Hristiyanlık ve İslam Arasında Din Savaşları

Hristiyanlık ve İslam Arasında Din Savaşları

Hz. İsa doğmadan önce Allah tarafından Cebrail adı verilen bir melek vasıtasıyla annesi Hz. Meryem’in rahmine konulmuştur. O dönemde yaşayan insanlar tarafından Hz. Meryem iffetli ve namuslu bir kadın olarak bilinirdi. Çünkü Hz. Meryem gibi ondan önce onun soyundan gelmiş olanlar da onun gibi asildi. Allah bu yüzden Hz. İsa’yı Hz. Meryem’in rahmine yerleştirmiş ve ona Hristiyan dinini vermiştir.

Hz. İsa(as)’nın Konuşması

Bazı din kaynaklarına göre dönemde insanlar Hristiyanlık ve İslam Arasında Din Savaşları Hz. Meryem’in babasız çocuk dünyaya getireceğini öğrendiklerinde ey Meryem(!) biz senin soyunun hataya düştüğünü görmedik. (Hz. Meryem’in soyunu kastederek) Senden önce gelenlerin böyle şeyler yaptığını da duymadık! Demeleri üzerine Hz. Meryem kundaktaki bebeği gösterip(Hz. İsa’yı) ona sorun dedi. Onlar ise: “Kundaktaki bebek nasıl konuşsun?” diye cevap verdiler. Bunun üzerine kundaktaki bebek olan Hz. İsa(as) dile gelerek:” O pislik işler yapmadı, ben size Allah tarafından gönderilen peygamberim uyun bana!” cevabını verdi.

İslam Dininin Gelişi

Hz. İsa(as)’nın doğumundan 571 yıl sonra ise peygamberimiz dünyaya gelmiştir. Peygamberimiz de aynı Hz. İsa(as) gibi temiz ve soylu bir aileden meydana gelmiştir. Peygamberimizin dünyaya gönderiliş sebebi ise ilahi dinlerin bozulmasıdır. Hz. İsa öldükten sonra insanlar tekrardan azmış ve yanlış yöne sapmışlardır. İlahi kitabı olan İncil de peygamberimizin geleceği bildirilmiştir. Peygamberimiz amcasıyla birlikte Şam’a ticaret yapmak için giderken yolda “Rahip Bahira” adındaki kişi tarafından yolculuğun tehlikeli olması gerekçesiyle geri döndürülmüştür.

Hz. Muhammed’in Peygamber Oluşu

Peygamberimiz büyümüş gelişmiş ve 40 yaşına geldiğinde ise Hira mağarasında peygamberlikle müjdelenmiştir. Peygamberimizin getirdiği İslam diniyle birlikte ilk 3 yıl Müslümanların sayısı 40’a ulaşmıştır. Hristiyanlık ve İslam Arasında Din Savaşları Mekkeli müşrikler ilk Müslümanlara çok sıkıntı vermiş ve bu yüzden de Müslümanlar iki kez Habeşistan’a hicret etmişlerdir. Daha sonrasında Medine de Müslümanlığın yayılması üzerine Medine’ye hicret etmişlerdir. Bu hicret olayı Müslümanların hicri takviminin başlangıç olayı olmuştur.

Savaşlar

Peygamberimiz hayatı boyunca birçok savaş yapmış ve ölmeden önce bu savaşlar sonucu İslam’ı tüm Arap coğrafyasına yaymıştır. Peygamberimizin ölümünden sonra ise Müslümanlar Bizans ile savaşmışlardır. Bizans ile savaşmalarının sebebi ise peygamberimizin söylediği “İstanbul’u fetheden komutan ne güzel komutandır; onun askeri ne güzel askerdir.” hadisine nail olabilmektedir. Hristiyanlık ve İslam Arasında Din Savaşları Eyüp Sultan adındaki sahabe yaşlı ve hasta olmasına rağmen sırf bu sebepten ötürü, tek başına İstanbul’un surlarına dayanıp çarpışmış ve sonunda da şehit olmuştur. Sonuç olarak ise bu yaşananlar farklı dinden olan insanların yaptığı mücadeleleri bize göstermektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu