Hazreti Muhammed Kimdir?

Hazreti Muhammed Kimdir? - Hazreti Muhammed Mucizeleri Nelerdir?

Hazreti Muhammed Kimdir? Hazreti Muhammed (salllahu aleyhi vessellem) Kimdir? Hazreti Muhammed Hazreti Muhammed Mucizeleri Nelerdir? (sallalahu aleyhi vessellem) Kuran-ı Kerim’in kendisine nazil olduğu, sadece Müslümanlara değil aynı zamanda tüm insanlığa gönderilmiş olan ulul azim Peygamberdir. Sevgili Peygamberimizin ifadesi ile ben alemlere rahmet olarak gönderildim demesi, kendisinin açık bir şekilde tüm insanlığın hidayet bulması için gönderildiğini açık bir şekilde göstermektedir. Hazreti Muhammed Mustafa (sallalahu aleyhi vessellem) bazı kaynaklarda 570, bazı kaynaklarda ise 571 yılında Mekke’de doğmuştur.

Hazreti Muhammed Kimdir?

Günümüzde geçerli olan doğum tarihi ise 571 olarak bilinmektedir. Efendimizin künyesi ise ”Ebul Kasım”dır. Ebul Kasım demek, Kasım’ın babası demektir. Hazreti Muhammed Kimdir? İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in (sallalahu aleyhi vessellem) annesinin ismi Hazreti Amine, babasının ismi ise Hazreti Abdullah’tır. Efendimiz Kureyş kabilesine bağlı olup, Haşimoğullarındandır. Dedesi ise Abdülmüttalip’dir. Peygamberimizin çocukluğu, gençliği Mekke’de geçmiştir. Kendisinin ifadesi ile ben Hazreti İbrahim’in soyundan gelmekteyim buyurmuştur.

Hazreti Muhammed Kimdir?
Hazreti Muhammed Kimdir?

Hazreti Muhammed (sallalahu aleyhi vessellem) Çocukluğu İle Gençlik Yılları Nasıldır?

Alemlerin sultanı Allah’ın habibi Hazreti Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi vessellem) çocukluk ve gençlik yılları da aynı Peygamberliğin de olduğu hayat gibi diğer insanlardan farklıydı. Yüce Allah’ın muhteşem bir şekilde yarattığı efendimiz, ufak yaşta anne ve babasını kaybetmiştir. Hazreti Muhammed Kimdir? Efendimiz doğmadan altı ay önce babası Hazreti Abdullah’ı kaybetmiştir. Kendisi altı yaşına geldiği zaman ise annesi Hazreti Amineyi kaybetti. Annesini de kaybettikten sonra efendimize altı yaşından sekiz yaşına kadar dedesi olan Abdülmüttalip bakmıştır. Dedesi bu sürede seksen yaşına gelmiş yaşlı bir insandı.

Dedesi efendimizi ölümüne yakın bakması için oğlu Ebu Talip’e emanet etti. Efendimiz aynı zamanda bilgi, görgü ve zihinsel altyapısı üst derecede olan bir kişi idi. Hazreti Muhammed Kimdir? Çocukluktan gençlik yıllarına geçtiği zamanda ise amcası ile beraber Kureyş Kabilesi ile Kars Kabilesi arasında olan Ficar Savaşları’na katıldı. Efendimiz bu savaşlarda dövüşmüyor ve atılan kılıçları yerden toplama görevini yapıyordu. Sevgili Peygamberimiz aynı zamanda gençlik yıllarında amcasının yanında geçimini sağlamak ve para kazanmak için çobanlık yapıyordu. Yaşı ilerlediği zaman ticaret yapmaya başladı.

Ticaret yaparken ilk eşi olan Hazreti Hatice annemiz ile tanıştı ve onunla evlendi. Hatice annemizin sermayesi ile de ticaret hayatını devam ettirdi. Peygamberimiz ticaretini çok dürüst yaptığı için ona ”el emin” lakabını taktılar. El emin ise güvenilir anlamını taşıyordu. Efendimizin Hazreti Hatice annemiz ile olan evliliği ise, Hazreti Haticenin Efendimizin dürüstlüğünden etkilenmesi ve kendisine evlilik teklifi yapması ile olmuştur. Hazreti Muhammed Kimdir? Efendimizin evlilik yaşı 25 iken Hazreti Hatice annemiz ise kendisinden 15 yaş büyüktü ve 40 yaşında idi.
Sevgili Peygamberimizin gençlik yıllarında olan diğer bir özelliği ise hiç bir zaman puta tapmamış olmasıdır.

O zamanın Mekke halkı adaletsiz ve çirkinlikler ile dolu bir hayat yaşıyordu. Allah’a şirk koşuyor ve puta tapıyorlardı. Efendimiz ise hiç bir zaman bu yaşam tarzını benimsemedi ve bu kişilerin yaşantılarını sevmedi. Bu gibi durumlarda ise sevgili peygamberimiz yalnız kalmayı tercih ediyor ve tefekküre dalıyordu. Efendimizin gençlik yıllarında yaşadığı bu durumu ise Kuran-ı Kerim’de yüce Allah şu ayet ile bizlere bildirmektedir. ”Sen kitap nedir bilmiyordun. İman nedir bilmiyordun” (Kaynak : Şura Suresi Ayet 52) ”Yüce Allah yolunu kaybetmişken seni şaşkınlık durumundan alıp, doğru yol istikameti üzerine iletmedi mi” (Kaynak : Duha Suresi Ayet 7)

Hazreti Muhammed (sallalahu aleyhi vessellem) Hanımları ve Çocukları Kimlerdir?

Hatemül Enbiya son Peygamber Muhammed Mustafa (sallalahu aleyhi vessellem) hayatı boyunca birkaç defa evlenmiştir. Efendimizin ilk evliliği kendinden 15 yaş büyük ve aynı zamanda daha önce evlenip üç tane çocuğu olan Hazreti Hatice ile olmuştur. Efendimiz Hazreti Hatice annemizin vefatına kadar hiç kimse ile evlilik yapmadı. Hatice annemiz vefat ettikten sonra Efendimiz ikinci evliliğini, Hazreti Sevde annemiz ile yaptı. Hazreti Sevdenin Efendimiz ile evlendiğinde yaşı 55 idi. Hazreti Sevde annemiz de daha önce Efendimiz ile evlenmeden önce başkası ile evlenmiş, dul ve yaşlı bir kadındı. Sevde annemizden sonra efendimiz Hazreti Ebubekir’in (radiyallahu anh) kızı olan Hazreti Ayşe ile yaptı. Ayşe annemiz ile evliliği Efendimizin Hicretten üç yıl sonra olmuştur.

Hazreti Ayşe (radiyallahu anha) annemiz ise Peygamberimiz ile evlenmeden önce hiç kimse evlenmemiş ve aynı zamanda bakire olan eşidir. Efendimizin dördüncü evliliği ise Hazreti Zeynep Binti Cahş (radiyallahu anha) ile olmuştur. Efendimizin hayatında olan bazı evlilikleri arasında savaşta eşleri ölen dul kadınlar ile olmuştur. Efendimizin bu evlilikleri yapmasının sebebi ise kesinlikle şehveti için değil, tamamen o kadınları korumak ve kollamak için olmuştur.

Efendimizin bu süreçte olan evliliklerinden bir tanesi Hazreti Hafsa’dır. Kendisi Hazreti Ömer (radiyallahu anh) efendimizin kıymetli kızıdır. Kendisi Efendimiz ile evlendiğinde 21 yaşında idi ve Uhud savaşında şehit olan Huneys Bin Huzafenin eski eşi idi. Hazreti Muhammed Kimdir? Sevgili Peygamberimiz Hazreti Hafsadan sonra diğer bir dul olan Ümmü Seleme (radiyallahu anha) annemiz ile evlendi. Hazreti Ümmü Seleme ise Uhud Savaşında şehit olan Abdullah Bin Abdilesed’in eski eşidir.

Efendimiz ile evlendiğinde kendisi 44 yaşında idi. Efendimizin diğer bir evliliği ise Reyhane Binti Zeyd (radiyallahu anha) annemiz olmuştur. Hazreti Muhammed Kimdir? Reyhane Binti Zeyd Efendimiz ile evlenmeden önce esir düşmüş, sonra Müslüman olmuştu. Yaşı ise 44 idi. Efendimizin diğer bir evliliği ise Hazreti Zeynep Binti Huzeyme (radiyallahu anha) annemiz olmuştur. Efendimiz ile evlendiğinde Hazreti Zeyneb’in yaşı 60 idi. Efendimizin evlilik hayatında sadece savaşta eşini kaybetmiş ve dul kalmış kadınlar yoktu. Esir düşmüş ve cariye olanlarda vardı. Bunlarda bir tanesi ise Hazreti Cüveyriye Binti Haris (radiyallahu anha) annemiz idi. Bu annemiz 20 yaşında esir düşmüş ve Peygamberimizin fidyesini vererek esirlikten kurtardığı ve evlendiği kadındır. Efendimiz ile evlendiğinde kendisi 20 yaşında idi.

Hazreti Safiyye Binti Huyey (radiyallahu anha) annemiz de esir düşen ve Peygamberimiz ile evlenen diğer bir kadındır. Efendimiz ile evlendiğinde 18 yaşında idi ve evlilik teklifini sevgili Peygamberimiz kendisine yapmıştır. Hazreti Ümmü Habibe (radiyallahu anha) annemiz ise Efendimiz ile evlenme şerefine nail olan annemizdir. Kendisi 30 yaşında Efendimiz ile evlenmiştir ve Kureyş’in lideri olan Ebu Süfyanın kızıdır. Hazreti Muhammed Kimdir? Efendimizin evlilik hayatında bulunan ve Arap olmayan tek kadın ise Hazreti Mariye (radiyallahu anha) annemizdir. Kendisi Mısırlıdır. Efendimiz ile evlendiğinde Hazreti Mariye annemizin yaşı tam olarak bilinmemektedir. Efendimizin bu evliliklerinden çocukları dünyaya gelmiştir. Hazreti Hatice ile evliliğinden dünyaya iki tane erkek, dört tane ise kız çocuğu olmuştur. Bu çocuklarının isimleri ise Kasım, Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah’dır. Mısırlı eşi olan Hazreti Mariye annemizden ise İbrahim isminde bir oğlu dünyaya gelmiş ve ufak yaşta vefat etmiştir.

Hazreti Muhammed (salllahu aleyhi vessellem) Peygamberliğini Nasıl İlan Etti?

Sevgili Peygamberimiz 40 yaşında Allah’ın Peygamberi olduğunu aldığı vahiy ile ilan etmiştir. Efendimizin Peygamberliği ile ilgili Kuran-ı Kerim’de ayetler vardır. Bu ayetlerden bazıları şunlardır. ”Ey örtünen ve bürünen (Peygamber). Ayağa kalk ve insanlara uyarılarda buyur. Seni ve tüm insanları yaratan Rabbini ise yücelt” (Kaynak : Müddessir Suresi Ayet 1-3) Efendimize Cebrail (aleyhissellam) tarafından ilk gelen ayet ise İkrah (oku) ayetidir. Efendimiz kırk yaşına geldiğinde ve Peygamberliğini daha ilan etmediği zaman farklı haller oluyordu. Bu yaşlarda Efendimiz kalabalık ortamlardan uzaklaşıyor ve devamlı yalnız başına kalmak istiyordu. Bu hal ise Efendimizde bir ile iki yıl arasında devam etti.

Kendisi inzivaya çekilmek için eskiden dedesinin yaptığı gibi Hira Mağarasına gidiyordu. Her Ramazan ayında ise burada inzivaya çekilip tefekkür ediyordu. Yıl 610 iken Ramazan ayı içerisinde ve Kadir Gecesinde Efendimize hırkasına bürünmüş halde iken ilk vahip geldi. Efendimiz ilk vahiy haberini aldıktan sonra korkuya kapıldı. Bu sırada Cebrail kendisine korkmamasını ve kendisinin Peygamber olduğunu ona söyledi.

Efendimiz vahiy aldıktan ve Peygamber olduğu kendisine Cebrail aleyhisellam tarafından söylendikten sonra eve geldi ve eşi Hazreti Hatice annemize bu olayı anlattı. Hazreti Hatice annemiz ise Efendimizin Peygamberliğine itiraz etmeden hemen inandı ve iman etti. Daha sonra kendisine iman edenleri amcasının oğlu ve kendisini çok seven Hazreti Ali (keremallahu veche) olmuştur.

Azatlı kölesi Hazreti Zeyt Bin Harise ve en yakın arkadaşı olan Hazreti Ebubekir (radiyallahu anh) efendimiz ise Hazreti Muhammed’in (sallalahu aleyhi vessellem) Peygamberliğini tasdik etti ve iman ettiler. Efendimiz Peygamberliğini ilan ettikten sonra ilk olarak kendi yakın çevresini ve akrabalarını İslam’a davet etmiştir. Efendimiz bu daveti ise kendisine şu ayet indikten sonra yapmıştır.

Hazreti Muhammed Kimdir? ”Ey Muhammed. Senin yapman gereken şimdi sana emrolunandır. Sana emir olunanı açık bir şekilde ortaya koy ve Allah’a şirk koşanlara sakın aldırış etme” (Kaynak : Hicr Suresi Ayet 94) Bu ayet sonrası Efendimiz Safa Tepesine çıktı ve şirke batmış olan Mekke halkını Müslümanlığa davet etti. Efendimizin bu çağrısına Mekkeliler karşı çıktı. Efendimizin Peygamberliğine iman eden kişilere de zulüm yapmaya başladılar.

Hazreti Muhammed Mucizeleri Nelerdir?

Hazreti Muhammed Mustafa (sallahu aleyhi vessellem) efendimizin mucizeleri kendisi dünyaya gözünü açtığı zaman gelmeye başlamıştır. Hazreti Muhammed Mucizeleri Nelerdir? Kendisinin Allah’ın dilemesi ve yardımı ile çok sayıda mucizesi bulunmaktadır.

Bu mucizeler arasında şunlar vardır.

  • Doğum Gecesi Olayları
  • Ayın İkiye Ayrılması
  • Miraç Hadisesi

bu mucizelerden en çok bilinenleridir. Bunların dışında da birçok mucize gösteren ve insanların Allah’ın yardımı ile İslam’a girmesini sağlayan Efendimiz, üstün vasıf ve özelliklere sahiptir. Efendimizin doğum gecesi mucizeleri arasında şunlar olmuştur. Hazreti Muhammed Mucizeleri Nelerdir? Özellikle sevgili Peygamberimizin güneş daha doğmadan önce bazı olağanüstü olaylar meydana geldi. Bu olayların başında ise Kabe’de bulunan bazı putların kendiliğinden devrilmiş olmasıdır.

Sasani İmparatorluğunun kralı olan 1’inci Hüsrev’in İran şehrinde bulunan sarayının sütunları yıkılıp yerle bir olmuştur. Hazreti Muhammed Kimdir? Bin yıldan beri Zerdüşlerin yaktığı ve sönmediği ateş ise, Efendimizin doğduğu gece sönmüştür. İran bölgesinde bulunan ve ateşperestlerin kutsal olarak saydıkları Sava Gölü yere battı. Yıllardır kuruyan ve suyu akmayan Semeva Gölü coştu. Efendimizin doğduğu gece ise gökyüzünde açıkça belli olan iki tane yıldız ortaya çıktı. Bazı Yahudi bilginler ise, Efendimizin dünyaya gelişini bu yıldızların ortaya çıkması ile haber aldıklarını söylemişlerdir.

Hazreti Muhammed mucizeleri içerisinde yer alan ve insanların en çok bildiği hadise ise ayın ikiye ayrılmış olmasıdır. Bu hadise özellikle Allah-u Teala tarafından Kuran-ı Kerim’de bizlere ayet olarak bildirilmiştir. Ayın ikiye bölünmesi ile ilgili kuran ayeti şudur. ”Kıyamet vakti olan o saat yaklaştı ve ay ikiye bölündü. Onlar ise bir mucize ile karşılaştıklarında, hemen o gördükleri mucizeden yüzlerini çevirirler.

Gördükleri mucizeye ise sihir derler. Onlar hep yalanladılar ve şahsi arzularına tabi oldular. Oyla her iş Allah’ın dilemesi ile yerli yerince olmaktadır” (Kaynak : Kamer Suresi 1-2-3) Bu mucizenin gerçekleşmesi ise İslam kaynaklarında, Efendimize inanmayanların bizlere bir mucize göster demesi ile olmuştur. Hazreti Muhammed Mucizeleri Nelerdir? Efendimiz ise Allah’ın yardımı ile bir eli ile ay’a işaret etti ve ay ikiye bölündü.

Hazreti Muhammed Mucizeleri Nelerdir?
Hazreti Muhammed Mucizeleri Nelerdir?

Daha sonra ay tekrar toplandı ve eski haline geri döndü. Mekkeli puta tapan paganlar ise Efendimize hitaben, Muhammed (aleyhiselatu vesselam) sihir yaptı dediler ve gördükleri bu mucizeye inanmadılar. Kamer Suresinin ayeti ise bu olayı açık bir şekilde bizlere gösteriyor. Gönüller sultanı Efendimizin diğer bir mucizesi ise Miraç hadisesidir. Bu hadise de Kuran ayetleri ile bizlere açık bir şekilde yüce Allah tarafından bildirilmektedir. Bu ayetler ise şu şekildedir.

”Yüce Allah kendi ayetlerini göstermek için bir gece kulu olan Muhammed’i Mescid’i Haramdan alıp, etrafını mübarek kıldığımız Mescid’i Aksaya getirmiştir ve Allah tüm eksikliklerden münezzeh olandır. O (Allah) her şeyi görmekte, bilmekte ve duymaktadır. (Kaynak : İsra Suresi Ayet 1) Sevgili Peygamberimiz Miraca Cebrail aleyhisselam ile beraber çıkmış, daha sonra oradan Cebrail aleyhisselamın girmesinin yasak olduğu yere ”sidretül münteha” ya yükselmiştir. Yüce Allah ile şekilsiz şekilde görüşen, cenneti ve cehennemi gören efendimiz tekrar bulunduğu yere dönmüştür. Efendimize cennette ve cehennemde olacak olanlar tek tek gösterilmiştir.

O gece Müslümanlara beş vakit namaz kılmaları farz kılınmıştır. Bazı ayetler ise o gece Efendimize verilmiştir. Bu ayetlerden bir tanesi Bakara Suresinin amener rasulü diye bilinen 285 ve 286’ıncı ayeti kerimeleridir. Efendimiz bu hadiseyi anlattığı zaman etrafında bulunan bazı kişiler ona inanmadılar. Hazreti Muhammed Kimdir? Hazreti Ebubekir ise hemen Efendimize inanmıştır. İnanmayanlar ise Efendimize yolculuk esnasında etrafında olan şeyleri bizlere anlat demişlerdir. O sıra da Mescid-i Aksa Allah’ın dilemesi ile sevgili Peygamberimizin gözlerinin önüne getirilir ve olayları detaylı şekilde orada olanlara anlatır.

Efendimizin aynı zamanda bu mucizeler gibi yaşantısı boyunca farklı mucizeleri de olmuştur. Bunlardan bir tanesi ise Efendimizin mübarek parmaklarının arasından suların akmasıdır. Bu olay ise Efendimizin yanında bulunan kişilerin abdest almak için su bulamadıkları zamanda olmuş, Efendimiz de Allah’ın ismini anarak Bismillah demiş ve parmaklarının arasından sular fışkırmıştır. Hazreti Muhammed Mucizeleri Nelerdir? Bu akan sulardan orada bulunanlar hem içtiler, hem de abdest aldılar. Efendimizin diğer bir mucizesi ise Kuran-ı Kerim’in kendisine nazil olmasıdır. Çünkü Kuran gibi bir kitap dünya hayatına daha önce hiç gelmediği gibi, bundan sonra da gelmeyecektir. Hazreti Muhammed Kimdir? Bir diğer yazımız Hz Eyup Kimdir makalemize bir bakarsanız müteşekkir oluruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu