Depreme Karşı Okunacak Dualar

Depreme Karşı Okunacak Dualar Deprem gibi doğal afetler karşısında okunması gereken dualar son günlerin en çok merak edilen hususları içerisinde yer almaktadır. Bilindiği gibi ülkemiz deprem bölgesi üzerinde olan ve aktif fayların bulunduğu bir ülkedir. Ülkemizin farklı şehirlerinde ise her gün irili ufaklı depremler olmaktadır. Bu olan depremler ise insanlarda büyük korkulara neden olmaktadır. Deprem anında okunacak dualar ise kişinin hem psikolojik olarak rahatlamasını sağlamakta, hem de insanların korunmasında önemli rol oynamaktadır. Depreme karşı okunacak dualar ise aynı zamanda oldukça tesirli olup, Allah’ın izni ile depremlerin minimum seviyede hissedilmesini sağlamaktadır.

Depreme Karşı Okunacak Dualar

Deprem esnasında ise kişinin dua etmesi kendisinin korunması için son derece önemlidir. Depreme Karşı Okunacak Dualar Peygamberimizde deprem ve zelzele gibi durumlarda dua etmiştir. Efendimizin etmiş olduğu dualar ise sahih hadisler ile günümüze kadar gelmiş, insanlar tarafından korunma duası olarak halan yapılmaktadır. Deprem dışında Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi vessellem) etmiş olduğu bu dualar aynı zamanda kişilerin, farklı doğal afetlerden de korunması konusunda oldukça etkilidir.

Depreme Karşı Okunacak Dualar
Depreme Karşı Okunacak Dualar

Alemlerin Rabbi olan yüce Allah ise bu dualar ile kendisine sığınan kullarını deprem ve doğal afetlere karşı korumaktadır. Tesiri yüksek olan depreme karşı ise kişinin okumuş olduğu deprem duaları, kendisinin olan depremi en az seviyede psikolojik olarak hissetmesini sağlamaktadır. Bizler de bu dualar ile yüce Rabbimize sığınmalı, sevgili Peygamberimizin ettiği doğal afet duaları ile Allah-u Tealadan yardım istemeliyiz.

Peygamber Efendimizin Depreme Karşı Okumuş Olduğu Dualar Hangileridir?

Dua ibadetin özüdür hadisi şerifi ile bizlere her zaman dua etmeyi öğütleyen sevgili Peygamberimiz, yüce Allah’a her gün dua eder ve kendisine gelebilecek her türlü belalara karşı Rabbine sığınırdı. Hayatında duanın ayrı bir anlamı olan Peygamberimiz, ümmetine de kaza ve belalara karşı dua etmelerini tavsiye etmektedir. Efendimiz hem namaz kılarken, hem de namaz dışında her zaman dua etmekteydi. Depreme Karşı Okunacak Dualar Cahiliye devrinde ise kendisinin Peygamberliğini kabul etmeyen ve kendisine kötülük yapmak isteyen müşriklere karşı her zaman yüce Allah’a dua ederek sığınırdı.

Efendimiz aynı zamanda yer sarsıntısı, zelzele, deprem ve sel gibi doğal afetlere karşı özel dualar yapardı. Peygamber Efendimizin depreme karşı okumuş olduğu dualar içerisinde Haşr Suresinin son üç ayeti yer almaktadır. Kuran-ı Kerim’in 59 uncu suresi olan Haşr Suresi, Efendimizin tüm kaza ve belalara karşı sıklıkla okumuş olduğu duadır. Sabah ve akşam namazları sonrası da Haşr Suresinin son üç, diğer bir rivayete göre de dört ayetini korunma duası olarak okurdu. Bu dua ile yüce Allah’a müracaat edenlerin, sabah ve akşam korunacağını bizlere sahih hadisi şerifleri ile bildirmiştir.

Efendimizin bir hadisinde ise şu ifadeler yer almaktadır. ”Sabah ve akşam namazlarını kılan ve Haşr Suresinin son üç ayetini okuyanlara yüce Allah 70 melek verir ve bu melekler ise bu sureyi okuyan kişiyi, her türlü felaketlere karşı korur” buyurmuştur. (Kaynak : Tirmizi Fedail Kuran 22 ve Mevakit 65, Müsnet 5, 26) Bu duayı depreme karşı okumak ise son derece etkili ve tesirlidir. Bu dua ile yüce Allah’a niyaz etmeden önce üç defa ”euzubillahisemiilalimimineşşeytaniracim” demek ve sonra ”bismillahirrahmanirrahim” diyerek Haşr Suresinin son 3 ayetini okumak faziletlidir. Bu duanın daha kısa sürede tesir etmesi için bir Müslümanın beş vakit namazını terk etmemesi önemlidir.

Eğer bir Müslüman üzerine farz olan beş vakit namazı kılmaz ve sadece bu dua ile yüce Allah’a niyaz ederse, yapacağı bu duaya icabet edilmeyecektir. Depreme Karşı Okunacak Dualar Çünkü duaların kabul olması beş vakit namazların kılınması ile bağlantılıdır. Namaz kılmadığı için kişi büyük günah işleyeceği gibi, yapacağı hiç bir duaya icabet edilmeyecektir. Bu yüzden deprem‘e karşı korunmak istiyorsak, öncelikle namaz gibi ibadetlerimizi özenli bir şekilde yapmalı ve Efendimizin bizlere öğrettiği dualar ile de Rabbimize yönelmeliyiz.

Peygamberimizin Deprem Anında Okuduğu Dualar Hangileridir?

Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi vessellem) bizlere dua ile yüce Allah’a sığınmamızı tavsiye etmektedir. Bir hadisinde ise dua müminin silahıdır buyurmuştur. Efendimizin deprem anında okuduğu dua ise sahih kaynaklarımız ile günümüze kadar gelmiş ve Müslümanlar tarafından sıklıkla okunmaktadır.  Deprem sözleri sayfası ilginizi çekebilir.

Peygamberimizin deprem anında okuduğu dualar içerisinde en çok dikkat çeken dua şudur.

  • Bismillahi hayril esma.
  • Bismillahillezi la yedurruhu measmihi.
  • Şeyün fil ard.
  • Vela fis semai ve huves semiul alim.

duası deprem gibi doğal afetler karşısında okunmaktadır. Bu duanın kaynağı ise sahih olmak ile İslam kaynaklarında kesin bir delil ile günümüze kadar gelmiştir. (Kaynak : Ebu Davud Edeb 5, 324 / İbni Mace Dua) Deprem karşısında oldukça etkili olan ve Efendimizin ümmetine okumasını tavsiye ettiği bu özel dua, okuyan kişin deprem anında korunması için önem arz etmektedir.

Dua etmeden önce oturulacak olan binanın sağlamlık testi ise mutlaka yapılmadır. Çünkü Efendimiz her zaman Müslümanın önlem almasını ve daha sonra yüce Allah’a güvenerek tevekkül etmesini istemektedir. Depreme Karşı Okunacak Dualar Bir hadisinde ise kendisine gelen bir kişiye, ”önce hayvanını bağla ve sonra Allah’a hayvanını koruması için güvenerek dua et” buyurmuştur. Bu yüzden deprem ve zelzele gibi doğal afetlere karşı öncelikle oturmamız gereken zeminin sağlamlığını kontrol etmeli ve depreme karşı dayanıklı olması için gereken imkanları yapmalıyız.

Daha sonra yüce Allah’a Efendimizin bizlere öğrettiği dua ile de depreme karşı korunmalıyız. Efendimizin deprem anında okunmasını tavsiye ettiği diğer bir dua ise; ”Bismillahi ala nefsihi ve ehlihi ve mali” olarak bilinmektedir. Bu duanın kaynağı ise ebu davud da geçmektedir. Bu duanın Efendimiz tarafından yapıldığını ise Hazreti İbni Abbas (radiyallahu anh) rivayet yolu ile bizlere bildirmektedir.

Efendimizin Depreme Karşı Okuduğu Sureler Nelerdir?

Kuran-ı Kerim’i canlı olarak yaşayan ve ümmetine örnek olan Efendimiz, bazı Kuran ayetleri ile de yüce Allah’a niyaz ederdi. Bu sureler içerisinde yer alan Zilzal Suresi ayetleri ise Efendimizin, zelzele karşısında ve anında okuduğu ayetlerdir. Zilzal Suresi özellikle deprem anında yaşanan olayları anlatmakta ve kıyamet günü olacaklardan bahsetmektedir. Bu ayetler ise Efendimizin depreme karşı okuduğu sureler içerisinde oldukça önemli ve aynı zamanda tesirlidir.

Bu surenin ayetleri şu şekildedir.

  • İza zulziletil ardu zilzaleha ve ahrecetil ardu eskalaha ve kalel insanu maleha.
  • Yevme izin tuhaddisu ahbareha, bi enne rabbeke ev haleha.
  • Yevme izin yasdurun nasu eştatel li yurev amelehum.
  • Femen yame miskale zerretin hayrah yerah, ve men yağmel miskale zerretin şerrah yerah.

Bu surenin ayetlerinin anlamı şu şekildedir. ”Yer gürültülü bir ses ile şiddetli şekilde sallanmaya başlandığında, içerisinde bulunan şeyleri dışarıya fırlattığı zaman, insan buna şaşırdığında ve ne oluyor dediğinde, alemlerin Rabbi olan Allah yere vahiy de bulunmuştur. O gün insanlar yaptıkları amellerin karşılığını almak için bölük bölük bulundukları yerlerden çıkacaklardır. O gün kim zerre kadar bir iyilik yaparsa karşılığını alacak, kim de yaptığı zerre kadar kötülüğün karşılığını görecektir” (Kaynak : Zilzal Suresi Ayet 1-7)

Kıyamet senaryosunu en açık bir şekilde anlatan Zilzal Suresi, deprem esnasında ise mutlaka okunması gereken suredir. Bu sure ile yüce Allah’a yalvaran kişiler, Rabbinin yardımını kısa sürede göreceklerdir. Efendimiz Zilzal Suresinin ayetleri ile Allah’a sığındığı gibi, korunma duası olarak da farklı ayetler ile de Rabbine niyaz ederdi. Haşr Suresi bu ayetlerin başında gelmektedir.

Aynı zamanda Efendimizin depreme karşı okuduğu diğer bir dua şöyledir.

  • Allahüm mağfezni min beyni, yedeyye ve min halfi.
  • Ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve euzu bi azametike en ugtale tahti. (Kaynak : İbni Mace ve Ebu Davud)

Aynı zamanda Efendimiz zelzele karşısında şu duayı sıklıkla okurdu. ”Rabbim önümden ve arkamdan gelecek belalara karşı beni muhafaza et. Tüm kaza ve belalara karşı beni koru. Yerden gelecek zelzele ve depremlere karşı da beni koru. Ya Rabbi gökten gelecek afetlerden beni koru. Depreme Karşı Okunacak Dua Allah’ım sağ ve sol tarafımdan bana zarar verecek kötülüklere karşı da beni muhafaza eyle” buyurmuştur. (Kaynak : Ebu Davud Dua, İbni Mace)

Sevgili Peygamberimiz aynı zamanda yüce Allah’ın esmasını zikrederek de kendisine sığınır ve korunurdu. Yüce Allah’ın ”El Hafız” ismi ise koruyan ve kollayan anlamını taşımaktadır. Bu ismi şerifi de devamlı zikredebilir ve deprem gibi doğal afetler karşısında Allah’a sığınabiliriz. Depreme Karşı Okunacak Dualar Deprem anında getirilen tekbir ise Allah’ın gazabını söndürmekte ve kişinin manevi olarak daha güçlü olarak kendisini hissetmesini sağlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu