İstihdam Ne Demek? İstihdam Oranı Ne Demek? İstihdam Kavramının Getirileri

İstihdam Ne Demek? İstihdam Oranı Ne Demek? İstihdam Kavramının Getirileri İstihdam, bir ülkede bulunan toplam iş gücüne verilen akademik bir isimdir. Aynı zamanda bu kavram ülke içerisindeki iş gücünün ekonomik olarak faaliyete dökülmüş halini ifade etmektedir. Bu yönüyle istihdam kavramı ekonominin işleyişi için çok önemli olmakla birlikte üretim ve teknolojinin kullanım oranlarını veren istatistik bir kavramdır. Bu yönüyle ülkeler tarafından ön planda tutulmakta ve istihdam yaşanan veya yaşanabilecek değişiklikler üzerine birçok ekonomik politika geliştirilmektedir.

İstihdam Ne Demek?

İstihdam oranı günümüzde yaşanan küresel krizler sebebiyle birçok ülke de düşüş göstermiştir. İstihdam Ne Demek? İstihdam Oranı Ne Demek? İstihdam Kavramının Getirileri Her ne kadar nedenlerine ve düşüş biçimlerine göre farklılık gösterse de bir ülkede iş gücünün azalması otomatik olarak üretimi etkileyeceğinden enflasyonu artıracak eylemler arasında yer almaktadır.

 İstihdam Ne Demek? İstihdam Oranı Ne Demek? İstihdam Kavramının Getirileri
İstihdam Ne Demek? İstihdam Oranı Ne Demek? İstihdam Kavramının Getirileri

İstihdam Oranı Ne Demek?

İstihdam oranı, ülkedeki nüfusun iş gücüne katılma payı olarak açıklanmaktadır. Yıllık veya 6 aylık dönemler halinde hesaplanan bu veriler, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini, refah düzeylerini, kişi başına düşen geliri vb. önemli kavramlarının açıklanmasında büyük rol oynamaktadır.

İstihdam oranı, iş gücünün aktif nüfusa göre kıyaslanması ve bu kıyaslama sonucunda 100 ile çarpılması sonucunda hesaplanmaktadır. İstihdam Ne Demek? Örnek olarak 200 milyon nüfuslu bir ülkede 100 milyon kişinin aktif nüfus olduğunu varsayalım, 100 milyon aktif çalışan sayısından 90 milyonun çalıştığını varsayalım bu hesaba göre (90/100)x100 gibi bir hesaplamayla istihdam oranının net bir şekilde ortaya çıkması muhtemel olacaktır. Tabi ki bu oranların hesaplanmasında bazı istihdam türleri de büyük önem göstermektedir.

İstihdam Türleri Nelerdir?

İstihdam türleri genellikle iş veren ve işçi arasındaki sözleşmelere bağlı olarak belirlenmektedir. Bu sözleşmelerde kişilerin çalışacağı gün sayıları, çalışma koşulları oldukça önemli olmaktadır. İstihdam türlerini maddeler halinde açıklayacak olursak;

Tam istihdam, işveren ve işçi arasında imzalanan sözleşmenin çalışma koşullarını tam anlamıyla karşılaması anlamına gelmektedir. Bu istihdam türünde işveren ve işçi sözleşme koşullarına tamamen uyar ve haklar kanuna göre olduğu gibi uygulanmaktadır. Bu yönüyle ülkemizde en çok görülen istihdam türü denilebilir.

Kayıt Dışı İstihdam, az gelişmiş veya gelişte olan ülkelerde sıkça rastlanan istihdam türlerinden bir tanesidir. Ülkelerde bulunan işverenler, daha ucuz iş gücü yaratmak ve kişilere sigorta vermeden kayıt dışı çalıştırmak amacıyla çalışanlar üzerinde belli bir baskı oluştururlar. Bu tür bir istihdam sözleşmelere bağlı olmaz ve kanunen ülkemizde yasaklanmıştır. İstihdam Ne Demek? İstihdam Oranı Ne Demek? İstihdam Kavramının Getirileri Ancak yine de günümüzde kayıt dışı olarak birçok işçi çalıştırılmaktadır.

Eksik İstihdam, günümüzde en çok görülen istihdam türlerinden bir tanesidir. Tecrübesiz ve tecrübeli sınıflandırılan bir kesimin birbirleriyle karıştırılması olarak da ifade edilebilir. Örneğin bir üniversite mezununun alanı dışında çalışması veya ortalamaya göre daha az ücretle çalıştırılması bir eksik istihdam örneği olarak verilebilir. Aynı zamanda part-time olarak da bilinen kısa süreli çalışmalarda eksik istihdama dahil edilebilmektedir.

İstihdam Kavramının Getirileri

İstihdam ekonomiyi derinden ilgilendiren bir kavram olduğundan oransal olarak yaşanacak değişimler ekonomiyi ciddi anlamda etkileyebilir. Olumlu ve olumsuz yönlerini birkaç madde ile açıklayacak olursak;

Olumlu Yönleri

İstihdam seviyesinin artış göstermesi ülkedeki iş gücünün de artacağı anlamına gelir. Özellikle üretim kapasitesi geniş ülkelerde, üretimi desteklemek amacıyla istihdam arttırılır ve ülkenin üretim kapasitesi daha da genişler. Bu da doğru büyüme politikasını oluşturur ve ülke ekonomileri pozitif olarak etkilenir.

İstihdam oranının artması aynı zamanda refah seviyesini yükseltir. Bir ailedeki her bireyin bir işte çalışması aynı zamanda aileye gelen toplam para miktarını arttırır. Bu da ülkedeki aile başına düşen gelirin yeterli olmasına yol açabilir. Bu yönüyle istihdamın artması ekonomide olumlu gelişmeler doğurabilir.

Olumsuz Yönleri

  • İstihdam oranının düşmesi sonucu ortaya çıkacak işsizlik ülkedeki refah seviyesini ciddi anlamda azaltır. Bu da iş gücünün düşmesine ve ülke ekonomisinin negatif etki yaşamasına sebep olur.
  • Fazla istihdam her zaman olumlu sonuçlar doğurmayabilir. İstihdam Ne Demek? İstihdam Oranı Ne Demek? İstihdam Kavramının Getirileri Bunun sebebi iş gücünün artması ve yanlış ekonomik politikalar sonucunda iş gücü maliyetinin azalmasıdır. Buna örnek olarak Türkiye ekonomi gündemini çokça meşgul eden Çin ekonomi modeli örnek verilebilir.

Kaynakça: Kendime Yazılar ( Mahfi Eğilmez), Makro İktisat Erdal M. Ünsal

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu