Allah’ın Güzel İsimleri Nelerdir?

Allah'ın İsimleri Nelerdir?

-Allah’ın güzel isimleri sayı olarak 99 tanedir. Allah’ın Güzel İsimleri Nelerdir?, Allah’ın Güzel İsimleri ve Manaları Nelerdir? , Allah’ın Güzel İsimlerinin Faziletleri Nelerdir? Bu sayı ise sevgili peygamberimizin hadis-i şeriflerinde belirtilmiştir. Peygamberimiz bu isimler ile ilgili şöyle buyurmuştur. ”Kim Allah’ın 99 tane ismini okuyup ezberlerse cennete girer” buyurmuştur. (Kaynak : Buhari Deavat 68, Tevhid 12, Müslim Zikir 2, Tirmizi Deavat 82) Efendimizin söylemiş olduğu bu hadisi şerif ise iyi şekilde anlanmalıdır. Eğer Allah’ın emir ve yasaklarına uymayıp, nefsani arzu ve heveslerine göre yaşayan kişiler, Allah’ın 99 tane ismini ezberlese ve saysa bile bu hadisi şerifin müjdesine nail olmaz.

Allah’ın Güzel İsimleri Nelerdir?

Çünkü bu hadisi şerifte efendimiz Allah’ın isimlerinin manalarını anlamayı ve bu şekilde bir hayat yaşayanların cennete gireceğini ifade etmektedir. Allah’ın Güzel İsimleri Nelerdir? Allah’ın güzel esmalarını okuyan ve hayatlarına zikir olarak bu isimleri yapanlar, birçok sevaba ve mükafata sahip olacaklardır. Allah’ın tertemiz isimleri Müslümanların dünya ahiret mutlu bir hayat yaşamalarını ve öldükten sonra da cennete girmelerine vesile olacaktır.

Allah’ın güzel esmaları iman edenlerin dertlerine deva olacağı gibi, hastalıklarına da şifa olacaktır. Önemli olan ise Rabbimizin bu isimlerinin anlamlarına inanmak ve itikat etmektedir. Kalben bu isimlere iman eden kişilere ise yüce Rabbimiz sonsuz mükafatlar ve ödüller verecek, iman etmiş kullarından ise razı olacaktır. Allah’ın Güzel İsimleri Nelerdir? Bizler de Müslümanlar olarak şu fani dünya hayatı içerisinde yaşarken, ölmeden bu isimleri ezberleyelim ve Rabbimizin bizden istediği gibi ise bu isimlerin manalarını bilerek Allahımıza ibadet edelim. Şüphe yoktur ki Rabbimizin isimlerinin anıldığı her yere bereket ve huzur gelecektir.

Allah’ın Güzel İsimleri ve Manaları Nelerdir?

Kainatı yoktan var eden yüce Rabbimiz bizlerden kendisine, temiz ve güzel isimleri ile dua etmemizi istemektedir. Kuran-ı Kerim’de ise geçen şu ayet şu şekildedir. ”En güzel isimlerin sahibi Allahtır. Allah-u Tealaya ise onun temiz ve güzel isimleri ile niyaz edin. O’nun güzel isimleri hakkında eğriliğe sapanlardan ise uzak durun ve onları bırakın. Allah’ın isimleri konusunda eğriliğe sapanlar ise zamanı geldiği zaman cezalarını göreceklerdir” (Kaynak : Araf Suresi Ayet 180) Rabbimizin güzel isimlerinin her birisinin ise ayrı anlamı vardır. Bu isimlerin manaları Rabbimizi bizlere çok iyi tanıtmaktadır.

Allah’ın güzel isimleri ve manaları ise şu şekildedir.

 • Allah (azze ve celle) : Kainatta bir eşi olmayan ve büyüklükte benzeri bulunmayan tek ilah anlamındadır. İsimlerin sultanıdır.
 • Er Rahman (celle celaluhu) : Kainatta yaratılmış olan tüm canlılara merhamet eden anlamını taşımaktadır.
 • Er Rahim (celle celaluhu) : Kendisine sadece dünyada değil, aynı zamanda ahirette de merhamet eden ve acıyan anlamındadır. Ahirette kendisine iman eden ve inananlara, sonsuz ihsan ve müjde veren anlamını da taşır.
 • El Melik (celle celaluhu) : Evrenin ve içerisinde bulunan her şeyin tek sahibidir. Bu evrende saltanatı her zaman sürekli olandır.
 • El Kuddüs (celle celaluhu) : Herhangi bir eksikliği bulunmayan ve eksik olan tüm her şeyden uzak olandır.
 • Es Selam (celle celaluhu) : İnananları yaşadıkları tüm tehlikelerden selamete ve feraha çıkarandır.
 • El Mümin (celle celaluhu) : Güvenilen ve yarattıklarını her zaman koruyan anlamını taşır.
 • El Müheymin (celle celaluhu) : Kainatta yaratılmış olan her şeyi gören ve bu yaratılanları ise gözetendir.
 • El Aziz (celle celaluhu) : Her şeyde galip olandır ve izzet sahibi anlamını taşır.
 • El Cebbar (celle celaluhu) : Güç olanları kolay eden, dilediğine sabır yağdıran, her şeyin galibi olan ve kendisine ortak koşulan her şeyden münezzeh olan manalarını taşımaktadır.
 • El Mütekebbir (celle celaluhu) : Kimseye ihtiyacı olmayan ve her zaman güçlü olup, her şeyin kendisine muhtaç olandır.
 • El Halık (celle celaluhu) : Tek yaratıcı olan Allahtır.
 • El Bari (celle celaluhu) : Yarattığı şeylerde kusur olmayan ve eksiksiz olarak yaratandır.
 • El Musavvir (celle celaluhu) : Yarattığı tüm varlıklara şekil veren ve güzel şekilde yaratandır.
 • El Gaffar (celle celaluhu) : Sonsuz af ve mağfiret sahibi olandır.
 • El Kahhar (celle celaluhu) : Her şeyin tek hakimi olan ve istediği canlıya da ceza verendir.
 • El Vehhab (celle celaluhu) : Karşılık beklemeden dilediği kuluna ikram eden ve verendir.
 • El Rezzak (celle celaluhu) : Yarattıklarına rızık verendir.
 • El Fettah (celle celaluhu) : Darda ve zorda kalanları kurtarandır.
 • El Alim (celle celaluhu) : Her şey hakkında bilgisi olan ve alim olandır.
 • El Kabıd (celle celaluhu) : Dilediğine darlık veren ve onu sıkandır.
 • El Basıt (celle celaluhu) : Dilediği kişiye bol şekilde nimet verendir.
 • El Hafıd (celle celaluhu) : İman etmeyen kafirleri hakir ve alçaltandır.
 • Er Rafi (celle celaluhu) : İman sahibi kullarını her zaman yüceltendir.
 • El Muız (celle celaluhu) : İstediğini yüceltip onu aziz ve değerli kılandır.
 • El Müzil (celle celaluhu) : İstediği şeyleri değersiz hale getirendir.
 • Es Semi (celle celaluhu) : Konuşulan her şeyi duyandır.
 • El Basir (celle celaluhu) : Yarattıklarının yaptıklarını her zaman görendir.
 • El Hakem (celle celaluhu) : Mutlak güç ve hakimiyet sahibidir.
 • El Adl (celle celaluhu) : Adil olandır ve kimseye haksızlık yapmayandır.
 • El Latif (celle celaluhu) : Yarattıklarına değer verendir.
 • El Habir (celle celaluhu) : Her şeyden haberi olan ve her şey hakkında bilgi sahibi olandır.
 • El Halim (celle celaluhu) : Ceza vermek istediği zaman acele davranmaya ve kulundan tövbe etmesini bekleyendir. İman eden kullarına karşı yumuşak davranan ve onları cezalandırmada acele etmeyendir.
 • El Azim (celle celaluhu) : Çok yücedir.
 • El Gafur (celle celaluhu) : Affı seven ve kendisinden özür dileyenleri affedendir.
 • Eş Şekur (celle celaluhu) : Yapılan az ibadet ve amellere de çok fazla sevap verendir.
 • El Aliyy (celle celaluhu) : Yüce olan yaratıcıdır.
 • El Kebir (celle celaluhu) : Büyüklükte eşi ve benzeri bulunmayandır.
 • El Hafiz (celle celaluhu) : İstediği kişiyi tüm kötülüklere karşı koruyandır.
 • El Mukit (celle celaluhu) : Yaratılmış olanlara rızıklarını verendir.
 • El Hasib (celle celaluhu) : İstediğini hesaba çekendir.
 • El Celil (celle celaluhu) : Yüksek sıfatlar sahiptir.
 • El Kerim (celle celaluhu) : Cömert ve ikram yapmayı sevendir.
 • Er Rakib (celle celaluhu) : Her şeyi gören ve gözeten yaratıcıdır.
 • El Mucib (celle celaluhu) : Dualara icabet edip kabul edendir.
 • El Vasi (celle celaluhu) : Sonsuz ilim sahibi ve rahmeti bol olandır.
 • El Hakim (celle celaluhu) : Hikmet sahibi olandır.
 • El Vedud (celle celaluhu) : Kendisine yönelen ve ibadet eden kullarını sevendir.
 • El Mecid (celle celaluhu) : Şanı ve şerefi yüksek olan yaratıcıdır.
 • El Bais (celle celaluhu) : Ölenleri diriltme gücüne sahip olandır.
 • Eş Şehid (celle celaluhu) : Bulunulan yerde her zaman hazır ve nazır olandır.
 • El Hakk (celle celaluhu) : Hakkı ve doğruyu her zaman gösterendir.
 • El Vekil (celle celaluhu) : Kendisine güvenenlerin vekili olan ve işlerini kolaylaştırıp yerine koyandır.
 • El Kaviyy (celle celaluhu) : Kuvvetli ve kudret sahibidir.
 • El Metin (celle celaluhu) : Gücü her şeye yetendir.
 • El Veliyy (celle celaluhu) : Kendisine iman eden kullarının dostu olandır.
 • El Hamid (celle celaluhu) : Övgüye ve övülmeye layık olan yaratıcıdır.
 • El Muhsi (celle celaluhu) : Yarattığı tüm canlıların sayısını bilendir.
 • El Mubdi (celle celaluhu) : Hayatta olmayan bir şeyi yoktan var etme gücüne sahip olandır.
 • El Muid (celle celaluhu) : Önce öldüren ve daha sonra öldürdüğü canlıyı diriltendir.
 • El Muhyi (celle celaluhu) : Diriltme gücü tek olan varlıktır ve istediği canlıyı da diriltecek olandır.
 • El Mümit (celle celaluhu) : İstediği canlıyı istediği zaman öldürendir.
 • El Hayy (celle celaluhu) : Her zaman var ve diri olan, sonsuz hayat sahibidir.
 • El Kayyum (celle celaluhu) : Yarattığı her şeyi ayakta tutandır.
 • El Vacid (celle celaluhu) : İstediği her şeyi hemen bulma gücüne sahip olandır.
 • El Macid (celle celaluhu) : Şanı çok yüce olan yaratıcıdır.
 • El Vahid (celle celaluhu) : Varlık ve yaratılış olarak eşi bulunmayandır.
 • E Samed (celle celaluhu) : Yaratılan her şey kendisine muhtaç olunandır.
 • El Kadir (celle celaluhu) : Değerli ve kudretli olandır.
 • El Muktedir (celle celaluhu) : Her şeye gücü yeten ve istediği her şeyi yapma imkanı olandır.
 • El Mukaddim (celle celaluhu) : Dilediği şeyi yücelten ve şereflendirendir.
 • El Muahhir (celle celaluhu) : Dilediği şeyi geride bırakandır.
 • El Evvel (celle celaluhu) : Her zaman ezeli olandır.
 • El Ahir (celle celaluhu) : Ebedi olandır.
 • El Zahir (celle celaluhu) : Yarattıkları ve gücü ile varlığı açık bir şekilde ortada olandır.
 • El Batın (celle celaluhu) : Gizli ve görünmez olandır.
 • El Vali (celle celaluhu) : Yarattıklarını tek sahibi olandır.
 • El Müteali (celle celaluhu) : Sonsuz yüce ve kerem sahibidir.
 • El Berr (celle celaluhu) : İyiliği bol ve sonsuz olan yaratıcıdır.
 • Et Tevvab (celle celaluhu) : Kendisine yönelen ve af dileyenleri bağışlayan, tövbelerini kabul edendir.
 • El Müntekim (celle celaluhu) : İstediği zaman istediği kişiden intikam alma gücüne sahip olandır.
 • El Afüvv (celle celaluhu) : Af etmeden sınırı olmayan ve affı çok geniş olan yaratıcıdır.
 • Er Rauf (celle celaluhu) : Çok bağışlayan ve merhamet edendir.
 • Malikül Mülk : Yaratılmış ve yaratılacak olan her şeyin yegane sahibi olandır.
 • Zül celali vel ikram: Celal ve ikram sahibi olan, istediğine zenginlik ve ikram verendir.
 • El Muksit (celle celaluhu) : Bir şeye hükmettiği zaman, o olaya adaletli bir şekilde hükmedendir.
 • El Cami (celle celaluhu) : Mahşer günü yarattığı tüm kullarını ve canlıları, bir araya toplama gücüne sahip olandır.
 • El Ganiyy (celle celaluhu) : Kimseye muhtaç olmayan ve her zaman zengin olandır.
 • El Muğni (celle celaluhu) : Yaratılan her şeyden ayrı ve benzersiz olandır.
 • El Mani (celle celaluhu) : İstediği şeylere mani ve engel olma gücüne sahiptir.
 • Ed Darr (celle celaluhu) : İstediği şeye zarar verendir.
 • En Nafi (celle celaluhu) : İstediği şeye fayda sağlayandır.
 • En Nur (celle celaluhu) : Kainatı ve aleme aydınlık verendir.
 • El Hadi (celle celaluhu) : İstediğine hidayet ve doğruluk verendir.
 • El Bedi (celle celaluhu) : Yarattıklarını birbirine benzetmeden yaratma gücüne sahip olandır. Benzersiz bir şekilde yaratandır.
 • El Baki (celle celaluhu) : Sonsuza kadar kalıcı ve ebedi olandır.
 • El Varis (celle celaluhu) : Yaratılan her şeyin tek sahibi olan varlıktır.
 • Er Reşid (celle celaluhu) : İstediği kullarına doğru olan yolu gösterendir.
 • Es Sabur (celle celaluhu) : Kullarına ceza vereceği zaman acele etmeyendir.

Rabbimizin 99 esmasının her birisinin anlamı ayrıdır ve hepsi de en güzel isimler arasında yer alır. Bizler de yüce Rabbimize kendisinin isimleri ile niyaz edip, kendisinin yardımını talep etmeliyiz. Allah-u Tealanın isimleri ile yapılan dualar hemen kabul görmektedir. Rabbimiz kendi isimleri ile edilen duaları geri çevirmeyeceği gibi, dua eden kuluna da büyük mükafatlar verir.

Allah'ın Güzel İsimleri Nelerdir?
Allah’ın Güzel İsimleri Nelerdir?

Allah’ın Güzel İsimlerinin Faziletleri Nelerdir?

Allah’ın güzel isimlerinin faziletleri o kadar çoktur ki saymakla bitmez. Özellikle yüce Allah’ın isimleri ile yapılan dualar Rabbimizin katında en kolay şekilde kabul edilen dualar arasında yer almaktadır. Allah’ın Güzel İsimlerinin Faziletleri Nelerdir? Bizler de rabbimize niyaz ederken kendisinin 99 esmasını söylemeyi ve bu isimler ile dua etmeliyiz. Aynı zamanda Allah’ın isimlerini vird haline getirerek zikretmek, dünya ahiret sonsuz mükafatlara erişmenizi ve rabbimizin rızasını kazanmanızı sağlayacaktır.

Rabbimizin güzel isimlerinin faziletleri arasında şunlar yer almaktadır.

 • Allah’ın er rahman ismi şerifini günde 298 defa okumak, kendisinin dünya ve ahirette sevgilisi olmayı sağlar.
 • Maddi olduğu gibi manevi rızıkların daha fazla olmasını isteyenler, er rahim ismi şerifini günde 258 defa zikir edebilirler.
 • Maddi ve manevi güç kazanmak için Allah’ın el melik ismi, günde 91 defa okunmalıdır.
 • Kalbinin temiz olmasını ve günahlardan arınmak isteyenler ise günde 170 defa el kuddüs ismini okumalıdırlar.
 • Günde 131 defa es selam ismini zikir edenler, korktukları şeylerden Allah’ın izni ile emin olurlar.
 • Kötü hastalıklara düşmemek için el mümin ismi günde 137 defa zikir edilmelidir.
 • El aziz ismi şerifini zikir edenler ise, düşmanlarına karşı galip gelirler. Bu ismin günde okunuş sayısı ise 94’tür.
 • Hayırlı murad ve isteklerinizin olmasını istiyorsanız, el cebbar esmasını günde 206 defa okuyunuz.
 • El mütekebbir ismi şerifi ise şeref ve izzete ulaşmak için okunur. Aynı zamanda sabah namazını kılan kişiler namazdan sonra el mütekebbir esmasını her gün 662 defa okursa, Allah o kişiyi dünyada ve ahirette itibarlı yapar.
 • İşlerinde başarılı olmak ve şöhrete kavuşmak isteyenler ise, Allah’ın el bari ismi şerifini günde 214 defa okumalıdır.
 • Allah’ın kendisini affetmesini ve günahlara bir daha düşmemesini isteyen kişiler ise, el gaffar esmasını günde 1281 defa okumalıdırlar.
 • Düşmanını helak etmek isteyenler ise Allah-u Tealanın el kahhar ismini günde 306 defa okuyabilirler.
 • Rızkının artmasını ve maddi sorunlar yaşamak isteyenler, el vehhab esmasını her gün 196 defa zikir edebilirler.
 • Er rezzak ismini de sabah namazını kıldıktan sonra 308 defa okuyanlar, rızıkları genişler ve maddi sıkıntılardan kurtulurlar.

Yüce Allah’ın isimlerinin faziletleri bu kadar değildir. Sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah kullarına sevap vermek için bahaneler yaratmakta ve kendilerinin dualarını bu şekilde kabul etmektedir. Allah’ın Güzel İsimleri Nelerdir? Her iş için yüce Allah’a isimlerini zikir ederek dua edenlerin elleri boş olarak asla çevrilmez, yüce Rabbimiz kendisine niyaz edenin ise istediğini verir. Eğer gizli sırlara vakıf olmak isterseniz, ya Alim ismi şerifini günde 150 defa okuyabilir ve yüce Allah’a niyaz edebilirsiniz.

Aynı zamanda suyun içerisine bir kağıt içerisinde el alim yazılır ve daha sonra bu yazı silindikten sonra içilirse, içen kişinin ilmi gibi zekası da artar. Düşman şerrinden ve zalimin kötülüğünden kurtulmak isteyen Müslümanlar ise, el kabıd ismini günde 903 defa okumalıdırlar. Kalbinin geniş ve aynı zamanda korkudan arındırmak isteyenler, günde el basıt ismini 72 defa okumalıdırlar. Allah-u Tealanın isimleri ile kendisine yönelen ve niyaz eden kişilerin bu sevaplardan ve faziletlerden istifade etmesi için bazı şartlar vardır.

Bu şartların başında ise günde beş vakit olan farz namazlarını kılmalarıdır. Beş vakit namaz kılmayan bir kişinin yapacağı bu zikirler kendisine fayda vermeyeceği gibi, namaz gibi önemli bir ibadeti yerine getirmediği için de kendisi günaha girecektir. Allah’ın Güzel İsimleri Nelerdir? Aynı zamanda zina, gıybet, içki gibi büyük günahlardan Müslümanların kaçmaları gereklidir. Beş vakit namaz kılan ve büyük günahlardan kaçan kişilerin Allah’ın isimleri ile yapacağı dua ve zikirler kabul görecek, yüce Allah ise kendisine istediği şeyi lütuf ederek mükafatlandıracaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu