Yararlı Bilgiler

Diller Nasıl Ortaya Çıkmıştır-Dünyada En Çok Konuşulan Diller

Dünyada en çok konuşulan diller, dünyada kaç dil var, diller nasıl ortaya çıkmıştır, türkçeyi dünyada kaç kişi konuşuyor vb… diller hakkındaki bilgileri sizler için hazırladık.

Diller Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık eder ve sosyal bağlarımızı düzenleyen bir araç olarak hayatımızın her alanında bizlerin yanında bulunur. Evde, okulda, sokakta, çarşıda, iş yerinde ve her yerde dille iç içe yaşarız. Dil doğuştan bilinemez. Dünyaya gelen bir bebek ilk aylarda ağlamalar, taklitler, birtakım hareketlerle anlaşma sağlamaya çalışır. Zamanla kulağına gelen seslerin belli kavramlara, hareketlere, varlıklara karşılık olduğunu anlamaya başlayarak dil öğrenimine adım atar. Dilin nasıl oluştuğunu kesin olarak bilebilmenin bir yolu yoktur. İzleri yarım milyon yıl öncesine kadar dayanan insan yaşamına bakıldığında insanların bu işi nasıl geliştirdiklerine dair bir kanıt bulunamamıştır. Bu kanıt boşluğunda birçok teori ortaya atılmıştır.

Bu teorilerden en yaygın olanları şunlardır:

1.Tanrısal Teori: Birçok dinde insanların lisanlarıyla yaratıldıkları inancı vardır. Teoriye göre, insan denilen varlık gelmişse insanla birlikte gelişen dil de tek bir atadan gelmişse insanla birlikte gelişen dil de tek bir kökenden gelmiş olmalıdır.

2. Yansıma Teorisi: İlk insanlar, çevrelerindeki sesleri taklit ederek ilkel dilleri oluşturmuşlardır. Modern bütün dillerde doğal ses yansımalarına karşılık gelen kelimeler bulunmaktadır. Bu da yansıma teorisini desteklemektedir. Turkçe’de vızıltı, mırıltı, fısıltı, gürültü, çatırtı, patırtı, havlama, horlama gibi kelimeler yansıma kelimelerdir. Buna rağmen somut olmayan, ses olgusuna sahip olmayan kelimelerin oluşumunu bu teoriyle açıklamak zordur.

3. Ünlemler Teorisi: İlk insanlar, korkularını, acılarını, sevinçlerini, ruh hallerini dışa vuran sesler oluşturmuşlar, böylece dil oluşmuştur.

4. Birlikte İş Teorisi: İlk insanlar, işleri birlikte yapmaya başlamışlar, birlikte tempo oluşturmuşlardır. Bu da dilin doğuşunu sağlamıştır. Dilin dünya üzerindeki yayılışında ise genetik biliminin teorisi temel alınmıştır. Bu bilim dalının araştırmacıları, insanlığın dünyanın belli bir noktasında, çok büyük bir olasılıkla Yakın Doğu’da doğarak yayıldığı ve dünya üzerindeki iki toplum coğrafi olarak birbirinden ne kadar uzaksa gene- tik yapılarının da o kadar farklı olduğu düşüncesindedir. Örneğin Çin, Japon gibi Uzak Doğu milletleri genetik olarak  birbirlerine, Avrupalılar ise Kuzey Afrikalılara, Ortadoğululara ve Hintlilere daha yakındırlar.

Dil Grupları

Dünyanın bu genetik haritasıyla konuşma lisanlarının yayılışı paralellik gösterir. Teoriye göre, M. Ö. 7500 yıllarında tarımın başlaması ve hayvancılığın gelişmesiyle birlikte Yakın Doğu’dan Avrupa’ya, Kuzey Afrika’ya ve Hindistan’a büyük göçler olmuştur. Bu büyük göç dalgaları üç ana dil grubunun oluşmasına yol açmışlardır. Diller arasındaki akrabalığa, dillerin tarihsel oluşumuna dayanan bu sınıflandırmada, ortak bir kökenden kaynaklandıkları varsayılan diller aynı öbeğe konulmuştur. Çelişkili olmalarına ve açıklaması yapılamamasına rağmen üç dil grubu; Hint-Avrupa dilleri, Ural-Altay dilleri ve Hami-Sami dilleridir.

Dünyada Kaç Dil Var

Günümüzde UNESCO tarafından yaklaşık 10.000 dil olduğu saptanmıştır. Ancak dünya nüfusunun yarısı bu dillerden sadece on beşini yaygın olarak konuşmaktadır. Örneğin, Afrika’da bine yakın dil konuşulmaktadır fakat 1 milyondan fazla kişinin konuştuğu dillerin sayısı 30’u geçmez. Öte yandan saptanan bu dillerden yaklaşık 46’sı bir kişi tarafından konuşulmaktadır. Bu da bu insanlar öldüğünde eğer kimseye öğretmezlerse bu dillerin yok olup gideceği anlamına gelir.

Dünyada En Çok Konuşulan Diller

Diller Nasıl Ortaya Çıkmıştır-Dünyada En Çok Konuşulan Diller 2

Peki, dünyada en çok hangi dil konuşulmaktadır? Aklınıza ilk gelen dil, İngilizce ya da İspanyolca ise yanılıyorsunuz; çünkü en çok sayıda insanın konuştuğu dil, Çince‘dir. Bu dil, yapılan araştırmalara göre, yaklaşık olarak dünya üzerinde 1 milyar 300 insan tarafından konuşulmaktadır.

Dünyadaki her beş kişiden birinin anadili olarak konuştuğu Çince, tamamen ayrı birer dil olarak kabul edilecek kadar farklı dilciklerden oluşmuştur. Bu yüzden Çince’nin bir dil değil, bir dil ailesi olduğu iddia edilir. Bu dillerin en popüler olanı ise Mandarin lehçesidir. Halkın yüzde yetmişi Mandarin lehçesini konuşur ve kuzeyde oturan bir kişi, güneydekinin konuştuğunu anlamaz. Tüm bu farklılıklara rağmen yazı dili ortaktır. M.Ö. 3. yüzyılda ortaya çıkan ortak yazı dili, 20. yüzyılda Mandarin dili esas alınarak yapılandırılmıştır.

Dünyada Kaç Kişi İngilizce Konuşuyor

Dünyanın evrensel dili olarak kabul edilen İngilizce ikinci sırada yer almaktadır. En çok konuşulan dil olmasa da en yaygın dil olma özelliğini taşımaktadır.  Neredeyse Çince’nin yarısı kadar kişi tarafından konuşulmaktadır (yaklaşık 427 milyon).

Üçüncü sırada ise yaklaşık 266 milyon kişiyle İspanyolca yer alır.

Resmi dili İngilizce olan Hintlilerin kendi öz dili olan Hintçe ise en çok konuşulan diller arasında dördüncü sıradadır (yaklaşık 260 milyon kişi).

Ural-Altay dil grubunun Altay dilleri ailesinde yer alan, dünyadaki en zengin dillerden biri olan Türkçe, en çok konuşulan beşinci dildir.

Türkçeyi Dünyada Kaç Kişi Konuşuyor

Diller Nasıl Ortaya Çıkmıştır-Dünyada En Çok Konuşulan Diller 3

Türkçe’yi Doğu Türkistan’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kadar çoğunluğu Orta Asya’da olmak üzere 220 milyon Türk konuşmaktadır. Türkiye’yi altıncı sırada Arapça takip etmektedir (yaklaşık 181 milyon kişi).

Dünyada en çok konuşulan diller arasında Portekizce yedinci sıradadır (165 milyon).

Bengalce ise dünyada en çok konuşulan diller sıralamasında sekizinci sırada yer almaktadır (162 milyon). Bengalce’nin kökeni, Güneydoğu Asya’nın Bengal olarak bilinen bölgesidir ve bu bölge, bugünkü Bangladeş’i ve Hindistan’ın Batı Bengal eyaletini ve de Tripura ve Assam eyaletlerinin bir kısmını kapsamaktadır.

Rusça dokuzuncu sıradadır (158 milyon).

Japonca ise yaklaşık 124 milyon kişiyle 10. sırada yer almaktadır.

Batı dillerinden Almanca 11. sırada.

Avrupa dillerinden öğrenilmesi zor dillerden biri olan Fransızca ise 12. sıradadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı