İzolatörler, izolatör nedir, atlama gerilimi nedir, izolatör tipleri, izolatör malzemeleri, izolatör çeşitleri, nominal atlama gerilimi vb.. izolatör bilgilerini sizler için hazırladık.

İzolatör Nedir

Eİ.H. da kullanılan iletkenlerin direklere monte edilmesi, şalt sahaları ve dağıtım merkezlerinde bar toprak ile diğer iletkenlere karşı izole etmeye yarayan şebeke malzemelerine izolatör denir.

İzolatör Malzemeleri

İzolatörler uygulanan gerilime karşı izolasyon değeri çok büyük olup, yüksek derecedeki sıcaklığa dayanıklı malzemelerden yapılır. İzolatörlerin elektriki ve mekanik durumları arasında bir ayrım yapmak icap eder. Her hangi bir işletme gerilimi için bir izolatör seçmek gerektiği zaman izolatörün dolayısıyla izolatör zincirinin atlama gerilimi bilinmelidir.

Atlama Gerilimi

Herhangi bir izolatör elemanının atlama gerilimi, örneğin 50 kV olduğuna göre, bu izolatörlerin dört elemandan teşkil edilen bir zincir üzerinde yapılacak atlama deneyinde toplam atlama geriliminin 200 kV değil 180 kV ve on elemanlı bir zincirde ise 500 kV değil ancak 410 kV olduğu görülür. İşletmede meydana gelecek bir atlamada gerek izolatörlerin ve gerekse hattın ark vasıtasıyla tahrip edilmemesi için bazen en üst izolatör ile en alttaki izolatör üzerine koruma çemberi veya koruma çubukları (ark boynuzları) yerleştirilir.

Atlama Gerilimi Nasıl Değişir

Yağmur ve atmosferik emdirilmiş izolasyon mukavemetini İzolasyonda atlama gerilimi havanın yoğunluğu, nem, yağmur ve atmosferik kirlenme ile değişir. Katı ve yağ emdirilmiş izolasyon sıcaklık ve nem miktarı ile mukavemetini değiştirir.

Nominal Atlama Gerilimi

Nominal atlama gerilimi aşağıdaki standart şartlara göre verilir: Sıcaklık : 20 °C, Basınç : 1013 milibar (0 °C de 760 mm Hg) ve mutlak nemlilik : 11 gr/m3 Atlama gerilimi rölatif hava yoğunluğuna bağlıdır. Genellikle atlama gerilimi nemlilik azaldıkça azalır.

İzolatörlerin Sınıflandırılması

Yapıldıkları malzemeye göre izolatör çeşitleri

a- Porselen izolatörler

b-Cam izolatörler

c- Epoksi reçine izolatörler

Kullanım yerlerine göre izolatör çeşitleri

a- Dahili tip izolatörler

b- Harici tip izolatörler 3

Tiplerine göre izolatör çeşitleri

a- Mesnet tipi izolatörler

b- Zincir tipi izolatörler

c-Geçit tipi izolatörler

Yorum Yap

Yorum Yap