Dış Borç Nedir? Dış Borç Ne Kadar? Dış Borcun Ekonomiye Etkisi?

Dış Borç Nedir? Dış Borç Ne Kadar? Dış Borcun Ekonomiye Etkisi? Devletlerin başlıca görevi, ülke içerisinde yaşayan bireylerin refah seviyesinin yükselmesini ve yaşanabilir bir ortam oluşturmaktır. Bu ortamın oluşturulması ve her bireyin refah içerisinde yaşayabilmesi için ülkenin kalkınması gerekmektedir

Dış Borç Nedir?

Ekonomi bilimi çerçevesinden bakıldığında bir ülkenin kalkınabilmesi için birçok indikatörün birbiriyle uyum içerisinde tutulması ve bu indikatörlerde olumsuz durumlar yaşanmaması için çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ancak bazı durumlarda ülkeler, ekonomik olarak sıkıntı yaşayabilir ve halkın mağdur olmaması ve ekonominin düzeltilmesi amacıyla çeşitli farklı para politikalarına gidebilmektedirler. Dış Borç Nedir? Dış Borç Ne Kadar? Dış Borcun Ekonomiye Etkisi? Bu para politikalarından birisi de dış borçlanma politikasıdır. Her ne kadar borçlanma ülkenin parasal durumunun dengelenmesi ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla olsa da ülkelerin dış borcunu arttırması ekonomi için iyi bir durum değildir.

Dış Borç Nedir? Dış Borç Ne Kadar? Dış Borcun Ekonomiye Etkisi?
Dış Borç Nedir? Dış Borç Ne Kadar? Dış Borcun Ekonomiye Etkisi?

Dış Borçlanma

Dış borçlanma, herhangi bir ülkenin başka bir ülkeden veya dış ülkelerdeki herhangi bir kurumdan ek para kaynağı sağlamasına denmektedir. Bu kaynak sağlama işlemi aynı zamanda borçlanma olarak tanımlanabilmektedir. Dış borçlar genel olarak dış ülkelerden alındığı için genellikle alınan para döviz kaynağı olmaktadır. Ancak ülkeler istediği gibi borç alamaz veya borç veremezler. Bir ülkenin başka bir ülkeye borç kaynak sağlaması için dış fazlaya sahip olması gerekmektedir.

Dış borçlar özelliklerine ve alınış biçimlerine göre 4’e ayrılmaktadır;

Devletlerarası dış borçlanma: Dış fazlası olan bir ülkenin diğer bir ülkeye döviz üzerinden borç verdiği dış borç türüdür.

Uluslararası kuruluşlardan borçlanma: Dünya Bankası, IMF, Asian Bank gibi finansal kurumlardan döviz üzerinden alınan borç türüdür.

Piyasalardan tahvil borçlanması: Diğer ülkelerin piyasalarından alınan tahvillerin satılması veya dış ülkelere daha ucuz fiyattan satılan tahviller üzerinden borçlanma türüdür.

Yabancı bankalardan borçlanma: Dış ülkelerde bulunan bankalardan döviz üzerinden yapılan borçlanma türüdür.

Dış Borç Ne Kadar?

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devletinden bu yana dış borçlanma yapan ülkelerden bir tanesidir. 1854 yılından bu yana yaşanan aralıklı ekonomik krizler Türkiye’nin sürekli olarak dış borcunu arttırmasına sebep olmuştur. Dış borç ne kadar? Sorunun cevabı ne t olarak ülkelerin merkez bankaları tarafından halka şeffaf olarak duyurulmaktadır. Türkiye Merkez Bankası’nın Eylül ayında verdiği son dış borç verisine göre Türkiye’nin 139,5 milyar dolar dış borcu bulunmaktadır. Bu borç günümüzde giderek artmakta ve haliyle döviz kuruda buna bağlı olarak artış göstermektedir.

Dış Borcun Ekonomiye Etkisi

Dışa bağımlılık hem kelime yapısı hem de ekonomi bilimi açısından olumsuz bir durumu ifade etmektedir. Dışa bağımlılık ise bir ülkenin milli gelirinin kalkınmaya yetmemesi ve sürekli olarak dış ülkelerden veya kurumlardan borç alması üzerine olmaktadır. Dış borcun ekonomiye etkilerini maddeler halinde açıklayacak olursak;

Öncelikle dış borçlanma döviz üzerinden olacağından, piyasaya da sürekli olarak döviz kurunun gireceği söylenebilir. Haliyle döviz kurunda istikrar sağlanamayabilir ve dalgalanmalar sonucunda döviz kuru fiyatları yükselebilir. Bu durum ellerinde döviz tutan yatırımcıları, dışarıdan ham madde ile üretim yapan firmaları vb. olumsuz etkileyebilir. Haliyle doğru orantılı olarak ülke ekonomisi de negatif etkiler yaşayabilir.

Dış borçlanan bir ülke borçlarını ödemek veya ekonomideki istikrarı sağlamak amacıyla para basma politikasına gidebilir. Bu durum piyasaya daha fazla milli para sokulmasına sebep olacağından enflasyonu arttırabilir. Haliyle enflasyon fiyatlar genel düzeyindeki istikrarı bozabilir ve ekonomiyi negatif yönde etkiler.

Faiz oranlarını belirlemek ekonomik politikalar arasında oldukça önemli kavramlardan biridir. Aynı zamanda faiz kavramı tasarrufları, yatırımcıları, enflasyonu vb. etkileyen önemli kavramdır. Dış borçlanma sonucunda oluşacak döviz kuru değişimi ve artan enflasyon, faiz oranları dengesizleşmesine sebep olabilir. Haliyle bu durum yatırımcılar ve hane halkı tarafından bir güvensizlik yaratır. Dış Borç Nedir? Dış Borç Ne Kadar? Dış Borcun Ekonomiye Etkisi? Sonuç olarak ülkeye olan yatırımlar düşeceği için üretim, tüketim vb. kavramlar negatif sonuçlar doğurabilir

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu