İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İcra Takibi İtirazı

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? İcralık bir dosyanız varsa, zaman kaybetmeden icra takibine itiraz edebilirsiniz. Borcun size ait olmaması durumunda ya da haksız yere icra dosyası açıldığına inandığınızda veya zaman kazanmak için icra takibine itiraz dilekçesi yazarak itirazınızı yasal olarak 7 gün içinde yapabiliyorsunuz. Bu süreç, icradan ödeme emri ilamsız takip belgesinin ulaşmasını takip eden sonraki günden başlar ve 7 gün devam eder. Söz gelimi 2 mayıs tarihinde gelen bir icra ödeme emri için itiraz 3 mayısta başlar 9 mayısa kadar devam eder. Bu süre içinde bir dilekçe yazarak itirazda bulunabilirsiniz. Dilekçeyi nasıl yazacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki örneği inceleyiniz.

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

…… İcra Dairesi Müdürlüğü’ne

İcra Dosya numarası:

İtiraz Edenin TC Kimlik numarası adı soyadı:

Alacaklı taraf bilgisi:

İtiraz Konusu:

Yukarıda yazılı olan esas numaralı dosyadan bana  icra takibi yapılmıştır. İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? İlgili dosya için yasal süre içinde itirazımı sunuyorum. Alacaklı tarafa söz konusu borcum yoktur. Alacağın kendisine, alacaktan doğacak faize ve ferilerine, 7 günlük yasal süre içinde itiraz ederim.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Kişinin Adresi :                                                                          Tarih kişinin adı soyadı ve imzası

….

İcra Takibine İtiraz Nasıl Edilir?

Bu dilekçe ile dosya numarasını da belirterek, ister e- imzalı olarak ÜYAP üzerinden ister kendiniz icra dairesine giderek itiraz edebilirsiniz.

İcra Dosyasına İtiraz Edince Ne Olacak?

İcra dosyası ile ilgili tebligatı alır almaz itirazınızı yaptığınızda, karşı tarafın avukatının mahkemeye başvurması gerekir. Bunun süresi en çok 1 yıldır. Sonrasında bu davanın sonuçlanması için de 1 yıl geçebilir.  Karşı taraf davayı kazansa bile bu durumda itiraz eden kişi zaman kazanmış olur.

Ancak bunun da bir külfeti vardır. Mesela 5 bin TL borç yüzde 20 tazmin edilerek 6 bin TL olarak tahsil edilebilecektir.  İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? Başka bir ifade ile borç tutarının yüzde yirmisini, davayı kaybetmeniz halinde ek olarak ödeyebilirsiniz. Borcun size ait olmadığı durumlarda borca itiraz etmek en doğal hakkınızdır ve yasalar bu hakkı vatandaşlara tanımaktadır.

Tebligat Elinize Ulaşmadığı Halde Hacizle karşı Karşıya kalırsanız Ne Yapacaksınız?

Bu durumda da tebligat elinize ulaşmadığı için tebligatın usulsüzlüğü söz konusu olduğu için, borçlu kişinin usulsüz tebligat nedeni ile mağdur olması söz konusu olduğundan icra hukuk mahkemesinde dava açarak gecikmiş itirazda bulunması yararlı olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu