Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

Esmaül Hüsna Anlamları

Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri , Esmaül hüsna anlamları ve faziletlerinin neler olduğu özellikle Ramazan ayı içerisinde Müslümanlar tarafından merak edilmektedir. Yüce Allah’ın sahip olduğu isimler ise efendimizin bizlere hadisi şerifi ile bildirilmiştir. Bu isimlerin ise anlamları fazilet bakımından da ayrıdır. Sevgili Peygamberimiz Allah’ın esmaül hüsnasının 99 tane olduğunu bizlere bildirmiştir. Bu isimler güzel olduğu kadar fazileti oldukça fazla olan isimlerdir.

Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

Allah-u Teala’nın isimleri arasında yer alan ve özellikle İsmi Azam olarak bilinen esması, en büyük isim olarak bilinmekte, bu isim ile edilen dualar geri çevrilmemektedir. Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri Fakat İsmi Azam olarak bilinen esma net olarak bilinmemekte, bu ismin hangisi olduğu İslam alimlerince bazı görüşler ile ortaya çıkmıştır. Kuran-ı Kerim’de de bizlere belirtildiği üzere en güzel isimler yüce Allah’ın olmak ile beraber, bu isimler ile edilecek dualara yüce Allah icabet etmektedir.

Esmaül Hüsna Anlamları

Her bir ismin fazileti oldukça fazla, Müslümanların maddi ve manevi sıkıntılarını gidermektedir. Bu isimler aynı zamanda farklı sırlara sahiptirler. Sonsuz güç ve kudret sahibi olan yüce Rabbimiz bu isimleri ile bizlere kendisini en güzel şekilde tanıtmaktadır. Bizler de bu isimler ile yüce Allah’a niyaz etmeli, Rabbimizin esmasını zikrederek bu isimlerin faziletlerinden istifade etmeliyiz.

Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri
Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri Nelerdir?

Arapça kökenli olan ”Esmaül Hüsna” kelime anlamı olarak en güzel isimler demektir. Yüce Rabbimizin bu isimleri ise hem Kuran-ı Kerim’de, hem de sevgili Peygamberimizin sahih hadislerinde bizlere bildirilmiştir. Bu isimlerin anlamlarının faziletleri ise efendimiz tarafından açık bir şekilde beyan edildiği gibi, bu isimler ile yüce Rabbimize dua etmemiz kendisi tarafından bizlere tavsiye edilmiştir.

Esmaül hüsna anlamları ve faziletleri maddeler halinde şu şekildedir.

 • Allah (celle celaluhu) : Yüce Rabbimizin en büyük isimleri içerisinde yer alan esmasıdır. Bu ismin anlamı Rabbimizin tek olduğunu bizlere belirtmektedir. Bu esma aynı zamanda isimlerin sultanı olarak bilinmekte ve özel isimdir. Sonsuz hazineye sahip olan Allah ismi, aynı zamanda zikredildiği zaman gönüllere şifa olmaktadır. Bu isim ile yüce Allah’a niyaz etmeli, faziletinden maksimum seviyede istifade etmeliyiz. Allah esması ile Rabbimize el açıp yalvarırsak, yüce Allah kulunun kendisine yapacağı duayı asla geri çevirmeyecek ve kendisine bolca rahmetinden ikram edecektir.
 • Er Rahman : Kainatta yaratmış olduğu tüm canlılara merhamet eden ve onlara rızıklarını veren anlamındadır. Yüce Allah kendisini dünyada inkar eden ve kendisine secde etmeyen kullarına da Rahman ismi celilesi ile tecelli etmekte, onlara bu eylemlerinden dolayı ceza vermede acele etmemektedir. Kendisine asi olan kullarına da Rahman ismi şerifi ile merhamet etmekte, isyankar ve fasıkların gaflet uykusundan uyanarak, kendisine itaat etmesini beklemektedir. Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri 
 • Er Rahim : Rabbimizin bu esması ise kendisine iman eden ve emirlerine itaat eden kulları içindir. Ahirete giden iman sahiplerine yüce Allah, er rahim ismi ile sonsuz derece merhamet edecek ve ikramlarda bulunacaktır. Rabbimize rahim ismi şerifi ile dua edersek, sadece ahirette değil dünya da bu ismin faziletlerinden istifade edebiliriz.
 • El Melik : Yüce Yaradanımızın el melik ismi şerifi anlam olarak tüm mülkün tek sahibi ve yaratıcısı anlamındadır. Kainatta saltanatı devamlı olan manasındadır.
 • El Kuddüs : Manası yarattığı hiç bir şeye benzemeyen ve noksan olan her şeyden münezzeh anlamını taşımaktadır. El kuddüs ismi her türlü övgüye layık olan esma anlamındadır.
 • Es Selam : Kendisine iman eden kullarını her türlü zorluklardan kurtaran ve feraha çıkaran anlamındadır. Rabbimize sıkıntılı anlarda es selam ismi ile dua ederek bulunduğumuz sıkıntılardan Rabbimizin yardımı ile kurtulabiliriz.
 • El Mümin : İman sahibi kullarına güven veren ve onları her türlü kötülüklerden koruyan anlamını taşımaktadır.
 • El Müheymin : Kainatta yaratmış olduğu her şeyi kollayan ve gözeten manasındadır. Yüce Allah el müheymin ismi ile yarattıklarının ne yaptıklarını görmekte, kendisine asi olanlara ise ceza vermede acele etmemektedir.
 • El Aziz : İzzet ve şeref sahibi anlamındadır. Allah bu ismi ile her şeye galip olduğunu bizlere bildirmektedir. Sıkıntılı zamanlarda bolca okunmalı ve el aziz ismi şerifin faziletlerinden bu şekilde yararlanmalıyız.
 • El Cebbar : Güç ve kudret sahibi olan, azametli ve her istediği şeyi yapma gücüne sahip olan esmadır. Rabbimiz bu ismi şerifi ile istediği şeyi istediğine dilediği şekilde yaptırır.
 • El Mütekebbir : Büyüklükte ne bir eşi, ne de bir benzeri olan esmadır. Bir şeyi yapmak isterse Allah, kimseden izin almayacağı gibi kimsenin de yardımına ihtiyacı yoktur. O mütekebbir ismi ile istediği şeyi yapma gücüne sahip olandır.
 • El Halık : Yaratma gücüne sahip olan ve olmayan şeyi yoktan var eden esmaül hüsnadır.
 • El Bari : Yarattığı tüm şeyleri kusursuz bir şekilde yaratan ve onlara istediği şekilde biçim verendir. Rabbimiz yarattığı her şeyi uyumlu ve güzel şekilde yaratır.
 • El Musavvir : Yaratmış olduğu tüm varlıklara güzel şekil veren ve onları istediği şekle koyandır. Rabbimizin yaratmış olduğu her şey güzeldir ve övülmeye kendisinden dolayı layık olandır.
 • El Gaffar : Rabbimizin günahları örten ve bağışlayan ismi şerifidir. Hata yapan kullarının günahlarını gaffar ismi ile bağışlar ve onları affedendir. Affetmede ve mağfiret etmede kimseden izin almayan Allah, dilediği kulunu da bağışlar.
 • El Kahhar : Mutlak galip ve hüküm sahibi anlamında olan el kahhar ismi şerifi Rabbimizin aynı zamanda, istediği şeyi zorla yaptırma gücüne sahip olmasını ifade etmektedir. Rabbimiz dilerse kahhar ismi şerifi ile dilediği kişiye ceza verir ve bu vereceği ceza ile kulunu imtihan eder.
 • El Vehhab : Sonsuz ikram ve kerem sahibi olan Allah, el vehhab ismi şerifi ile kullarına bolca nimetler vermektedir. Kullarına karşılık beklemeden nimet veren Allah, ikram ettiği şeylerin şükrünü ise kullarından ibadet ile yapmalarını bekler.
 • Er Rezzak : Kainatta yaratmış olduğu tüm canlıların rızkına kefil olan ve onları rızıklandırandır. Yarattığı her şeyin rızkını karşılayan yüce Rabbimiz, kullarına er rezzak ismi şerifi ile tecelli etmektedir.
 • El Fettah : Darda kalan ve müşkülü olan tüm kullarını feraha çıkaran Rabbimiz, el fettah ismi ile de kullarının ihtiyaçlarını yaratarak karşılamaktadır. Zor olan şeyleri ise kolaya çevirme gücüne sahip olandır.
 • El Alim : Sonsuz ilim sahibi olandır. Ortada olan veya daha ortaya çıkmamış tüm bilgilerin sahibi Allah olduğu gibi, dilediğine de kendi ilmi ile nasiplendirmektedir. Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri İlim konusunda en ince detaya kadar bilgisi olan Allah’tır. Onun bildiği şeyleri kimse bilemez ve anlayamaz.
 • El Kabıd : Rızıkları dilerse kişiye göre daraltan ve sıkandır. İstediği kişinin rızkını geniş yaptığı gibi, dilediğinin rızkını da imtihan gereği sıkma tasarrufuna sahip olan el kabıd ismine sahip olan Allah-u Tealadır.
 • El Basıt : Sıkma gücüne sahip olduğu gibi dilediği kişinin de rızkını genişletme gücüne sahip olan Allahtır. Rabbimiz el basıt ismi ile istediği kişiyi zengin edendir.
 • El Hafıd : Yarattığı kullarına makam ve mevki verdiği gibi, o mevkiden alma gücüne ve alçaltma gücüne sahip olandır.
 • Er Rafi : İzzet ve şeref verip yükselten anlamınadır.
 • El Muiz : İstediği kişiyi aziz ve şerefli yapma gücüne sahip olandır.
 • El Müzil : Dilediği kişiyi de el müzil ismi ile zelil ederek alçaltan Allah’tır.
 • Es Semi : Rabbimizin işitme gücüne sahip olan esması es semidir. Yüce Allah kainatta olan ve yapılan her şeyi görme ve işitme gücüne sahiptir.
 • El Basir : Görme hususunda en iyi olan ve hiç bir şeyin kendisine gizli kalmadığı esmaül hüsnadır.
 • El Hakem : Hak ile batılı birbirinden ayıran, mutlak adalet sahibi olan Allah’tır. El hakem ismi ile tüm yaratıklarına hikmet ile hükmetmektedir.
 • El Adl : Rabbimizin adil olduğunu gösteren ismi şerifi el adl’dır. Yüce Allah el adl ismi ile her olayda adaletli davranır ve hiç bir kuluna zulüm yapmaz.
 • El Latif : Lütüf ve ikram etmede sınır tanımayan Allah, el latif ismi ile de istediği kişiyi zengin edendir. Rabbimiz bu ismi ile de bütün incelikleri bilmektedir. Helalinden zengin olmak isteyenler, el latif ismi şerifini çokça zikir edebilirler.
 • El Habir : Olacak olan her şeyden haberdar anlamındadır. Her şeyde haberi olduğu gibi Allah, kendisinin izni olmadan bir şey yapılamayacağı yaratıcıdır.
 • El Halim : Dilediği kuluna günah işlese bile yumuşak davranan ve ceza vermede acele etmeyendir. İstediği kullarına ise ceza verme hususunda acele etmeyendir.
 • El Azim : Çok yüce olan ve büyüklükte eşi benzeri bulunmayandır. El azim ismi ile yüce Allah’a niyaz edenlerin duaları kısa sürede kabul edilmektedir. Namazlardan sonra ise el azim ismi şerifini zikretmek çok büyük sevaptır.
 • El Gafur : Af ve mağfiret etmede cömert olan esmaül hüsnadır.
 • Eş Şekur : Kullarının işledikleri az amellere ise çok fazla sevap veren Allah, eş şekur ismi ile kendilerine cömert davranmaktadır.
 • El Aliy : Yücelerin yücesi anlamında ve çok büyük olan anlamındadır.
 • El Kebir : Büyük olan ve azamette benzeri olmayandır.
 • El Hafız : Yarattığı her şeyi koruyandır. İman eden kullarını ise tüm kaza ve belalara karşı hafız ismi ile koruyan Yüce Allahtır.
 • El Mukit : Rabbimiz yarattığı her kulun rızkını, el mukit esması ile vermekte ve bu ismi ile onlara tecelli etmektedir. Rabbimiz aynı zamanda el mukit ismi ile rızıklara kefil olandır.
 • El Hasib : Kullarının hesabını en iyi şekilde gören anlamındadır.
 • El Celil : Azamet, kibriya ve celal sahibi olan Allahtır.
 • El Kerim : Kullarına ikram etmede cömert olan ve bolca lütuf eden Allah, el kerim ismi ile istediği kişilerin zengin olmasını sağlamaktadır.
 • Er Rakib : Her yaratılan şeyin kontrolü Allah’ın elindedir ve Allah er rakib ismi ile yarattıklarını gözetip korumaktadır.
 • El Mucib : Müminlerin ettiği duaları el mucib ismi ile kabul eden ve niyazlarına icabet eden Allah-u Tealadır.
 • El Vasi : Yarattığı canlılara rahmet eden ve bu yarattıklarına sahip olduğu ilmi ile ihata eden Allah’tır.
 • El Hakim : Yarattığı her şeyi bir hikmet üzere yaratan Allah, aynı zamanda her işi hikmet üzere yapmaktadır.
 • El Vedud : Sevilmeye en fazla layık olan ve kendisine iman eden kullarını çok seven Allahtır.
 • El Mecid : Övülme de her türlü şeye layık olan Allah, el mecid ismi ile tecelli etmektedir.
 • El Bais : Bu ismi şerifin anlamı ise ölmüş olanların dirilmesini sağlayandır. Rabbimiz el bais esması ile ölen kişileri diriltme gücüne sahip olandır.
 • Eş Şehid : Zamandan ve mekandan münezzeh ve her yapılan şeye şahit olan Allahtır.
 • El Hakk : Hakkı ve hakikati ortaya çıkaran, varlığı değişmeden duran Allah esmasıdır.
 • El Vekil : Kendisine güvenen kullarının işlerini selamete çıkaran ve bu kişilerin işlerini en iyi şekilde neticeye çıkarandır.
 • El Kaviyy : Azalmayan kudret sahibi olan Allah-u Teala el kaviyy ismi ile, yarattıklarına sahip olduğu gücü ile hükmedendir.
 • El Metin : Çok güçlü anlamında ve aynı zamanda sahip olduğu kuvveti ile üstün olandır.
 • El Veliyy : İman edenlerin dostu olan Allah el veliyy ismi ile her zaman onların yanında olandır.
 • El Hamid : Hamd edilmeye en layık olan yaratıcı Allahtır.
 • El Muhsi : Yarattıklarının tüm sayısını bilen ve bu ilme sahip olan tek yaratıcıdır.
 • El Mübdi : Yarattığı şeyleri madde olmadan yaratan ve örneksiz ortaya çıkaran yaratıcı Allahtır.
 • El Muid : Yaratmış olduğu tüm canlıları öldürecek ve daha sonra tekrar onlara can vererek diriltecek olandır.
 • El Muhyi : Yarattığı şeyi ihya ederek ona can veren.
 • El Mümit : Yarattıklarının hepsine ölümü tattıran Allah, el mümit ismi ile tüm canlıları öldürecek olandır.
 • El Hayy : Sonsuz, ebedi ve ezeli hayat sahibi olan Allah, el hayy ismi ile her zaman yarattıklarını gözetlemektedir.
 • El Kayyum : Her zaman ayakta ve diri olan Allah, el kayyum ismi ile yarattığı varlıkları diri tutmaktadır.
 • El Vacid : Kendisine hiç bir şeyin gizli kalmadığı Allah el vaci esması ile istediği şeyi istediği vakitte bulandır.
 • El Macid : Şeref ve kadir bakımından ihsanı bol olan, kudret sahibi şanı büyük olandır.
 • El Vahid : Zatı sıfatlarında hiç bir ortağı olmayan ve yarattığı fiilerde ortaklık teşkil etmeyen tek olan yaratıcıdır.
 • Es Samed : Kendisine her şeyin muhtaç olduğu ve hiç bir kişiye muhtaç olmayan Allah, es samed ismi ile herkesin kendisine bağlı olduğu yaratıcıdır.
 • El Kadir : İstediği şeyi ve canlıyı dilediği şekilde yaratmaya gücü yetendir.
 • El Muktedir : Tasarrufu dilediği gibi olan ve aynı zamanda yarattığı şeyi kolay şekilde meydana getiren Allah, el muktedir ismi ile yaptırım gücüne sahiptir.
 • El Mukaddim : Dilediği şeyi öne alıp yükselten Allah, el mukaddim esması ile kullarına tecelli eder.
 • El Muahhir : İstediği şeyi alçaltarak sona alma gücüne sahip olan Allahtır.
 • El Evvel : Varlığının başlangıcı bulunmayan Allah, el evvel ismi ile ezeldir.
 • El Ahir : Varlığının başı olmadığı gibi sonu da bulunmayan yaratıcıdır.
 • El Zahir : Yarattıkları ve gücü ile varlığı açık bir şekilde ortada olan Allah, el zahir ismi ile kesin bir şekilde bilinmektedir. Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri Allah’ın bilinmesi ise aşikar bir şekilde yarattıkları ile ortadadır. Çünkü yaratmak sadece Allah’a mahsustur.
 • El Batın : İnsan aklının erişemeyeceği bilgiye sahip olan, aynı zamanda yüceliği gizli olan anlamındadır.
 • El Vali : Kainatı ve içerisinde bulunan her şeyi idare etme gücüne sahip olandır.
 • El Müteali : Yüceler yücesi vasfına sahip olan esmadır.
 • El Berr : İyiliği ve kullarına ihsanı son derece bol olandır.
 • Et Tevvab : Günahkar olanların yaptığı tövbeleri kabul eden ve suçlarını çokca bağışlayandır.
 • El Müntekim : Zalimlerin yaptıklarını yanına bırakmayan ve kendilerine ceza verme gücüne sahip olan esmadır.
 • El Afüvv : Af etmede sınırı olmayan ve kendisine yönelen kulların suçlarını bağışlayandır.
 • Er Rauf : Merhameti çok olan yüce Allah, er rauf ismi tecellisi ile de iman ehli kullarına karşı çok bağışlayıcı olandır.
 • Malikül Mülk : Kainatta bulunan her şeyin tek gerçek sahibi olandır.
 • Zülcelali Vel İkram : İkram etmede sınırsız, azamet ve celal sahibi olandır.
 • El Muksit : Her yapılan işi birbirine uygun şekilde tasarlayandır.
 • El Cami : Mahşer günü kullarını bir arada toplayan ve onları hesaba çekendir.
 • El Ganiyy : Kimseye ihtiyacı olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu çokca zenginliğe sahip olan.
 • El Mugni : Kimseye muhtaç olmayan ve ihtiyaç sahibi olan kullarının isteklerini kendilerine bahşedendir.
 • El Mani : İstemediği şeye engel koyan ve onun olmasını engelleyen.
 • Ed Darr : Zarar veren şeyleri yaratma gücüne sahip olan.
 • En Nafi : Faydalı olan şeyleri yaratandır.
 • En Nur : Alemleri nura boğan ve dilediği kişinin nurunu arttırandır.
 • El Hadi : Kendisinden hidayet isteyenlere doğru yolu gösteren ve onların hayır muradlarını kendisine nasip edendir.
 • El Bedi : Yarattığı güzel şeylerin eşi ve benzeri olmayandır.
 • El Baki : Her şeyin öldüğü ama kendisinin hiç bir zaman ölmeyeceği, sonsuz varlık sahibi olan daimi yaratıcıdır.
 • El Varis : Yüce Allah el varis ismi ile her şeyin sahibinin kendisi olduğunu bildirmektedir.
 • Er Reşid : Doğru yolu bulmak için kimseye ihtiyaç duymayan, irşada muhtaç olmayandır.
 • Es Sabur : Cezalandırmada acele etmeyen yaratıcıdır.

isimleri yüce yaratıcının esmaül hüsnasının anlamlarıdır. Bu isimleri kullanarak namaz sonrası yaratıcıya dua edilebilir. Bu isimlerin faziletlerine dua yaparken inanmak ise, niyazda bulunan kişilerin dualarının kısa sürede kabul olmasını sağlayacaktır. Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri Bizler de Allah-u Tealanın 99 ismi şerifini ezberlemeli ve bu isimler ile duamızı faziletlerinden faydalanarak yapmalıyız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu