İşe Girdikten Sonra SGK Ne Zaman Başlar?

İşe Girdikten Sonra SGK Ne Zaman Başlar? Ayrık bir şekilde çeşitli Kanunlarla düzenlenmiş olan sosyal güvenlik hukuku, 2005 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında tek bir çatı haline getirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun çıkarılmasının öncesinde; bir iş sözleşmesiyle herhangi bir işverenin yanında ücretli çalışanlar için ayrı, kendi nam ve hesabına olarak çalışanlar için ayrı, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ayrı mevzuatlar dağınık bir şekilde bulunmaktaydı.

İşe Girdikten Sonra SGK Ne Zaman Başlar?

Mevzuattaki bu var olan dağınıklığı ortadan kaldırmak için 2005 yılında böyle bir düzenlemeye gidilmesi gerekli görülmüştür. İşe Girdikten Sonra SGK Ne Zaman Başlar? Fakat yukarıda bahsi geçen mevzuatların kaldırılmış olması, her bir çalışanın aynı sigorta kolu içine alması ve aynı şekil ve şartlara tabi olacağı anlamına gelmez.

İşe Girdikten Sonra SGK Ne Zaman Başlar?
İşe Girdikten Sonra SGK Ne Zaman Başlar?

Bu mevzuatlar, 5510 sayılı Kanunda birleştirilmiş olsalar dahi çalışmaya başlayan kişinin sigortalılığının başlangıçları; bir iş sözleşmesiyle herhangi bir işverenin yanında ücretli çalışanlar için farklı, kendi nam ve hesabına olarak çalışanlar için farklı, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için farklı olarak belirlenmiştir. Yukarıda bahsi geçen bu hususlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 7. maddelerinde düzenlenme alanı buluyor.

Bu çalışanlar sırasıyla ilgili Kanunun 4. maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde düzenlenir. Halk arasında yaygın olan tabirlerle ifade etmek gerekirse; sigortalı çalışana 4-a’lı veya SSK’lı, kendi nam ve hesabına sigortalı çalışana 4-b’li veya BAĞ-KUR’lu, kamu idaresinde sigortalı çalışana ise 4-c’li veya Emekli Sandığı denir.

SSK’lılar İçin SGK Ne Zaman Başlar?

Bu gruba giren çalışanlar için sigortalılıklarının başlangıcı, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren başlamaktadır. İşverenler, İşe Girdikten Sonra SGK Ne Zaman Başlar? bu kapsama giren çalışanların sigortalılıklarını, çalışanların sigortalılıklarının başlangıç tarihinden önce sigortalının işe giriş bildirgesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Aynı zamanda bu kapsama giren çalışanların sigortalılıkları, iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihten itibaren sona erer.

BAĞ-KUR’lular İçin SGK Ne Zaman Başlar?

Bu gruba giren çalışanlar için sigortalılıklarının başlangıcı, vergi mükellefi olarak kayıt altına alındıkları tarihten itibaren başlamaktadır. Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren işverenlerin sigortalılıkları vergi mükellefi olarak kayıt altına alındıkları tarihten itibaren azami olarak iki ay içinde ilgili vergi dairesince Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir. Aynı zamanda bu kapsama giren işverenlerin sigortalılıkları, vergi mükellefiyetleri olmalarını gerektiren yaptıkları işin faaliyetlerinin son bulması tarihinden itibaren sona erer.

Emekli Sandığı İçin SGK Ne Zaman Başlar?

Bu gruba giren çalışanlar için sigortalılıklarının başlangıcı, görevlerine başladıkları tarihten itibaren başlamaktadır. İşverenler, bu kapsama giren çalışanların sigortalılıklarını, İşe Girdikten Sonra SGK Ne Zaman Başlar? çalışanların sigortalılıklarının başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içinde sigortalının işe giriş bildirgesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Aynı zamanda bu kapsama giren çalışanların sigortalılıkları, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren sona erer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu