Hikmetli Sözler – Altın Öğütler

En Güzel Hikmetli Sözler - En Güzel İbretlik Sözler

Bu makalemizde en güzel hikmetli sözler, altın öğütler, en güzel ibretlik sözler, büyüklerden hikmetli sözler vb. konular hakkında güzel sözler paylaşımı yaptığımız bu makalemizi okuyarak güzel hikmetli sözler için fikir elde edebilirsiniz.

Hikmetli Sözler-Altın Öğütler

Hikmetli sözler bir çok kişi için en çok merak edilen konulardan biri. Hikmetli sözleri okuyarak ve de paylaşarak hem sözün anlamını kavrayabilir hem de arkadaşlarınıza güzel bir paylaşım yapabilirsiniz.

Hikmetli sözler insanları gaflet uykusundan uyandırır, onlara hayatın dünyadan ibaret olmadığını hatırlatır. Âlimlerden hikmetli sözler, insanlara hemen tesir eder. Zîrâ onlar, söylediklerini yaşayan kimselerdir.

Emr-i bi’l-Ma’ruf ve nehy-i anil münker olarak tanımlanan ‘iyiliği emredip kötülükten sakındırma’ vazifesini altın öğütler ile yerine getirirler.

Bunu yapabilmek için kişinin ilmiyle âmil olması, o amelleri de ihlâs ile yapması lâzımdır. Yoksa, namaz kılmayan birinin namaz hakkında konferanslar, seminerler vermesi, kitaplar yazması neye yarar?

Ağzından yalanı düşürmeyen bir kişinin –tabiri câizse- doğrucu Davut gibi ortalarda dolaşması büyük bir çelişki değil midir?

Din büyüklerinden hikmetli sözler, içi dışına uymayan bu kimselerin hâlini ne güzel anlatır… Mevlânâ hazretlerinin Mesnevî’si, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin Mektubât’ı, Semerkandî hazretlerinin Tenbîhü’l- Gâfilîn kitabı…

Hepsi en güzel hikmetli sözler ile doludur. İşte bu sayfada, o sonsuz denizden birkaç katre bulacaksınız.

Hikmetli sözler anlamlı olmasına anlamlıdır da, onları ezberlemek değil aşamaktır aslolan. Eğer böyle yapılmazsa, en anlamlı hikmetli sözler dahi yola getiremez insanı.

Öyleyse hikmetli sözler ve kelamlar ile gönül dünyanızı aydınlatalım. Rûhun gıdası bunlardır, dua ve zikirdir. Unutmayalım.

En Güzel Hikmetli Sözler - En Güzel İbretlik Sözler
En Güzel Hikmetli Sözler – En Güzel İbretlik Sözler

Allah Dostlarından Hikmetli Sözler

Allah dostları verdiği öğütler ve hikmetli sözlerle çevresi tarafından her zaman çok sevilmişlerdir. Allah dostlarından öğütler alabilmek ve onların hikmetli sözlerini duyabilmek her insana nasip olmayabilmektedir.

Ömrünü Allahü Te’âlâ’ya ibâdet etmekle ve insanlara nasihat vermekle geçiren evliyâlardan hikmetli sözler:

 • Binlerce kitap okuyacağına, doğru bir kitabı binlerce defa oku. Bu, senin için daha hayırlıdır. Her din kitabı okunmaz. İçindeki tek bir yanlış bilgiyi bile farkında olmadan kabul etsen îmânına zarar gelebilir.
 • Mü’minler birbirlerinin kardeşidirler. Allahü Te’âlâ’nın sana yardım etmesini istiyorsan, mü’min kardeşlerine yardımcı ol.
 • Büyüklerin yolu, vefâ ve ihlas üzerine kuruludur.
 • İnsan için en tehlikeli düşman, önce kendi kâfir nefsi; sonra şeytan ve kötü arkadaşlardır. Nefsini seven kimse, ne Allahü Te’âlâyı sevebilir, ne de onun sevdiği kimseleri.
 • Kurtuluşun anahtarı sabretmektir.
 • Kâmil insan, kendisine lâyık görmediğini başkasına da revâ görmez.
 • Pisliği bir başka pislik değil, ancak su temizler. Karşındaki kötü olsa bile, sen iyi hâlini bozma.
 • Kibirden çok kork. Zîrâ kibir, şirke doğru götürür. Sana verilen imkânları Allahü Te’âlâ’nın bir ihsanı olarak gör ve onları O’nun yolunda kullan. Mülkün gerçek sahibini unutma.
 • Yaptıklarınla övünmek yerine, yapamadıklarını düşüp boynunu bük ve Allahü Te’âlâ’dan mağfiret dile. Nitekim büyükler; ‘bizim tevbelerimiz dahi, yine tevbeye muhtaç.’ Demişlerdir. Onlar böyle diyorsa, ya bizim hâlimiz ne olur?
 • Şikâyet eden kişi elindeki nimetleri unutur. Böylece onları da kaybeder.
 • Allahü Te’âlâ’dan korkan kimse, yalnız başına kaldığında da günahlardan kaçınır.
 • En kıymetli şeylerin ilki Allâhü Te’âlâ’ya îmân etmek, diğeri onun kullarına yararlı olmaktır. En kötü şeylerden ilki Allahü Te’âlâ’ya şirk koşmaktır. Diğeri ise onun kullarına zulmetmek, onların kalbini kırmaktır.
 • Müslüman için hayatın gâyesi kulluk etmektir. Kulluğun zirvesi, her şükrü kendinde toplayan ibâdet namazdır. O, mü’minin sıkıntılarına ferahlık, dertlerine şifâdır.
 • Ebedî olanı verip, ona karşılık bu geçici dünyayı almak ne büyük bedbahtlıktır. Sen, bâki olanı fânî ile değiştirmeye kalkma.
 • Dostunun çok olmasını arzu ediyorsan, dilin tatlı olsun.
 • Başkasının başına gelen belâya sevinirsen, aynı belâya sen düçar olabilirsin.
 • İyilik yaptıysan onu unut, fakat yaptığın kötülükleri hiçbir zaman unutma. Daima tevbe istiğfar üzere ol!
İbretli Sözler
İbretli Sözler

En Güzel İbretlik Sözler

Hayatlarında bir dokunuş hissetmek isteyen insanlar ibretlik sözleri okumayı ve onlardan öğütler almayı çokça tercih etmektedirler. Sizler de ibretlik sözleri okuyarak hayatınızda bir değişiklik ve bir farkındalık oluşturmayı deneyebilirsiniz.

Alimlerin hikmetli sözleri kalbe nurdur:

 1. Riyakârlıktan sakın. Bu, amelleri mahveder. Koca bir kazan dolusu sütün içerisine yalnızca bir damla idrar koysalar o süt içilir mi?
 2. Ne kederini, ne sevincini herkese söyleme. Kötülüğe çabuk üzülme, iyiliğe hemen sevinme. Her sevincin sonunda bir üzüntü, her üzüntün sonunda bir neşe vardır.
 3. Nasip, ekseriyetle umulan yerden değil, hiç umulmayan yerden gelir. Hiçbir zaman kaderi suçlama ve sabırsızlık gösterip isyan etme.
 4. Doğruyu her kimden gelirse gelsin kabul et. Velev ki bu, sevmediğin bir kişi olsa bile.
 5. Ahmak kimselere verilebilecek en güzel cevap, sükuttan başkası değildir. Ya yumuşaklıkla cevap ver, ya da sus.
 6. Hem Hakk’ın indinde (katında), hem halk nezdinde itibar görmek istiyorsan şu hasletleri âdet edin: Edep, ilim, tevâzu, iffet, doğruluk, zühd, insanlara kolaylık göstermek ve hiç kimseyi incitmemek.
 7. Kendisini âlim bilen câhiller, aslandan daha tehlikelidir. Aslan sana saldırsa ölümüne sebep olur belki fakat, hoca kılıklı dinsizler, İslâmiyet’i içeriden yıkmaya çalışarak insanların mânen ölmesine yol açar. Onları ebedî Cehennem’e doğru sürükler.
 8. Kimseye nazarın, azarın ve zararın değmesin. Herkesle iyi geçin, her daim müşfik ol.
 9. İstişâre etmekten geri durma. Kendi görüşüyle iş tutanların çoğu hüsrana uğrar. Senden daha iyi bilenlere danış ve onların sözüyle hareket etmeyi âcizlik sanma.
 10. Kuşları avlayabilmek için etrafa yem saçmak cömertlik değildir, tuzak kurmaktır. Bir menfaat için iyilik yapmak da aynen böyledir.
 11. Gerçek âşık, sevdiğini sevmeyenleri sevmez. Sen; Allahü Te’âlâyı ve Resulullâh’ı sevdiğini iddia etmene rağmen, nasıl olur da kâfirleri dost edinebilirsin?
 12. Görmez misin tohumları? Onlar göz önünde değil, bilakis toprağın derininde yetişir. İnsan da içinin taa derininde yeşertmeli sevgisini.
Büyüklerden Hikmetli Sözler
Büyüklerden Hikmetli Sözler

Büyüklerden Hikmetli Öğütler

İbretli ve hikmetli sözler insana doğru yolu gösterir. İşte, hayatımıza yön verebilecek en güzel altın öğütler:

 1. Uyumadan evvel ölümü aklına getir, uyanınca dirileceğin âhiret gününü hatırla.
 2. Edepten nasîbi olmayan kimse, lütufların hiçbirine kavuşamaz.
 3. Sızlanma! Basit otlar kolayca yetişir ama, güllerin yetişmesi uzun zaman alır.
 4. Dünyadan eline geçen şeylerle mahzun veya mesrûr olma. Görmüyor musun ki dünya durmaz; gelen ebedî kalmaz. Sen de o yolculardan birisin.
 5. Akıllı olan kimseler, geçici olana değil kalıcı olana tâliptirler. Bu dünyanın sefâsı da, cefâsı da bir gün son bulacaktır. Sen öyle bir yer için hazırlan ki; orada ne hastalık vardır, ne hüzün, ne ölüm. İşte orası, mü’minler için hazırlanmış olan Cennet’tir.
 6. Hangi kuş tek kanatla uçabilir ki? Mü’min de iki kanatlı olmalı: Biri havf (korku), diğeri recâ (ümit). Allahü Te’âlâ’nın azabından kendini güvende saymamalı, korkup haramlardan sakınmalı. Fakat ümidini de kesmemeli, O’nun rızasını ve Cennet’i umarak affına sığınmalı.
 7. Kilimin üzerindeki tozları temizlemek için, ona sopayla vurursun değil mi? Sıkıntılar da böyledir. Zâhirde sana güçlük gibi gelseler bile, aslında seni temizleyip günahlarından arındırırlar.
 8. İstediğin olmadığı için üzülme. Kimbilir; ya hiç olmaması gerekiyordur, ya da zamanı gelmemiştir, daha iyisi olacaktır.
 9. Kendini hiçbir şeyin esas sahibi olarak görme. Her şey, insanoğluna yalnızca kısa bir süre için emanet olarak verilmiştir.
 10. Odunlar yandığı vakit kül olur, yanmayı bilen insan da ‘kul’.
 11. Çok gülmekten, lüzumsuz konuşmaktan, fazla uyumaktan sakının. Ömrünüzü ziyan etmeyin.
 12. Kimseyi hakir görmeyin. Buyurdular ki, hazineler yıkık dökük yerlerde gizlenir.
 13. Mü’minin kalkanı kulluk ve tevbedir. Bunlara sahip değilsen, nefis ve şeytan gibi keskin kılıçlara nasıl dayanabilirsin?
 14. Güneş; elmaya da, bibere de aynı şekilde parlar. Halbuki biri acı, biri tatlıdır. İnsanlar da böyledir. Aynı söz herkese farklı tesir eder. Herkes, ihlâsı ve edebi kadar yararlanır.
 15. Derdinin kıymetini bil. Dertli olanın duâsı makbul olur demişlerdir.
 16. Zor diye şikâyet edip durma. İmtihan dediğin, elbet zor olacak.

Makalemizde en güzel hikmetli sözler, altın öğütler, en güzel ibretlik sözler, büyüklerden hikmetli sözler hakkında güzel paylaşımlarda bulunduk. Beğendiğiniz hikmetli ve ibretli sözleri okuyarak arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu