Hazreti Yusuf Kimdir?

Hazreti Yusuf Kimdir? Hazreti Yusuf (aleyhisselam) Kuran-ı Kerim ile sabit olup, İsrailoğullarına gönderilmiş bir Peygamberdir. Asıl ismi Rahil’dir ve milattan önce 1592 tarihinde doğmuştur. Hazreti Yusuf Peygamber, Hazreti Yakup Peygamberin Rahil ile olan evliliğinden dünyaya gelmiş iki oğlundan bir tanesidir. Hazreti Yusufun annesinin ismi Rahil olup, diğer kardeşi ise Bünyamindir. Hazreti Yakup Peygamberin ise toplamda on iki tane çocuğu vardır. Rahil dışında Hazreti Yakup Peygamber, Reya isminde bir kadın ile evlenmiş ve bu evliliğinden ise Yakubun üvey kardeşleri dünyaya gelmiştir.

Hazreti Yusuf Kimdir?

Bu kardeşlerinin ismi; İsaha, Rabil, Lavi, Zablün, Şemun, Yehuda’dır. Bu kardeşleri erkek olup, tek bir tane kız kardeşi vardır. Onun ismi ise Dinar’dır. Hazreti Yusuf aynı zamanda Hazreti Yakup Peygamberin en çok sevdiği oğulları içerisinde yer almaktadır. Hazreti Yusuf Kimdir? Bunun nedeni ise güzel ahlakından dolayıdır. Hazreti Yusufun babası olan Hazreti Yakup Peygamber, aynı zamanda Belhe ve Zülfa isminde kadınlar ile de evlenmiştir. Toplamda dört defa evlenen Hazreti Yakup Peygamberin, Yusuf ile beraber toplamda on iki tane çocuğu dünyaya gelmiştir.
Hazreti Yakup Peygamberin Belhe ile olan evliliğinden Neftale ile Dan isminde çocukları olmuş, Zülfa ile olan evliliğinden Cad ile Aşir olmuştur. Yusuf’un toplamda on bir tane kardeşi vardır.

Hazreti Yusuf Kimdir?
Hazreti Yusuf Kimdir?

Hazreti Yusuf Allah’ın diğer Peygamberleri gibi önemli bir Peygamberi ve elçisidir. Ufak yaştan beri çobanlık ile uğramıştır. Kuran-ı Kerim’de ise tamamı ile Yusuf Peygamberin hayatını anlatan Yusuf Suresi bulunmaktadır. Bu surede ise Hazreti Yusuf’un yaşamış olduğu şeyler, kıssa olarak Kuran’da bizlere açık bir şekilde anlatılmıştır.

Hazreti Yusuf İle İlgili Ayetler Nelerdir?

Hazreti Yusuf Peygamberin hayatını anlatan Yusuf Suresi, Kuran-ı Kerim’in 12’inci suresidir ve toplam 111 ayettir. Hazreti Yusuf ile ilgili ayetler ise, kendisinin hayatta yaşadığı kıssaları anlatmaktadır. Hazreti Yusuf aynı zamanda mucizeleri ile bilinen önemli bir Peygamberdir. Allah-u Teala Hazretleri ise kendisine Peygamberliği, uzun yıllar kaldığı zindanda vermiştir. Hazreti Yusuf Kimdir? Güzel yüzü, güzel ahlakı ve sabrı ile bilinen Hazreti Yusuf Peygamber, aynı zamanda iffetini ve namusunu koruması ile de meşhurdur.

Yusuf Peygamberi ve kendisinin özelliklerini anlatan ayetlerden bazıları şunlardır.

  • Olacak şey bu ya evinde bulunan kadın onun (Yusuf’un) nefsinden muradlanmak istedi ve kapıları kimsenin göremeyeceği şekilde kapattı. Yusuf’a ise haydi gel dedi. Yusuf ise tereddüt etmedi ve ben böyle bir ahlaksızlığı yapmaktan Yüce Allah’a sığınırım dedi. Senin kocan benim efendimdir ve bana güzel mevki verdi. Bana çok iyi davrandı. Bu durumu kötüye kullanan kişileri ise Allah asla iflaf etmez ve kurtuluşa ermezler dedi. (Yusuf Suresi Ayet 23)
  • Yusuf’a ise kadın sen bu olayların hiç birisinden başkalarına bahsetme diyerek tavsiyede bulundu. Sonra tekrar efendisinin eşine dönerek, ey kadın sen ahlaksızlık yapıp büyük bir günah içerisine daldın. Bu yüzden Allah’tan af dile. Gerçekten sen büyük bir hatanın içerisindesin dedi. (Yusuf Suresi Ayet 29)
  • Yüce Allah’a Yusuf dua etti ve Allah’ta Yusuf’un duasına icabet ederek, onu (Yusuf’u)kadının tuzağı içerisinden kurtardı. Allah her şeyi layikı ile bilen, işiten ve görendir. (Kaynak : Yusuf Suresi Ayet 34)

Hazreti Yusuf ile ilgili Kuran-ı Kerim’de geçen ayetler bunlar ile sınırlı değildir. Diğer bir ayette ise Allah şu şekilde buyurmuştur. ”Sarayın Kral’ı kadınları topladı ve Yusuf ile aranızda neler geçti? diye sordu. Sizler Yusuf’un nefsinden muradlanmak istediğinde Yusuf’un tavrı nasıl oldu? diye soru sordu. Onlar ise Kral’a şu şekilde cevap verdi. Haşa alemlerin sahibi olan Allah için söylemek gerekirse, Yusuf’tan hiç bir kötülük görmedik ve bize karşılık vermedi. Kadınların bu lafı sonrasında Kralın hanımı şu şekilde konuştu. Ben ise Yusuf’un nefsinden muradlanmak istedim. Yusuf ise şüphe etmeden Allah’a sadık oldu ve dürüst davranarak ona karşı gelmedi. Benim isteğime karşılık vermedi. Yusuf sadık ve dürüst insandır dedi” (Kaynak : Yusuf Suresi Ayet 51)

Hazreti Yusuf aleyhisellam kıssası ise Kuran-ı Kerim içerisinde baştan sona kadar onun ile ilgili ve onun yaşadıklarını anlatan tek suredir. Yusuf Peygamberin kardeşlerinin onu kıskanması, zindana atılması ve babasının onun hasretinden gözlerinin kör olması ile ilgili Kuran ayetleri, Yusuf Suresi içerisinde baştan sona kadar detaylı şekilde anlatılmıştır. Aynı zamanda Hazreti Yusuf’un zindanda göstermiş olduğu mucizeler de Yusuf Suresi içerisinde gördüğü rüya ile anlatılmıştır.

Hazreti Yusuf Mucizeleri İle İlgili Ayetler Nelerdir?

Rüya tabiri etmek ile tanınan ve birçok mucizesi olan Hazreti Yusuf Peygamberin bu mucizeleri, Kuranın ifadesi ile de açık bir şekilde anlatılmaktadır.

Hazreti Yusuf mucizeleri ile ilgili ayetler şu şekildedir.

  • ”Yusufun kardeşleri babalarına, ey babamız biz Yusuf ile oyun oynarken yarış için uzaklaşmıştık. Yusuf ise eşyalarımızın yanında duruyordu. Yusuf’u kurt yemiş. Biz sana doğru söylesek bile sen bize inanmazsın dediler” (Yusuf Suresi Ayet 17)
  • ”Daha sonra Yusuf’un gömleğine uydurmadan bir kan izi koydular ve babalarına bu gömleği gösterdiler. Yakup ise onlara hayır size nefsiniz kötülük yapmayı emretmiş. Hazreti Yusuf Kimdir? Ben ise bundan sonra sabredeceğim. Anlatmış olduğunuz bu olaylar karşısında ise bana Allah yardım eder dedi ” (Kaynak : Yusuf Suresi Ayet 18)
  • ”Daha sonra bir kervan geldi ve su almak için adamın bir tanesi kuyuya kovasını saldı. Ve sonra işte müjde dedi ve kuyudan bir oğlan çocuğu gördü. Daha sonra bu çocuğu alıp ticaret malı olarak sakladılar. Allah-u Teala ise onları yaptıklarını çok iyi biliyordu. Daha sonra bu çocuğu Mısır’da birkaç dirhem fiyata sattılar. Zaten bu çocuğa kıymet vermemişlerdi ” (Kaynak : Yusuf Suresi Ayet 19)
  • ”O çocuğu ise Mısırlı bir adam aldı ve karısına ona değer vermesini söyledi. O çocuğa iyi bakmasını ve umut ederiz ki onu evlat ediniriz dedi. Ve biz Yusuf’u orada bir yere sakladık ve olayları yorum yapması için ona öğrettik. Allah ise emrini yerine getirmek gücü yeten ve kadir olandır. Ancak insanların çoğu bundan gafildir ve habersizdir ” (Kaynak : Yusuf Suresi Ayet 20-21)

Hazreti Yusuf Peygamberin rüyaları yorumlaması Allah tarafından kendisine verilen açık bir mucizedir ve ayet ile sabittir. Yusuf Peygamberin aynı zamanda Peygamberlik hayatı boyunca farklı birçok mucizesi vardır. Bunlardan bir tanesi ise yanına gelen bir adamın ona vermiş olduğu ağaç yapraklarından bir mucize göstermesidir. Hazreti Yusuf bu yaprakları Allah’ın izni ile kumaş parçasına dönüştürmüştür.

Hazreti Yusuf aleyhisselamın yüzü hem güzel hem de o kadar nurlu idi ki, ona bakanlar nurdan gözlerine başka tarafa çeviriyorlardı. Yusuf’un yüzünün güzelliğinden dolayı ise sarayda kadınlar elma keserken, elma yerine parmaklarını kesiyorlardı. Hazreti Yusuf Peygamberin bir mucizesi ise, nurunun görmeyen bir adamın gözlerini açabilecek kadar tesirli olmasıydı. Sevgili Peygamberimiz ise bir hadisinde şöyle buyurmuştur. ”Yusuf güzelliğini benden aldı” (Kaynak : Buhari, Müslim)

Hazreti Yusuf İle İlgili Hadisler Var Mıdır?

Kuran-ı Kerim’de Hazreti Yusuf Peygamberin ismi 27 defa geçmektedir. Kuran ayetleri ile hayatından kıssa ile bahsedilen Yusuf Peygamber, güzel yüzü ile meşhur olmuş ve bu özelliği ile dikkat çekmektedir. Sevgili Peygamberimizin ise Yusuf Peygamber ile ilgili söylemiş olduğu bazı hadisi şerifler bulunmaktadır. Bu hadislerden bazıları hadis alimlerince muteber görülmediğinden, sahih olarak kabul görmemiştir. Fakat sahih kaynaklar ile günümüze kadar Hazreti Yusuf ile ilgili bazı hadisler rivayet edilmiştir.

Hazreti Yusuf ile ilgili hadisler arasında şunlar yer almaktadır.

  • Yusuf Suresini ince yürekli olan kişilere öğretiniz. Kim Yusuf Peygamberin kıssası olan Yusuf Suresini okursa ve aile fertlerine öğretirse, Allah-u Teala bu sureyi okuyanın ölüm anında yaşadığı ağrıları hafifletir ve başka bir Müslümanı kıskanma ve haset etme huylarını ondan uzaklaştırır. Hazreti Yusuf Kimdir? (Kaynak : Beyzavi 2, 331)
  • Diğer bir hadisinde ise Efendimiz Yusufa hitaben, ben Yusuf’u Miraç gecesinde ayın 14’ü gibi gördüm demiştir. (Kaynak : Salebi 83)

Diğer hadis ise şu şekildedir. ”Ben Yusuf gibi hapiste uzun süre kalsaydım, Yusuf’a hapisten çıkma emrini getiren kişiye icabet ederdim dedi ve sonrasında Yusuf Suresinin 50’inci ayetini okudu. ”Elçi Yusuf’a geldi ve ona sordu. Yusuf ise gelen elçiye Efendine dön ve kadınların neden ellerini kestiğini ona sor” (Kaynak : Müsned 2, 326 / Buhari Tefsir 1, 5 / Tirmizi Tefsir 12, 1)

Aynı zamanda İbni Abbas yolu ile rivayet edilen ve Peygamberimizin Yusuf ile ilgili söylediği bazı hadisler vardır. Bu hadislerin senedi güçlü olmadığı için hadis alimlerince muteber görmemiş ve kabul edilmemiştir. Hem ravisi hem de senedi zayıf olan hadislerden bir tanesi şu şekildedir. ”Yusuf’un yanında kalan arkadaşı hapisten çıktı ve Yusuf hapisten çıkan arkadaşından efendisinin yanına gitmesini istedi.

Ve daha sonra Allah’tan başka bir kimseden medet umduğu için hapiste çok uzun süre kalmıştır” Bu hadisin ifade ettiği anlam ise Yusuf Peygamberin söylediği söz ile alakalı değildir. Bu yüzden gerçekliği de doğru değildir. Yusuf Peygamberin kıssasının geçtiği Yusuf Suresi ise, sevgili Peygamberimize Kuran-ı Kerimde Zebur yerine verilmiş özel bir suredir. Hazreti Yusuf Kimdir? Bu sureyi aynı zamanda Hazreti Ömer (radiyallahu anh) efendimiz de sabah namazlarını kılarken okurdu. (Kaynak : İbrahim Ali 256, 257)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu