Genel Kültür İnsanda Neyi İfade Eder?

Genel Kültür İnsanda Neyi İfade Eder? Genel kültür, günümüzde insanların toplumsal saygınlığı açısından önemli bir ölçüt haline gelmiştir. Genel kültür sahibi olan insanların genel kültürün tanımı gereği birçok konu hakkında ilgilenmiş ve bilgi sahibi olmuş olduğunu anlamaktayız. Bu da söz konusu kişilerin dünyayla ve çevresindeki insanlarla daha fazla iletişime geçmiş ve bu iletişimlerden de birçok şeyi özümsemiş olduğu anlamına gelir.

Genel Kültür İnsanda Neyi İfade Eder?

Genel kültür, tarihin birçok döneminde söz konusu olabilmiş bir bilgi türüdür. Genel Kültür İnsanda Neyi İfade Eder?  Örneğin Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış bir Roma vatandaşının bizim bugün bildiğimiz birçok şeyi bilmediği aşikâr olsa da kendi dönemi değerlendirildiğinde birçok konu hakkında bizden daha fazla bilgiye sahip olabilmesi mümkündür.

Genel Kültürün Kökeni

Aslında kültür kavramının kökeni de Roma’nın resmi dili olan Latinceden gelmektedir ve bir toprağı işlemek fiili olan “cultus” kavramından türetilmiştir. O halde kültür dediğimiz şey tarımın sonucu olan medeniyet ile bağıntılı bir şeydir ve birçok medeniyet hakkında bilgi edinmek, onların tarihi, bilimi ya da sanatlarına az ya da çok aşina olabilmek genel kültür dediğimiz şeyi oluşturur.

Genel Kültürün İnsan Açısından Önemi

Genel kültür, ilk bakışta doğrudan bir faydası olmayan bir şeymiş gibi görünse de uygarlaşmış bir toplumda genel kültür sahibi olan bir insanın karşılaşacağı birçok olası duruma karşı hazırlıklı olabileceğini söylemek gerekir. Ayrıca bir kültür hakkında genel bir bilgi sahibi olmak o kültürle her karşılaşmada insanın yabancı davranmamasını sağlamaktadır.

Genel Kültür İnsanda Neyi İfade Eder?
Genel Kültür İnsanda Neyi İfade Eder?

Bir toplumun tarihi ya da sanatı ile ilgili bilgi sahibi olmak, hem o insanın dünyaya bakışı açısından büyük bir işleve sahiptir hem de kişinin kendisini ifade etmesini kolaylaştıran önemli bir etmendir.

Genel kültürün zirveye çıkmasında etkili olan faaliyetler her ne kadar hayattan ve toplumdan kopuk entelektüel çabalarmış gibi görünse de bu faaliyetlerle ilgilenen insanlar kendilerini dışavurumları, ilgilenmeyen insanların dışavurumlarından oldukça farklıdır.

Örneğin, arkeolojik eserler ve bunların insanlık tarihi açısından öneminin farkında olmayan, yani bir anlamda genel kültürü yeterince iyi olmayan bir kişinin önemli kamusal görevlerde bulunması oldukça tehlikeli hale gelebilir.

Çünkü bu türden genel kültür sahibi olmayan insanlar, verdiğimiz örnekten hareket edecek olursak keşfedilmiş bir arkeolojik eserin yeterince iyi korunması için çaba göstermeyecek ve bunun gereksiz bir çaba olduğunu düşünecektir. Genel Kültür İnsanda Neyi İfade Eder? Oysaki genel kültür sahibi olan bir insan, bu türden eserlerin öneminin farkında olacak ve bu doğrultuda çabalar gösterecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu