Hayırlı İş Bulma Duası-Kısa Zamanda İş Bulma Duası

Kısa Zamanda İş Bulma Duası

Hayırlı İş Bulma Duası ve Kısa Zamanda İş Bulma Duası özellikle gençlerin son günlerde en çok merak ettiği konular içerisinde yer almakta ve bu konu hakkında araştırma yapmaktadırlar. Özellikle son günlerde işsiz sayılarının artış göstermesi, manevi olarak gençleri daha fazla iş bulma duası etmeye yönlendirmektedir. Gençler gibi orta yaşlı olan ve bazı nedenlerden dolayı işlerini kaybeden kişiler, iş bulma duası ile yeni bir iş bulmak istemektedirler. Kuran-ı Kerimde ise rızık artması ile ilgili dualar bulunmaktadır.

Hayırlı İş Bulma Duası

Bu dualar ile yüce Allah’a niyaz edenler, kısa sürede iş bulmaktadırlar. İş Bulma Duası Tabii ki dua etmeden önce istediğiniz iş kriterlerine uygun olmanız ve bu bağlamda gerekli yerlere iş müracaatı yapmanız gereklidir. Gerekli olan müracaatı yaptıktan sonra duaya sarılmalı ve yüce Allah’a başvuru yaptığınız işin kabul olması için de dua etmelisiniz. Hayırlı bir iş kapısı bulmak için bazı şartların bulunması ve bu şartlara da işsiz olan kişilerin uymaları gereklidir. Bu şartların başında güçlü bir iman ve Allah’a olan tevekkül gelmektedir.

Unutulmamalırdır ki iman sahibi olan kişiler Allah’a iş bulmak için dua ettiklerinde, yüce yaradan kendilerinin ettiği dualara karşılık vererek, istedikleri işleri dua eden kişilere nasip edecektir. Önemli olan dua da ısrarcı olmak ve Allah’tan hiç bir zaman ümit kesmemektedir. Hayırlı İş Bulma Duası Aynı zamanda dini sorumlulukları beş vakit namaz başta olmak üzere yerine getirmeli, daha sonra Allah’a hayırlı bir iş bulmak için niyaz edilmelidir.

Hızlı İş Bulma Duası

Hayırlı ve bereketi bol olan bir iş bulmak, her Müslümanın hayal ettiği ve olmasını istediği bir durumdur. Hayırlı iş bulma duası ise aynı zamanda Müslüman bir kişinin ilk olarak tercih edeceği dua olmalıdır. Çünkü hayırsız olan bir işte çalışmak hem bereketsiz olacak, hem de kişinin rızkına haram karışmasına neden olacaktır. Hayırlı olmayan ve özellikle haram olan işte çalışmak, kişinin vücudunun haram ile beslenmesine ve yüce Allah’ın gazabına sebebiyet verecektir.

Bu yüzden iş ararken her zaman hayırlı bir iş bulmak için yüce Allah’a niyaz edilmelidir. Hayırlı bir iş bulmak için yapılan dualara Allah-u Teala her zaman icabet edecek ve istenilen işi de kuluna nasip edecektir. Hayırlı İş Bulma Duası Kuran-ı Kerim’de hayırlı bir iş bulmak için yapılacak farklı dualar vardır. Bu dualar Kuran ayetleri içerisinde geçmekte, namaz içinde ve dışında da okunabilmektedir. Bu dualar hem etkili hem de kısa sürede kabul olunan iş bulma duaları arasında yer almaktadır.

Hayırlı İş Bulma Duası
Hayırlı İş Bulma Duası

Bu dualardan bazıları şunlardır.

  • Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, onlara de ki Allah onlara çok yakındır. Bana dua ederlerse ben onların dualarını kabul ederim. (Kaynak : Bakara Suresi Ayet 186)
  • Darda kalan kişilerin dua etmek için kendisine yalvardığında, onların duasına icabet eden ve onların duasını kabul edip onların sıkıntılardan kurtulmasını sağlayan kimdir? (Kaynak : Necm Suresi Ayet 62)
  • Allahınıza sessiz bir şekilde ve içten olarak yalvara yalvara dua edin. Allah dua ederken haddi aşanları asla sevmez. (Kaynak : Araf Suresi Ayet 55)
  • Rabbiniz olan Allah sizlere şöyle buyurdu. Bana niyaz edin, ben de sizin duanızı kabul edeyim. (Kaynak : Mümin Suresi Ayet 60)

Kuran içerisinde geçen bu ayeti kerimeler, özellikle hayırlı bir iş bulmak için okunması gereken duaların başında gelmektedir. Kısa Zamanda İş Bulma Duası Çünkü Allah bu ayetler ile kulundan kendisine yönelmesini ve isteklerini talep etmesini istemektedir.

Kendisine iş bulmak gibi bazı nedenlerden dolayı dua edenlerin ise, dualarını kabul edecek ve kendilerine hayırlı bir iş bulmak için kapılar açacaktır. Hiç bir Müslüman unutmamalıdır ki Allah kuluna hiç ummadığı bir yerden hayırlı iş kapısı açma gücüne sahiptir. Hayırlı İş Bulma Duası Müslümanın sabır ile yüce Allah’a niyaz etmesi burada kendisinin yapması gereken en önemli husustur. Hele ki duam kabul olmuyor diye ümit kesmek, Allah’ın hiç sevmediği bir davranıştır. Bu yüzden Kuran ayetleri gibi Efendimizin de hadisi şeriflerinde belirttiği gibi duaya sarılmalı, hayırlı iş kapılarının açılması için Rabbimize niyaz etmeliyiz.

Kısa Zamanda İş Bulma Duası
Kısa Zamanda İş Bulma Duası

 İş Bulmak İçin Hangi Ayetler Okunmalıdır?

Allah-u Teala kullarını yaratırken hepsinin rızkının ne kadar olacağını önceden kaderlerinde yazarak belirlemiştir. Kul ise kendi göstereceği gayreti ile bu rızkın artmasını sağlamaktadır. Allah kulunun göstereceği gayreti de bildiği için kendisinin rızkının ne kadar olacağını kaderine yazmıştır. Bazı kullarını ise imtihan etmek için rızık konusunda kısıtlamıştır.

Bu kullarının ise kendisine olan sadakatini ve güvenini davranışları ile görmek istemektedir. Allah-u Teala ise iman eden bazı kullarını iman etmeyenlere göre daha fazla imtihan etmektedir. Bu imtihanların başında ise kendilerinin rızıklarını azaltmak gelmektedir. Allah’ın bu kullarının rızıklarını azaltması onları sevmediği ve değer vermediği anlamına asla gelmemektedir.

Aksine kendilerine daha hayırlı rızıklar vermek istemesinden kaynaklanmaktadır. İman sahibi kullar ise yüce Allah’a daha fazla güvenmeli ve iş bulma hususunda kendisinden asla ümit kesmemelidir. Bilmelidir ki bu bir imtihandır ve bu işin sonunda yüce Allah’ın rızası gelmektedir. Hayırlı bir iş kapısı açması için yüce Allah’a Kuran ayetleri ile dua edilmelidir. Kuran-ı azümü şan’da yer alan bazı ayetler, hayırlı bir iş bulmak için son derece tesirlidir.

Bu ayetlerden bazıları şunlardır.

  • Her zorluk ile beraber bir kolaylık vardır. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık bulunmaktadır. (Kaynak : İnşirah Suresi Ayet 5-6)
  • Ey Rabbimiz! Bizlere kendi katından rahmet yağdır. İşimizde ise bizlere başarılar nasip eyle. (Kaynak : Kehf Suresi Ayet 10)

Özellikle Kehf Suresinin 10’uncu ayeti kerimesini sabah namazını kıldıktan sonra veya iş görüşmesine giderken okuyunuz. Bu ayeti kerimeyi dua niyeti ile 70 defa okursanız, yüce Allah’ın yardımı ile istediğiniz hayırlı bir işe sahip olacaksınız.

Sabah namazı gibi günde beş vakit namazınızı ise vakti vaktine kılmanız, iş bulma konusunda edeceğiniz duanızın kabul olmasını kolaylaştıracaktır. Aksi halde namaz kılmadan edilecek dualara icabet edilmeyeceği gibi, kişinin büyük günah işlemesine ve Allah’ın gazabına erişmesine sebebiyet verecektir. Kısa Zamanda İş Bulma Duası İş bulma gibi diğer yapılacak dualarında kabul olmasının başında, günde beş vakit namaz kılmak ve büyük olan tüm günahlardan kaçmak gelmektedir. Dini görevler yapılmadan edilecek dualar, iş bulma duası gibi kabul görmeyecek ve kişinin günahta ısrarcı olması nedeni ile azaba düçhar olmasına neden olacaktır.

Aynı zamanda Bakara Suresinin son iki ayeti olarak bilinen ve amener rasulu olarak okunan ayetleri, rızık artması ve hayırlı bir iş bulmak için okuyabiliriz. Bu ayetler ile Allah’a yapılan dualar kısa sürede kabul ve aynı zamanda, kişinin hayırlı bir iş bulmasına yardımcı olacaktır. Mülk Suresinin ayetlerini yatsı namazından sonra okumakta, hayırlı bir iş kapısının açılması için önemlidir. Vakia Suresi de Perşembe ve Cuma günü okunmalıdır. Bu sure aynı zamanda fakirlikten kurtaran suredir. Allah’ın izni ile rızık kapılarının artmasına ve yüce Rabbimizin gayb hazinesinde bulunan rızıkların gelmesine sebebiyet verecektir.

 Peygamberimizin Rızık Duaları Nelerdir?

Hayatının her anında dua olan ve dua etmeden bir günü geçmeyen sevgili Peygamberimiz, kendisine yüce Allah’ın hayırlı bir rızık vermesi için de niyaz ederdi. Aynı zamanda bu ettiği duaları ümmetine tavsiye eder, bu dualar ile yüce Allah’tan rızık talep etmelerini isterdi. Sevgili Peygamberimizin rızık duaları hem tesirli, hem de bereketlidir.

Bu dualardan bazıları şunlardır.

  • Sizin Rabbiniz şüphe yoktur ki haya sahibi ve cömert olandır. Kendisine dua etmek için kulları ellerini açtığı zaman, onların isteklerini geri çevirmekten haya eder. (Kaynak : Tirmizi ve Ebu Davud)
  • Allah mülkünde bulunduğu zenginliği istediği kişiye nasip eder. (Kaynak : Tirmizi)
  • Mülkün tek sahibi olan Allah’tır ve o mülkünde olan zenginliği istediği kuluna verir. (Kaynak : Ebu Davud)

Sevgili Peygamberimizin rızık için ettiği önemli dualar arasında aynı zamanda farklı dualar bulunmaktadır. Efendimiz zamanında yaşanan bir olayda Hazreti Ali (keremallahu veche) yanına bir köle geldi. Kendisine çok borcunun olduğunu söyledi. Hayırlı İş Bulma Duası Hazreti Ali efendimiz ise bana Peygamberimiz rızık bollaşması için bana şu duayı öğretti dedi. Sen de bu dua ile yüce Allah’a niyaz et buyurdu. Eğer bu duayı düzenli bir şekilde okursan, hem borcundan kurtulur hem de Allah sana ummadığın yerden rızık kapısı açar buyurdu.

Bu dua ise şu şekildedir.

Allahümmekfini bi helalike an haramik. Ve ağnini bi fazlike ammen sivak.

Bu duanın anlamı ise şöyledir. Ya Rabbi! Bana hayırlı ve helal rızık ver. Beni haram olan şeylerden sen koru. Lütfun ile beni kendi kapından başka bir kapıya muhtaç etme.

Bizler de sevgili Peygamberimizin ettiği dualar ile Rabbimize niyaz etmeli, kendisinin helal rızıklarından dua ederek istemeliyiz. Hayırlı İş Bulma Duası Allah-u Tealaya edilen rızık duaları Rabbimizin sonsuz keremi ile kabul olacak, kişi hayırlı bir iş bulacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu