İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Maaşı Alma Şartları

İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Maaşı Alma Şartları Makalemizde iş kazası, meslek hastalığı, bu durumda olan kişilerin haklarından bahsediliyor.

İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Maaşı Alma Şartları

İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Maaşı Alma Şartları
İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Maaşı Alma Şartları

İş Kazası Nedir?

İş kazası, sigortalının iş yerinde veya işi sebebiyle bulunduğu ortamda geçirdiği bedensel veya ruhsal engele uğramasına denir. İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Maaşı Alma Şartları Buna örnek olarak bir inşaat işçisinin binada çalışırken düşmesi sonucu geçirdiği rahatsızlık iş kazası olarak nitelendirilir. Olayın iş kazası sayılabilmesi için kişinin sigortalı olması ve bu olay nedeniyle bedenen veya ruhen bir engele uğraması kaza olarak kabul edilir.

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı iş dolayısıyla yaşadığı geçici veya sürekli bedensel/ruhsal hastalıktır. Meslek hastalığına bir örnek vermek gerekirse bir maden işçisinin çalışma koşulları nedeniyle akciğer hastalığı olan vereme yakalanması doğru bir örnek olacaktır.

İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Arasındaki Fark Nedir?

İş kazası iş esnasında aniden meydana gelir. Meslek hastalığı ise iş sebebiyle, uzun bir süreçte ve zamanla oluşan sağlık sorunudur.

İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Kanunu Nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kaza ve hastalık mağdurlarının haklarını koruyan kanundur. Kanun kapsamında verilen haklar şunlardır:

  • Sigortalıya aldığı rapora göre geçici veya sürekli iş görmezlik maaşı bağlanır.
  • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen çalışanın hak sahibine maaş bağlanır. Cenaze ödeneği verilir. Ölen sigortalının hak sahiplerine evlilik ödeneği verilir.

Geçici İş Görmezlik Maaşı Nedir? Hangi Durumlarda Ne Oranda Verilir?

İş kazası ve meslek hastalığına yakalanmış sigortalı kişilerin raporlarına göre SGK’nın verdiği maaşa geçici iş görmezlik maaşı, halk arasında rapor parası olarak da bilinir. Yatarak tedavide günlük ücretin %50 oranı, ayakta tedavideyse günlük ücretin 2/3 oranı ödenir. İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Maaşı Alma Şartları Ödenekten faydalanmak için çalışanın sigortalı olması ve rapor alındığı tarihten önce en az 90 gün prim yaptırılmış olması yeterli olur.

Sürekli İş Görmezlik Maaşı Nedir? Hangi Durumlarda Ne Oranda Verilir?

İş kazası ve meslek hastalığına yakalanmış sigortalının meslekte %10 hasarlı raporu verilmesiyle kazandığı haktır. Kurum bu durumda olan sigortalıya maaş bağlar. Kişinin haktan faydalanabilmesi için sigortalı olması yeterlidir. Tam iş görmezlik durumunda sigortalının günlük maaşı × 30 × %70 hesaplanarak ödenir. Kısmi iş görmezlik durumdaysa sigortalının günlük maaşı × 30 × %70 × Sürekli İş Görmezlik Derecesi hesaplanarak ödenir.

İş Görmezlik Raporu Nasıl Alınır? Maaş Nereden Alınır?

İş kazası veya meslek hastalığı yaşayan sigortalı çalışan hastaneye gidip durumunu bildiren bir rapor almalıdır. SGK yetkililerinin hastane raporunu incelemesi ve onaylaması durumunda sigortalı kişi aldığı raporu iş sahibine teslim eder. İşveren raporu 5 gün içerisinde onaylamak durumundadır. İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Maaşı Alma Şartları Onaylamasının ardından iş görmezlik maaşını e-devletten sorgulayabilir. Vatandaşlar iş görmezlik ödeneğini PTT’den alabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu