Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı İmparatorluğu

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet Dönemi, Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet 1451 yılında yani 19 yaşındayken babası Sultan 2. Murat’ın ölümü üzerine 2.defa tahta çıkmıştı. Tahta çıktığında önceliğini İstanbul’un fetih edilmesine vermişti. Zira kendinden önce 3 Osmanlı Padişahı İstanbul’u kuşatmış fakat ele geçirememişti. 2. Mehmet, İstanbul’un fetih edilmesini Osmanlı’nın geleceğini garanti altına almak olarak yorumluyordu. Bunun için hemen hazırlıklara başladı. İlk olarak Yıldırım Bayezid’in yaptırdığı Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarını yaptırdı. Daha sonra ise 2. Mehmet emrindeki binlerce askerle beraber İstanbul’un çevresinde incelemeler yaptı.

Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı İmparatorluğu

Bunu öğrenen Doğu Roma İmparatoru 2. Konstantin diğer Hristiyan devletlerden yardım istedi. Fatih Sultan Mehmet Dönemi Ancak Hristiyanlar arasındaki mezhep farklılıkları Hristiyanların, Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı İmparatorluğu Türklere karşı ortak hareket etmesini engelliyordu. Böylelikle Bizans devleti Haliç’in ağzına devasa bir zincir germeye karar verdi. Böylelikle düşman gemilerinin Haliç’i geçmesini engellemeyi planlamışlardı. Fakat Haliçteki surlar Bizans’ın ekonomik sıkıntıda olmasından dolayı modernleştirilememişti. Fakat bu surlar 22 km’ye kadar uzanmaktaydı ve geçilmesi zor bir engel durumundaydılar.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi

2. Mehmet ise bu fetih sırasında Macarların ve Karamanoğullarının ona saldırmasını engellemek için onlarla bir çatışma içerine girmiş ve onları yenmeyi başarmıştı. Fakat 2. Mehmet’in esas sıkıntısı sadrazamı ve birkaç tane uç beyiydi. Sadrazamı Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı’nın İstanbul’a saldırmasını Haçlı ordusunun tekrardan Osmanlı Devletine karşı harekete geçmesi olarak yorumluyordu. O yüzden hiçbir şekilde İstanbul’a saldırmak istemiyordu ve Padişaha da bu görüşünü sürekli beyan ediyordu. Ancak 2. Mehmet bu konuda çok ciddiydi ve asla taviz vermeyecekti. Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı 6 Nisan 1453 tarihinde Osmanlı ordusu şehri hem karadan hem de denizden kuşatmıştı. Kara harekatının başarılı olması deniz harekatına bağlıydı. Ancak Osmanlı donanması lodostan dolayı Bizans’ın gemilerini aşamıyordu. Bunun üzerine 2. Mehmet gemileri karadan yürütmeye karar verdi. Böylelikle Osmanlı gemileri Haliç’in çevresinden çekilerek suya indirildi. Gemileri bir anda karşılarında gören Bizans donanması bir şey yapamadı.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Böylelikle Osmanlı Ordusu 29 mayıs 1453 tarihinde İstanbul’a girmeyi başardı. Böylelikle 1120 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yıkılmış oldu. Fetihten sonra 2. Mehmet’e Fatih ve Sultan-ül Bahreyn unvanları verildi. Şehri fetih ettikten sonra Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un kültürel yapısını bozmadı, şehri onardı ve burayı yeni başkent olarak ilan etti. Ayrıca İstanbul’un fetih edilmesi Osmanlı devletini, İmparatorluğa taşımıştı. Bu fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet, fetih hareketlerini hızlandırdı ve 1459 yılında Belgrad hariç bütün Sırbistan’ı ve Amasra’yı, 1460 yılında Sinop’u, 1461 yılında da Trabzon’u fetih etti. Trabzon fetih edilince bağımsız hiçbir Rum devleti kalmamış oldu.

Fatih Sultan Mehmet’in önemli savaşları

Fatih Sultan Mehmet’in önemli savaşlarından biri Otukbeli savaşıdır. Bu savaş Osmanlı İmparatorluğu ile Akkoyunlu Devleti arasında yapılmış bir savaştır. Akkoyunlu devleti, Osmanlılar gibi Türk ve Müslüman bir devletti fakat bu devletin resmi mezhebi Şii’lik ti. Osmanlıların resmi mezhebi ise Sünni’likti ve bu durum iki ülkenin arasını geren önemli bir husustu. Savaş esnasında Akkoyunlu tahtında Uzun Hasan vardı. Bu savaş 11 Ağustos 1473 tarihinde Akkoyunluların ağır bir yenilgiye uğramasıyla son bulmuştu. Böylelikle Doğu Anadolu’da ki Akkoyunlu yükselişi son bulmuş oldu ve Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmı Osmanlı hakimiyetine girdi.

Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet Fotoğrafı

Fatih Sultan Mehmet, Batı’da ki seferlerini de unutmamış ve Boğdan, Eflak, Bosna, Hersek, Arnavutluk ve Mora yarımadasını fetih etmişti. Ayrıca günümüzdeki Rusya’ya bağlı Kırımı da fetih etmeyi başarmıştı. Fatih Sultan Mehmet’in bu fetihlerini önlemek isteyen Venedik Kralı ise Fatihe tam 19 suikast düzenlemiştir. Fakat Fatih bu suikastlerin hepsinden sağ olarak kurtulmayı başarmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Kaç Dil Biliyordu

Fatih Sultan Mehmet ayrıca devrinin en önemli entelektüel ve alimlerinden biriydi. 2. Mehmet toplamda 6 yabancı dil bilmektedir. Bu diller Arapça, Farsça, Yunanca, Latince, İbranice ve İtalyancadır. Fatih Sultan Mehmet sanata da önem verdiği için İtalyan ressam Bellini’yi İstanbul’a getirtmiş ve ona kendi hususi resimlerini yaptırmıştır. Fatih Sultan Mehmet bilime de çok önem vermekteydi. Bu sebeple Fatih devrin en önemli bilim adamlarından Ali Kuşçu’yu İstanbul’a getirtmiş ve onu önemli görevlere getirmiştir. Ali Kuşçu 15. Yüzyılın en önemli Matematik ve Astronomi bilim adamlarından biriydi. Ali Kuşçu İstanbul’da ki medreselerde Matematik eğitiminin verilmesinde önemli bir rol oynamıştı. Ayrıca Ali Kuşçu güneş saatini hesaplamış ve İstanbul’un enlem ve boylam ölçülerini hesaplamıştır. Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda meraklı bir karaktere sahipti. Bu sebeple Hristiyanlığa da meraklıydı. Böylelikle Hristiyan rahiplerle birlikte konferanslar düzenler ve Hristiyanlık hakkında bilgi edinirdi. Bu durum Avrupa’da Fatihin Hristiyan olmaya meilli olması şeklinde yorumlanır. Bu yüzden devrin Papası Fatih Sultan Mehmet’e Hristiyan olması yönünde mektup göndermiş fakat Fatih bu teklifi kabul etmemiştir. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Avrupa’da Grand Türco yani Büyük Türk olarak bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet bu özellikleri ve fetihleri sayesinde Yükselme devrinin en önemli padişahı olarak kabul edilir.

Fatih Sultan Mehmet’in ölümü

Fatih Sultan Mehmet’in ölümü ise 3 Mayıs 1481 tarihinde gerçekleşti. Gut Hastalığından ölen padişahın aynı zamanda zehirlenme ihtimalinin de olduğu bilinmektedir. Çünkü Fatih vefat etmeden önce bir sefer hazırlığı içindeydi. Tarihçiler bu seferin İtalya yada Mısır’a olduğunu söylemektedir. Fatih Sultan Mehmet Dönemi, Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı İmparatorluğu  Fakat tam bilinmemektedir bunun sebebi ise Fatih Sultan Mehmet çıkacağı seferin nereye olacağını paşalarına dahi söylemezdi. Bu durumu Fatihin şu sözü de açıklamaktadır: ‘Sırrıma sakalımın tek tüyünün dahi vakıf olduğunu bilsem onu hemen keser atarım’. Sonuç olarak Fatih Sultan Mehmet 49 yaşındayken vefat etmiş oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu