Yararlı Bilgiler

Korona Nedir

Korona nedir, corona ne demek, korona deşarjı nedir, korona çemberi nedir, korona gerilimi nedir,korona kayıpları nasıl azaltılır, AC gerilimde korona olayı vb… akla takılan soruları sizler için araştırdık.

Korona Deşarjı Nedir

Korona Nedir 2 Korona Nedir 3

Yarıçapı küçük olan elektrotlarda görülen, tam olmayan; fakat kendi kendini besleyen deşarja korona deşarjı denir. Hava hatlarında gerilim yavaş yavaş yükseltilirse gerilimin belirli bir değerinde çarpma suretiyle iyonizasyon başlar ve nakili kuşatan ince bir tabakada deşarj için gerekli şartlar sağlanmış olur. Atmosfer iyi bir izolatör olmakla beraber mükemmel bir izolatör değildir. Çünkü içerisinde pek az elektron ve iyonlar vardır. Bunlar güneşten gelen ultraviyole radyasyonu, kozmik ışınlar ve toprağın radyoaktivitesi ile oluşurlar. İyonizasyon bir ışınlama ile belirir; buna da ‘corona ismi verilmiştir.

Korona da açığa çıkan iyonlar hacimsel yük yoğunluklarına neden olur. Bu yükler A.C alan tarafından harekete tabi olur; bu hareket için gerekli enerji nakilden alınır ve buna korona kaybı denir. İyonizasyonun artışı sabit değildir. Bu artış ani değişiklikler gösterir. Bu değişmeler aynı şekilde elektrik alanında da ani değişiklikler yaratır. Bu alan değişmeleri civardaki radyo alıcılarını etkiler ve parazitler yaratır. Buna korona tarafından yaratılan radyo enterferans olayı denir. Başlangıçta ışık gözükmez.

Çarpma suretiyle İyonizasyonun başladığı gerilim normal şartlarda (δ = 1: b = 760 mm Hg ve t = 20°C) efikas değer olarak ise 21.1 kV/cm dir.

Korona kayıplarının tasarımındaki önemi azdır. Yüksek gerilim hatlarının kuru havada 0.5 kW / km, 125 kW / km, yıllık ortalaması ise 420 kV. da ikili demet iletkenli hatlarda korona kayıpları, yaklaşık olarak kuru havada 05 yağmurlu havada 12.5 kW/km, yıllık orta 2 kW/km dolayındadır.

* 800 kV’luk dört demet iletkenli hatlar kayıpları, kuru havada 2 kW / km. ve 60 kW/km. dolayındadır. İletkenli hatlarda korona 2 kW / km. ve yağmurlu havada ise Yüksek gerilim sistemlerinde kayıplar oldukça büyüktür, ancak hatlardaki iletilen güçle karşılaştırıldığında yine önemsizdir.

Korona boşalmalarının radyo dalgaları, televizyon dalgaları ve işitilebilir gürültü üzerindeki etkileri, hat iletkenlerinin ve paralel iletken sayısının seçiminde önemlidir. İletken yüzeyindeki alan şiddeti 17-18 kV / cm’ de tutulabilirse, dalga karışmaları yönünden fazla bir sorun olmaz. 420 kV’luk üç iletkenli hatlarda, alan şiddeti 13 kV / cm’ye kadar düşer.

Korona Gerilimi Nedir

Korona Nedir 4
korona-desarji

*Yüksek gerilim hatlarının radyo dalgalarını bozma etkisi FM yayınlarında görülmemektedir. Televizyon ve FM yayınlarında görülen, dalga bozulmaları iletkenlerdeki korona olaylarından değil, izolatörler ve iletken ara bağlantılarındaki atlamalardan ileri gelir. Bu tür bozulmalarda, arızaların yerinde temizlenmesi ile giderilebilir. İşitilebilir gürültüye, elektrik alanına büyük iletkenlerdeki su damlacıkları yol açar. Bu yüzden gürültü, yağmurda ve yağmurdan hemen sonra en üst düzeydedir. Gerilim biraz daha artırılırsa hat parça parça, daha sonrada baştan başa ışıklı hale gelir. Bu halde hattın etrafında ince bir zar boyunca deşarj kendi kendini besler. Deşarjın kendi kendini beslediği veya hattın ışıklı hale geldiği bu gerilime korona gerilimi denir.

Korona Gerilimine Etki Eden Faktörler :

1- Nakillerin yarı çapları

2- Nakiller arası açıklık

3- Nakillerin pürüzlüğü, ekler v.b.

4- Hava şartları (sıcaklık, basınç, rutubet, yağmur, kar, sis) Not: Havanın rutubet derecesi % 80’i aşarsa korona kayıpları artar; siste daha da büyük olur. Korona kayıpları hava sıcaklığından çok hattın sıcaklığına da bağlıdır.

Korona Deşarjı ve Kayıpları

Y.G. enerji iletiminde % 100 önlenemez ancak azaltılabilir.

1- Korona Deşarjını (Kayıplarını) Azaltan Tedbirler Ek yerlerinde korona çemberi (halkası) kullanılması

2-İletimin demet iletkenlerle yapılması

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı