Dünya Ülkeleri Gayri Safi Milli Hasıla Sıralaması

Dünya Ülkeleri Gayri Safi Milli Hasıla Sıralaması Ve listemizde Gayri safi milli hasıla (GSMH) ülkelerin bir yıl boyunca toplam kazandığı para demektir. Burada önemli olan bir husus vardır. Bu parayı oluşturan şey ülkenin vatandaşlarıdır. İsminden de anlaşıldığı üzere bu gayri safi milli hasıladır. Yani millidir, ülkenin vatandaşlarını kapsar. Oysa gayri safi yurtiçi hasıla yabancı da olsa tüm bireyleri kapsayan bir kavramdır.

Dünya Ülkeleri Gayri Safi Milli Hasıla Sıralaması

Aradaki fark budur. Gayri safi milli hasılayı oluşturan unsurlar bulunmaktadır. Bu sadece ekonomi bazlı değildir. Kültürel, coğrafi, tarihi vb gibi faktörlerde bunda etkilidir. Hatta en çokta doğal afetler GSMH’yi etkileyen unsurlardandır. Örneğin depremin olması o ülkenin ekonomisini olumsuz derecede etkiler.

Ekonominin olumsuz etkilenmesi her alana zarar verdiği gibi GSMH da bundan zarar görür. Yani en başta ekonomik sebepler GSMH’yi etkiliyorken; doğal afet ve bunun gibi durumlar da etkili olur. Ya da örneğin coğrafi konum muhteşem bir yerde ise ve o ülke zayıf ülke ise o zaman GSMH asla yüksek olamaz. Olsa da o kazanım güçlü devlet diye ya d süper güç diye adlandırılan devletlerin olacaktır.

Dünya Ülkeleri Gayri Safi Milli Hasıla Sıralaması
Dünya Ülkeleri Gayri Safi Milli Hasıla Sıralaması

Coğrafi konum mükemmel bir yerde ve güçlü devlet ise o zaman GSMH her zaman yüksektir. (ABD, İngiltere) Bunlar dolaylı yoldan etkili olup da ekonomiye zarar verir ve GSMH azalır. Tabi ki GSMH’yi yükselten, artıran durularda meydana gelebilir. Dünya Ülkeleri Gayri Safi Milli Hasıla Sıralaması Örneğin yine doğal afetler az olur ya da hiç olmazsa gereken alanlarda gerekli verim sağlanırsa GSMH yükselir.

Ülkeye turistin gelmesi, tarımda ve gıdada verimin artması vb. gibi durumlarda GSMH artar. GSMH ülke bazında incelenen bir durumdur. Her ülkede bu oran farklılık göstermektedir. Bu anlamda GSMH en az olan ülkeler ve GSMH en fazla olan ülkeler de bulunmaktadır.

GSMH’si En Fazla Olan Ülkeler

GSMH’yi etkileyen çok fazla unsurun olduğundan bahsetmiştik. İşte bu unsurlar ülkenin yıllık GSMH oranını bizlere sunar. Bir yıl içinde alınan verim, yaşanan oranlar, bunların enflasyona etkisi vb. gibi durumlar ülkelerin yıllık GSMH oranını belirleyen unsurlardır. Tabi ki bazı istisnai durumlarda mevcuttur.

Her ülkenin GSMH oranını araştırıp bulamayabiliriz. Çünkü bu bilgileri sunmazlar. Örneğin Kuzey Kore en kapalı ülkelerden biridir. O ülkeye dair herhangi bir bilgi bulabilmek çok zordur. Ama verilerini sunan ülkeleri incelediğimizde, en fazla GSMH’ye sahip ülkelere bakacak olursak;

 1. ABD
 2. Çin
 3. Japonya
 4. Almanya
 5. Birleşik Krallık
 6. Hindistan
 7. Fransa
 8. İtalya
 9. Kanada
 10. Güney Kore
 11. Rusya Federasyonu
 12. Avustralya
 13. Brezilya
 14. İran
 15. İspanya
 16. Meksika
 17. Endonezya
 18. Hollanda
 19. S. Arabistan
 20. İsviçre
 21. Türkiye

Şeklinde devam etmektedir. Bu veriler 2022 yılına aittir. Dünya Ülkeleri Gayri Safi Milli Hasıla Sıralaması Şuanda en yüksek hasılaya sahip olan ülke ABD’dir. GSMH’sı ise 23 milyon dolar civarında çok büyük bir rakamdır. Türkiye ise 21. Sırada yer almaktadır.

GSMH’si En Az Olan Ülkeler

 1. Tanzanya
 2. Lübnan
 3. Makao SAR
 4. Slovenya
 5. Litvanya
 6. Sırbistan
 7. Özbekistan
 8. Kongo, Dem. Temsilcisi
 9. Azerbaycan
 10. Fildişi Sahili
 11. Ürdün
 12. Paraguay
 13. Libya
 14. Türkmenistan
 15. Bolivya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu