Hz. Hüseyin Şehit Edilisi ve Kerbela Olayı

Hz. Hüseyin Şehit Edilisi ve Kerbela Olayı Peygamber efendimizin kıymetli kızı Fatıma rivayetlere göre oğlu Hasan’ın doğumundan tam elli gün sonra Hüseyin’e hamile kalmıştır.  Hz. Hüseyin’in doğumu hicretin dördüncü yılı Şaban ayında gerçekleşmiştir. Doğumunun 7. günü akika kurbanı olarak iki koç kesilmiş ve saçları dedesi peygamber efendimiz tarafından kesilmiştir. Peygamber efendimizin Hasan ve Hüseyin’e olan sevgisi çok başkaydı.

Hz. Hüseyin Şehit Edilisi ve Kerbela Olayı

Şöyle ki bir gün Hüseyin’in ağladığını duydu ve kızı Fatıma’ya onun ağlamasına ne kadar üzüldüğümü bilmiyor musun dedi. Hz. Hüseyin Şehit Edilisi ve Kerbela Olayı Hz. Ali oğlu Hasan doğduğu zaman ismini harp koymuştur ancak peygamber efendimiz ismi Hasan olsun demiştir. Aynı şekilde Hüseyin doğduğu zamanda adını harp koymuş peygamber efendimiz ismini Hüseyin olarak belirlemiştir.  Hasan ve Hüseyin’i o kadar çok seviyordu ki onlara her baktığında şöyle dua ederdi; Allah’ım ben Hasan Hüseyin’i çok seviyorum sen de onları çok sev ve koruyup kolla.

Hz. Hüseyin Şehit Edilisi ve Kerbela Olayı
Hz. Hüseyin Şehit Edilisi ve Kerbela Olayı

Hasan ve Hüseyin’i seven beni sevmiş sayılır onlara kötülük eden onlara kim tutar sana kötülük yapmış ve onu kim tutmuş sayılır dediği günümüze kadar aktarılan rivayetler arasındadır.

Hz. Hüseyin Kerbela Olayı

Peygamber efendimizin eşi olan Ümmü Seleme şöyle anlatıyor;  Resulullah bir gün uykuya yattı ve kısa bir süre sonra sıkıntılı olarak uyandı ve sonra tekrar uyudu ve uyandı.  Hz. Hüseyin Kerbela Olayı Uyandıktan sonra avucunda kırmızı bir toprak parçası vardı ve onu öpüyordu.  Elindekinin ne olduğunu sordum .

Ümmü Seleme ‘nin bu sorusuna Hz. Hüseyin’in şehit edilme nedeni nedir Hz. Peygamber şöyle yanıt vermiş; bu toprak Hüseyin’in Irak topraklarında şehit edileceği Kerbela toprağıdır. Bunu bana Cebrail bildirmiştir diye buyurmuştur. Peygambere bildirilen bu durum ölümünden elli yıl sonra Kerbela topraklarında gerçek olmuştur.

Hz. Hüseyin’in şehit edilme nedeni nedir

Muaviye Bin Ebu Süfyan hicretin 60. yılında Recep ayında Şam ‘da ölmüştür. Şam halkı Muaviye ‘nin ölümünden sonra oğlu Yezid’e biat etmiştir. Hz. Hüseyin Şehit Edilisi ve Kerbela Olayı  Yezid kendisine biat etmeyecek dört kişi olduğunu ve bunları ikna edemezse büyük bir grubun ona karşı çok büyük bir tehlike olduğunu çok iyi biliyordu. Bu dört kişi Hz. Hüseyin, Abdullah Bin Zübeyir, Abdullah Bin Ömer ve Abdurrahman bin Ebubekir dir.

Yezid Medine valisine bir mektup yollayarak bu dört kişinin ve Medine halkının kendisine biat etmesini aksi halde öldürülmeleri emrini verdi. Hz. Hüseyin’in şehit edilme nedeni nedir Medine valisi Velid biat mektubunu Hz. Hüseyin ve yanındaki kişilere okudu ve biat etmesini istedi.

Hz. Hüseyin Şehit Edilisi

Hz. Hüseyin benim gizli bir şekilde Yezid’e biat edeceğimi nasıl düşünürsün, tüm halkı topla herkesin onayını al dedi. Halkı biata çağırdığın zaman bizde geliriz dedi.

Medine valisi Velid tamam şimdi evine git, sonra biat etmek için biz seni çağırırız dedi. Bu sırada yanında bulunan Mervan sakın ola ki Hüseyin’i gönderme şimdi giderse onu bir daha bulamazsın diyerek velidin kafasını karıştırdı. Fakat yinede Hüseyin’in gitmesine izin verdi.

Bu durumun çok tehlikeli olduğunu anlayan Hüseyin gece karanlığında ev halkıyla birlikte Mekke’ye gitti. Küfe halkı Hüseyin’in Mekke’ye gittiğini duyunca ona bir mektup yazıp küfe ye davet edip geldiği takdirde ona biat edeceklerini  söylediler. Hz. Hüseyin Şehit Edilisi ve Kerbela Olayı Ayrıca mektupta “küfe halkının senden başka imamı yoktur, geldiğin takdirde binlerce kişi seni Şam ‘da karşılayacaktır ” şeklinde bir ifade bulunuyordu.

Hüseyin bu mektupta yazılanların doğruluğu teyit etmek için amcasının oğlu Müslim’i küfe ‘ye gönderdi. Müslim’in şehre geldiğini ve küfe halkının Hüseyin’e destek olduğunu öğrenen Yezid askerlerini görevlendirerek tüm isyan edenleri ölümle tehdit etti. Ölmek istemeyen küfe halkı Hüseyin’e verdikleri sözden geri dönüp tekrar yeliz’in yanında yer aldılar.

Bu sırada Yezid’in talimatıyla Hz Hüseyin’in amcasının oğlu Müslim şehit edilmiştir. Yezid’in emriyle sanki Müslim yazmış gibi bir mektup yazdırılır. Bu mektupta Küfe ‘li binlerce kişinin sözlerinde durduğu ve Hz. Hüseyin ‘e biat ettiği, hiç vakit kaybetmeden yola çıkması gerektiği yazıyordu. Bu mektubu alan Hüseyin tüm ailesi ve onu destekleyen Mekkeliler ile birlikte Küfe yoluna devam eder.

Yezid ‘in askerleri dört bir yandan Hüseyin ve beraberindeki inananların çevresini sarar. Ne ileri gitmelerine ne de Medine’ye geri dönmelerine müsade ederler. Öyle bir yere sıkışıp kalırlar ki bir yudum su kaynağı yoktur.  En nihayetinde günlerce bekledikten sonra  Yezid’in askerleriyle Hz. Hüseyin ve beraberinde bulunan 70 ile 80 kişi arasında değişen kişiler arasında kanlı bir mücadele olmuştur. Sayıca oldukça az oldukları için Hüseyin, tüm ailesi ve diğerleri vahşi bir şekilde öldürülmüştür.

Küfe halkı gerçekte hiç bir zaman Yezid’in halifeliğini istemediler. Hz. Hüseyin’in şehit edilme nedeni nedir Ancak ölüm korkusu onları kalben Hz. Hüseyin ‘in yanında fiilen Yezid’in yanında olmaya zorlamıştır.  Bu korkaklık neticesinde peygamber torunu, ailesi ve diğerleri günlerce susuz kalmış ve başları kesilerek şehit edilmiştir. Hz. Hüseyin Şehit Edilisi ve Kerbela Olayı Bu olayda tarihe Kerbela faciası olarak geçmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu