E-Sağlık Nedir?

E-Sağlık Ne İşe Yaramaktadır?

E-Sağlık Nedir? Bugünlerde herkes e-sağlık hakkında konuşuyor, ancak çok az insan bu nispeten yeni terimin net bir tanımını yaptı. 1999’dan önce neredeyse hiç kullanılmayan bu terim, şimdi sadece “İnternet tıbbını” değil, aynı zamanda bilgisayar ve tıpla ilgili hemen hemen her şeyi karakterize etmek için kullanılan genel bir “moda sözü” olarak hizmet ediyor gibi görünüyor. Terim görünüşe göre ilk olarak akademisyenler yerine endüstri liderleri ve pazarlamacılar tarafından kullanıldı. Bu terimi, e-ticaret, e-iş, e-çözümler vb. gibi diğer “e-kelimeler” ile uyumlu olarak yaratmış ve kullanmışlar; -ticaret (elektronik ticaret) sağlık alanına ve internetin sağlık alanına açtığı yeni olanakların hesabını vermek. Örneğin Intel, e-sağlıktan “sağlık hizmetleri ve yüksek teknoloji sektörlerindeki liderler tarafından İnternet ve sağlık hizmetlerinin birleşmesi yoluyla sağlanan avantajlardan tam olarak yararlanmak için üstlenilen uyumlu bir çaba” olarak bahsetti. İnternet, geleneksel sağlık hizmetleri bilgi teknolojisi endüstrisine yeni fırsatlar ve zorluklar yarattığı için, bu sorunları ele almak için yeni bir terimin kullanılması uygun görünüyordu. Sağlık hizmetleri bilgi teknolojisi endüstrisi için bu “yeni” zorluklar, temel olarak (1) tüketicilerin sistemleriyle çevrimiçi olarak etkileşim kurma yeteneği (işletmeden tüketiciye); (2) kurumdan kuruma veri aktarımı için geliştirilmiş olanaklar (işletmeden işletmeye); (3) tüketicilerin eşler arası iletişim için yeni olanaklar (tüketiciden tüketiciye).

E-Sağlık Nedir?

Peki akademik ortamda e-sağlığı nasıl tanımlayabiliriz? Bir JMIR Yayın Kurulu üyesi, terimin iş ve pazarlama sektörü alanında kalması gerektiğini ve bilimsel tıbbi literatür ve söylemde bundan kaçınılması gerektiğini düşünüyor. E-Sağlık Nedir? Ancak terim bilimsel literatüre çoktan girmiştir (bugün 76 Medline indeksli makale başlıkta veya özette “e-sağlık” terimini içermektedir). Geriye kalan şey -iyi bir bilimsel gelenekte- neden bahsettiğimizi olabildiğince iyi tanımlamaktır. Ancak, Yayın Kurulunun başka bir üyesinin belirttiği gibi, “e-sağlık gibi bir şeye bir tanım damgalamak bir şekilde ‘İnternet’e bir tanım damgalamak gibidir: Nasıl kullanıldığı tanımlanır – tanım sabitlenemez, çünkü bu tanım sabitlenemez. sürekli hareket eden dinamik bir ortamdır.”

E-Sağlık Ne Anlama Geliyor?

E-sağlık, sağlık hizmetlerine ve İnternet ve ilgili teknolojiler aracılığıyla sağlanan veya geliştirilmiş bilgilere atıfta bulunan, tıp bilişimi, halk sağlığı ve iş dünyasının kesişiminde ortaya çıkan bir alandır. E-Sağlık Nedir? Daha geniş bir anlamda, terim sadece teknik bir gelişmeyi değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerini yerel, bölgesel ve dünya çapında iyileştirmek için ağ bağlantılı, küresel düşünme için bir ruh halini, bir düşünme biçimini, bir tutumu ve bir bağlılığı da karakterize eder. bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak.
Bu tanım umarız İnternet gibi dinamik bir ortama uygulanacak kadar geniştir ve aynı zamanda e-sağlığın sadece “İnternet ve Tıp”tan fazlasını kapsadığını kabul eder.

Bu nedenle, e-sağlıktaki “e” sadece “elektronik” anlamına gelmez, aynı zamanda birlikte e-sağlığın neyle ilgili olduğunu (veya ne olması gerektiğini) en iyi şekilde karakterize eden bir dizi başka “e”yi de ima eder.

9 Maddede E-Sağlık

1. Verimlilik : E-sağlığın vaatlerinden biri, sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak ve böylece maliyetleri azaltmaktır. Maliyetleri düşürmenin olası bir yolu, sağlık kurumları arasında gelişmiş iletişim olanakları ve hasta katılımı yoluyla, mükerrer veya gereksiz teşhis veya tedavi müdahalelerinden kaçınmaktır.

2. Bakım kalitesinin arttırılması : Verimliliğin arttırılması, yalnızca maliyetleri düşürmeyi değil, aynı zamanda kaliteyi de iyileştirmeyi içerir. E-sağlık, örneğin farklı sağlayıcılar arasında karşılaştırmalara izin vererek, tüketicileri kalite güvencesi için ek güç olarak dahil ederek ve hasta akışlarını en kaliteli sağlayıcılara yönlendirerek sağlık hizmetlerinin kalitesini artırabilir.

3. Kanıta dayalı : E-sağlık müdahaleleri, etkinliklerinin ve etkinliklerinin varsayılmaması, titiz bilimsel değerlendirmelerle kanıtlanması gerektiği anlamında kanıta dayalı olmalıdır. Bu alanda daha yapılması gereken çok iş var.

4. Yetkilendirme : E-sağlık, tıp bilgi temellerini ve kişisel elektronik kayıtları internet üzerinden tüketicilere erişilebilir hale getirerek, hasta merkezli tıp için yeni yollar açar ve kanıta dayalı hasta seçimine olanak tanır.

5. Teşvik : Hasta ve sağlık profesyoneli arasında yeni bir ilişkiden, kararların ortak bir şekilde alındığı gerçek bir ortaklığa doğru.

6. Etkinleştirme : Sağlık kurumları arasında standart bir şekilde bilgi alışverişi ve iletişim.

7. Genişleme : Sağlık hizmetlerinin kapsamını geleneksel sınırlarının ötesine genişletmek. Bu hem coğrafi anlamda hem de kavramsal anlamda kastedilmektedir. E-Sağlık Nedir? E-sağlık, hizmetlerin küresel sağlayıcılardan çevrimiçi olarak kolayca almalarını sağlar. Bu hizmetler, kolay tavsiyelerden daha zor müdahalelere veya farmasötik ürünler gibi ürünlere kadar değişebilir.

8. Etik : E-sağlık, hasta-doktor arasındaki etkileşimin yeni biçimlerini içerir ve çevrimiçi profesyonel uygulama, bilgilendirilmiş onam, mahremiyet ve eşitlik sorunları gibi etik konulara yönelik yeni zorluklar ve tehditler oluşturur.

9. Eşitlik : Sağlık hizmetlerini daha adil biçime getirmek e-sağlığın sunduklarından biridir, ancak aynı zamanda e-sağlığın “sahip olanlar” ve “sahip olmayanlar” arasındaki uçurumu derinleştirebileceğine dair önemli bir tehdit vardır. E-Sağlık Nedir? Parası, becerisi, bilgisayar ve ağlara erişimi olmayan kişiler, bilgisayarları etkin bir şekilde kullanamazlar. Sonuç olarak, (aslında sağlık bilgisinden en fazla yararlanacak olan) bu hasta popülasyonları, politik önlemler herkes için eşit erişim sağlamadıkça, bilgi teknolojisindeki gelişmelerden en az yararlanma olasılığı en düşük olanlardır. Dijital uçurum şu anda kırsal ve kentsel nüfus, zengin ve fakir, genç ve yaşlı, erkek ve kadın insanlar ve ihmal edilen/nadiren ve yaygın hastalıklar arasında yaşanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu