Depreme Karşı Okunacak Dualar Nelerdir?

Depreme Karşı Hangi Sureler Okunur?

Depreme karşı okunacak dualar özellikle son günlerin en çok merak edilen konuları içerisinde yer alıyor. Ülkemiz bir deprem ülkesi ve hemen her gün ülkemizin farklı şehirlerinde de ufak ve büyük depremler olmaktadır. Özellikle Kahramanmaraş merkezli olan büyük depremlerde çok sayıda insan enkaz altında kalmış ve hayatını kaybetmiştir. Çok sayıda kişi ise yaralı olarak enkaz altından çıkmıştır. İnsanlar evlerini bu büyük depremde kaybetmiş ve psikolojileri ise bozulmuştur.

Depreme karşı okunacak dualar

Deprem anında ise bir kişin dua etmesi kendisinin korunmasını sağlayacak ve depremi en az şekilde hissetirecektir. Depreme karşı okunacak ve oldukça etkili olan dualar vardır. Depreme Karşı Okunacak Dualar Nelerdir? Sevgili Peygamberimiz de bizlere, deprem ve zelzele gibi durumlarda nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sallalahu aleyhi vessellem) ise deprem gibi doğal afetlerden korunmak için kişinin duaya sarılması gerektiğini, hadislerinde bizlere bildirmiştir.

Depreme Karşı Okunacak Dualar Nelerdir?

Deprem öncesi ve sonrası ise efendimizin bizlere öğrettiği dua ile yüce Allah’a niyaz etmeli, kendisinin yardımı ile de korunmalıyız. Çünkü yüce Allah hafız ismi ile bu duayı okuyan kulunu koruyacak, psikolojik olarak da kişi deprem anında kendisini daha iyi hissedecektir.

Depreme Karşı Okunacak Dualar Nelerdir?
Depreme Karşı Okunacak Dualar Nelerdir?

Peygamberimizin Depreme Karşı Okuduğu Dualar Nelerdir?

Hayatının her alanında dua eden ve ümmetine de dua etmeyi öğütleyen Peygamber efendimiz, dua etmenin müminin silahı olduğunu da bizlere hadisi şeriflerinde belirtmiştir. Peygamberimizin Depreme Karşı Okuduğu Dualar Nelerdir? Sabah ve akşam her namazdan sonra sevgili Peygamberimiz Haşr Suresinin son üç ayetini okurdu. Bu dua ile ilgili efendimizin hadis-i şerifi şu şekildedir. ”Her kim üç defa başında euzubillahi semiil alimi mineşşeytanirracim deyip sonra bismillahirrahmanirrahim der ve Haşr Suresinin son üç ayetini okursa, yüce Allah o kulunu koruması için bir melek görevlendirir” O melek ise sabah ve akşam bu kişiyi kazalardan, belalarden ve deprem gibi doğal afetlerden korur” buyurmuştur. Depreme karşı okunacak dualar (Kaynak : Tirmizi Fedailül Kuran 22, Mevakıt 65, Ahmet İbni Hanbel Müsned 5-26)

Bu duayı sabah okuyan akşama kadar, akşam okuyan ise sabaha kadar yüce Allah’ın himayesi altında olur. Fakat bu duanın faziletinden ve sevabından faydalanmak için, akşam ve sabah namazı da içerisinde olmak üzere günde beş vakit namaz kılınmalıdır. Aksi halde namaz kılmadan bu duayı okumak kişiye fayda vermeyeceği gibi, beş vakit namaz kılmadığı için de kişinin fasık ve günahkar olmasını sağlayacaktır.

Peygamberimizin depreme karşı okuduğu dualar

Peygamberimizin depreme karşı okuduğu dualar arasında yer alan diğer bir önemli dua şu şekildedir. ”Bismillahi hayril esmai, bismillahillezi la yedurruhu measmihi şeyün fil ard. Vela fis semai ve hüves semiyul alim” (Kaynak : Ebu Davud Edeb, 5-324, İbni Mace Dua 3869) Bu duanın anlamı ise şöyledir; Alemleri yaradan Allah’ın ismi ile yerde ve gökte olan hiç bir şey zararlı olamaz. Allah-u Teala hakkı ile bilen ve işitendir. Efendimiz aynı zamanda deprem gibi doğal afetlerden önce tedbirin alınmasını emretmiş, tedbir alındıktan sonra dua edilmesini emretmiştir.

Tedbir alan bir kişinin ise, ne kadar akıllı bir davranış sergilediğini söylemiştir. Depreme karşı okunacak dualar Efendimizin yaşamış olduğu bir olay ise şöyle cereyan etmiştir. Sevgili Peygamberimize bir kişi gelmiş ve başının beladan kurtulmadığını söylemiştir. Başıma gelecek olan afetlerden, depremlerden ve musibetlerden korkuyorum demiştir. Gönüllerimizin sultanı ise kendisine şu duayı okumasını tavsiye etmiştir. ”Bismillahi ala nefsihi ve ehlihi ve mali” (Kaynak : Ebu Davud) Duanın anlamı ise şöyledir; Allah’ım nefsimi ve ehlimi kazalardan ve musibetlerden korur. Bu hadisin ravisi ise İbni Abbas Hazretleridir.

Depreme Karşı Hangi Sureler Okunmalıdır?

Deprem gibi yıkıcı afetlerden korunmak için Kuran-ı Kerim içerisinde yer alan sureleri okumak oldukça faydalıdır. Kuranın 99’uncu suresi olan Zilzal Suresi ise, anlam bakımından doğal afetlerden bahsetmektedir. Depreme karşı okunacak sureler içerisinde en etkili sure ise Zilzal Suresidir.

Zilzal Suresi şu şekilde okunur.

 • İza zulziletil ardu zilzaleha.
 • Ve ahrecetil ardu eskalaha.
 • Ve kalel insanu maleha.
 • Yevme izin tuhaddisu ahbareha.
 • Bi enne rabbeka evhaleha.
 • Yevme iziy yasdurun nasu eştatel li yurev ağmalehum.
 • Femen yağmel miskale zerretin şerrah yerah.
 • Ve men yağmel miskale zerretin hayrah yerah.

Anlamı : Yer şiddetli ve yaman bir sarsıntı ile sallanmaya başladığı zaman, yer içerisinde bulunan ağırlıkları dışarı fırlattığında, ve insan bu duruma ne oluyor? dediğinde, o gün yer bütün haberlerini anlatmaktadır. Çünkü yerin Rabbi olan ona vahy etmiştir. O günde insanlar amellerinin karşılığını görmek için bölük bölük yerden çıkarılacaklardır. O günde her kim zerre miktarı kadar kötülük yaptığı ise onun karşılığını görecek, her kim ise zerre miktarı hayır işlediği ise onun mükafatını alacaktır. Deprem sözleri sayfamıza bakmanızı öneririz.

Zilzal Suresi kıyametin kopuşundan bahsetmekte olan bir suredir ve okunması kişiye korktuğu depremden korunma güce verecektir. Depreme karşı okunacak dualar  Çünkü yüce Allah’ın ayetleri kişinin manevi ve psikolojik olarak güçlü olmasını sağlamaktadır. Efendimiz ise deprem gibi afetler başta olmak üzere, arazi ve semavi kazalara karşı şu duayı okur ve bizlere de okumamızı tavsiye etmiştir. ”Allah’ım önümden ve arkamdan gelecek olan tüm belalardan beni koru. Allah’ım yerden ve gökten gelebilecek depremlere karşı beni koru. Allah’ım sağımdan ve solumdan bana zarar verecek kötülüklere karşı beni koru” buyurmuştur. (Kaynak : İbni Mace, Ebu Davud)

Peygamberimizin Depremden Korunma Duası Nasıldır?

Peygamberimizin Depremden Korunma Duası Nasıldır? Peygamber efendimizin bizlere dua olarak öğretmiş olduğu ve günümüze kadar gelen çok sayıda sahih hadisleri vardır. Bu hadisi şerifler içerisinde deprem anında okumamız gereken ve efendimizin de bizzat yapmış olduğu dua bulunmaktadır. Peygamberimizin depremden korunma duası ise oldukça etkilidir. Bu duanın abdestli olarak yapılması ise, yüce Allah’ın kişinin duasını daha kabul olmasını sağlayacaktır. Alemlerin sultanı olan Peygamberimiz deprem anında şu şekilde dua eder ve yüce Allah’a zelzeleden sığınırdı.

Bu dua ise şöyledir.

 • Allahümmağfezni min beyni.
 • Yedeyye ve min halfi.
 • Ve an yemini.
 • Ve an şimali.
 • Ve min fevki.
 • Ve euzü bi azametike en uğtale tahti.

şeklindedir. (Kaynak : İbni Mace Dua, Ebu Davud Edeb)

Bu duanın manası ise şu şekildedir; Ya Rabbi, önümden ve arkamdan gelecek belalara karşı beni koru. Gökten ve deprem gibi yerden gelecek afetlere karşı da beni muhafaza et.

Aynı zamanda efendimiz şu duayı depremden korunmak için yapardı. 

 • Allahümme la tektülna bi gadabike.
 • Ve la tuhlikna bi azabike.
 • Ve afina kable zalik.

duası okunuş oldukça etkilidir. (Kaynak: Ebu Davud, İbni Mace)

Anlamı : Yüce Yaradanım bizleri gazabın ile cezalandırma ve öldürme. Ya Rabbi bizleri azabın ile helak etme. Bunlardan önce bizlere afiyet ver ve bizleri koru. Efendimizin etmiş olduğu bu dualar ile bizler de yüce yaradana niyaz ederek deprem gibi doğal afetlerden korunmalıyız.

Şüphe yoktur ki Allah (azze ve celle), kendisine dua eden ve yönelen kulunu, her türlü deprem ve felaketlerden koruyacaktır. Çünkü Allah’ın 99 esmasından bir tanesi ”El Hafız” dır. Hafız ise koruyan ve kollayan demektir. El hafiz ismini her zaman zikretmeli ve yüce Allah’a kazalardan ve belalardan sığınmalıyız.

Depremde Okunacak Salavat Nedir?

Deprem ve yer sarsıntısı gibi durumlarda tekbir getirmek her zaman için Allah’ın gazabını söndürmektedir. Tekbir (Allahuekber) gibi deprem olurken, sevgili Peygamberimize salavat getirilebilir ve bu salavat hürmetine, yüce Allah’ın zelzeleyi durdurması istenebilir. Depremde Okunacak Salavat Nedir? Efendimize salavat getirmek kişinin hem kalbi olarak rahatlamasını, hem de her türlü belalardan korunmasını sağlar. Depreme karşı okunacak dualar  İslam alimlerinden ve mutasavvıf olan Emir Buhari hazretleri, deprem anında Peygamberimize salavat getirilmesini ve bu salavatın vird olarak her gün yapılmasını söylemiştir.

Depremde okunacak salavat ise şu şekildedir.

 • Allahümme salla ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.
 • Ya iddeti inde şiddeti, ve ya gavsi inde kurbeti.
 • Ve ya harisi, indi kulli musibeti.
 • Ve ya hafizi, inde kulli beliyeyeti.
 • Ve salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
 • Ve ala cemiyul murselin.
 • Vel hamdü lillahi Rabbil alemin.

Peygamberimize yapılan bu salavatın ve duanın ise bazı sırları bulunmaktadır. Bu salavatı yaparak yüce Allah’a niyaz eden kişiler, yağmurdan yağan ve sel olan sulardan zarar görmezler. Aynı zamanda yerin altında olan zelzele ve depremden ise korunurlar.

70 melek ise bu duayı eden kişiyi, sabah ve akşam kazalara karşı korur. Arazi ve semavi her türlü şerlerden bu duayı okuyanlar Allah’ın izni ile korunurlar. Fakat bu duayı okurken yüce Allah’a karşı sorumluluklarımız bilinmeli, dua da samimi olmalıyız. Namazlarımızı vakti vaktine ve kazaya kalmadan kılmalı, kalpten yüce Allah’a ellerimizi açarak dua etmeliyiz. Depreme karşı okunacak dualar  Unutmayalım ki Allah’u Teala, kendisi gibi Peygamberine de saygı gösteren kulunu deprem ve zelzele gibi afetlerden korur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu