Kan kanseri nedenleri ve tedavisi

Kan kanseri nedir?, Kan kanseri çeşitleri nelerdir?, Kan kanseri belirtileri nelerdir?, Kan kanseri nedenleri nelerdir?, Kan kanseri nasıl tedavi edilir? vb.. sorulara cevap bulacağınız makalemizi sizler için hazırladık.

Kan Kanseri Nedir?

Lösemi hastalığı halk arasında kan kanseri olarak bilinir. Kemik iliğinde oluşan bu kanser türünde kök hücreleri kontrolsüz biçimde çoğalır. Kanserli hücreler ilk etapta kemik iliğini ve lenfatik sistemi olumsuz etkiler. Tedavi edilmeyen kan kanseri, hastayı ölüme götürür. Olgunlaşmış akyuvarların kontrolsüz artması ile kan kanseri oluşmaya başlar. Hızlı ilerleyen kanserlerde belirti kolay tespit edilirken, yavaş ilerleyen kanserlerde belirti zor tespit edilir. Kan kanseri erken teşhis edilirse tedaviden olumlu sonuç alınır. Kimyasallar ve radyasyon gibi durumlar kan kanser oluşumunu tetikler. Kan kanseri tedavisinde hastaya hedefe yönelik akıllı ilaçlar verilir. Gerekli görüldüğü durumlarda hastaya özel kök hücre nakli yapılır.

Kan Kanseri Çeşitleri Nelerdir?


Aniden ortaya çıkan lösemiye, akut lösemi, vücut da kendini zor gösteren ve yavaş gelişen lösemiye de kronik lösemi denir. Akut lösemi agresif yapılı olup çok hızlı ilerler. Tanısı erken konamaz ve tedaviye başlanmazsa hasta kısa sürede ölür. Kronik lösemi ise yavaş ilerler ve uzun süre belirti vermez.
Akut Lösemi: Her 5 kan kanserinden birisi akut lösemidir. Çocuklarda yaygın olarak görülür.
Belirtileri kısa sürede belirginleşir. Kök hücreleri kontrolsüz biçimde çoğalır. Kanserli hücreler hızlı bir şekilde kemik iliğine yapışarak tüm vücuda yayılır. Akut lösemi hastalarında kansızlık çok sık görülür.
Kronik Lösemi: Akut lösemiye göre daha yavaş ilerler. Kan hücreleri yapması gereken
görevleri yapamaz. Anormal bir şekilde çoğalıp büyüyen hücreler, vücudu lenfositlere karşı
korumasız hale getirir. Kronik lösemi özellikle 60-70 yaş kişilerde yoğun olarak görülür.

Kan Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Kan kanseri hastalarında kansızlığa bağlı olarak renk solması, halsizlik ve çabuk yorulma gibi durumlar görülür. Kan kanser hastaları iş yaparken soluk soluğa kalır. Hastaların bağışıklık sistemi zayıftır. Bu yüzden kan kanser hastaları çok sık hastalanırlar. Diş eti, burun ve cilt altında kanama ve morarmalar oluşur. Toplu iğne başı büyüklüğünde solmayan kırmızı döküntüler oluşur. Akut lösemi hastaları geceleyin çok sık terler. Kan kanseri hastalarında en çok görülen rahatsızlık ateşlenme ve enfeksiyon kapma durumlarıdır.

Kan Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Kan kanserinin nedenleri tam olarak tespit edilememiştir. Kan kanserini tetikleyen durumlar belirlenmiştir. Viral, genetik ve çevresel faktörler kan kanseri oluşumunda etkindir. Radyasyona maruz kalan kişiler, saniyede kullanılan kimyasal ilaçlar, kemoterapi ilaçlarının yan etkisi, genetik hastalıklar, virüsler kan kanser oluşmasında etkilidir. Hava kirliliği, telefon, tablet, pc gibi teknolojik cihazlar, gıda maddelerindeki katkı maddeleri, kimyasallar ve çürümüş gıdalar kan kanser oluşumunu hızlandırır.

Kan Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Kan kanseri tedavisinde erken teşhis önemlidir ve hayat kurtarır. Kanserli hücreler, kan hücrelerinin gelişimini olumsuz etkiler. Lösemi olan kişilerin hücreleri kontrolsüz biçimde çoğalır. Kontrolsüz çoğalan hücreler normal hücrelere baskı yapmaya başlar. Hastalık ilk aşamada fiziki muayene ile tespit edilir.
Kan sayımı ve gerekli biyokimyasal incelemeler yapılır. Gerekli durumlarda kalça kemiğinden alınan kemik ilikleri incelenir. Kemik iliği biyopsi yapılarak kemik iliği sıvısı incelenir.

Kansere iyi gelen şifalı bitkiler makalemizi okuyarak daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yorum Yap

Yorum Yap