklı olan her Müslümanın Hac yapması gerekir. Hayatında bir kez yaptı.

İslamın 5 şartı Nedir
İslamın 5 şartı Nedir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu