Astroloji Neden Bilimsel Değildir

Astroloji Neden Bilimsel Değildir Astroloji genel bir inanışa göre burçlar ile ilgili olarak gelecekten haber ve malumat almaya yardımcı bir bilim midir, yoksa bilimsel değil midir? Aslında Astroloji çoğu zaman bilim dünyasında pek kabul görmeyen bir uğraş alanı. Çok eski yıllardan bu zamanlara kadar insanların geleceği tahmin etme merakından da doğmuştur diyebiliriz. Akademik çevrede sahte bir bilim olarak algılanmaktadır. On yedinci yüzyılda başlayan tepkilerle beraber on sekiz ve on dokuzuncu yüzyıllarda bilim dünyasından dışlanmıştır.

Astroloji Neden Bilimsel Değildir ?

Karl Popper ve Thomas Kuhn gibi önemli bilim felsefecileri ve düşünürlerinin de söylediği gibi astroloji ‘bilimin özelliklerini taşıyan bir tarafının olmadığıdır.’ Astroloji Neden Bilimsel Değildir Gelgelelim Astroloji, gök cisimlerinin koordinatları ve hareketleri ekseninde insanların kişiliğini ve geleceğini tahmin etmek iddiasındadır. Astrolojinin yargılarının yanlışlığı, bir bakıma gök cisimlerinin hareketlerinin ve koordinatlarının insan ruhunu ve psikolojisini etkilediği, gelecekten haber verme iddiasının safsata olduğu çok açıktır çünkü bunu bilimsel verilerle açıklamamızın imkânı yoktur. Bu yanlış iddialar genellikle insanları kandırmaya yöneliktir.

 Yıldızların Fiziksel Özellikler İle Bağlantısı Safsatası

Astroloji, öte dünyaların, yani gezegenlerin takımyıldızlar içindeki hareketleri ile ilgileniyor. Burçları sınıflarken Güneş’in hangi takımyıldızda belirdiğine bakmamız gerekiyor. Takımyıldızı meydana getiren yıldızlar, gökte iki boyutlu bir yerde görülüyor. İşte astrologlar bütün bunları gözlemleyerek gökyüzünü tanımlayabiliyorlar. Doğduğumuz zaman Güneş takımyıldızlardan hangisindeyse ona göre bir karakter biçiyorlar insanlara. Astroloji Neden Bilimsel Değildir Gelgelelim o yıldızlar iki boyutlu yüzeyde birbirlerine daha yakın gözükseler de, uzaklıklarının çok olduğunu gözlemliyorsunuz. Bu yıldızların birbirleriyle alakası olmadığı için insanların fiziksel özellikleri ile de bir bağlantısı yoktur

Burçların ilk ortaya çıktığı zamanlarda Güneş’in Zodyak denen on iki takımyıldızının içinden geçtiği, yıldızların hareket halinde olduğu ve aradan geçen yüzlerce ve binlerce yıllık zaman diliminde yıldızların hareket ettiği ve Güneş’in on üçüncü bir takımyıldızın içinden geçtiği bilinmektedir. Bunun neticesinde Yılan burcu ortaya çıkıyor. Astrologlar bu minvalde görüşlerini değiştirmek zorunda mı kalacaklar? Bu değişen görüşler bir tutarsızlık olmayacak mıdıR. Yazımızla alakalı bir hizmetten bahsediyorum Burcum Ne merak ediyorsan tıkla Dünyada birçok üniversite astrolojinin bilimsellikten tamamen uzak bir uğraş olduğunu çeşitli tez ve çalışmalarla yerle bir etmişlerdir. Bu çalışmalar insanlara doğruyu göstermek ve bilim disiplininden kopmamak amaçlı çalışmalardır.

 Sonuç

Eski insanlar içinde bulunduğumuz çağ kadar evren hakkında yeterli bilgi sahibi değildiler. Birbirlerinden başka Astrologlara başvurulduğunda ve çok farklı bilimsel yazılar okunduğunda aralarındaki bu tutarsızlıklar, çelişkiler ve çoğunda rastlanan bilimsel hatalar göze çarpmaktadır. Astroloji Neden Bilimsel Değildir Bu yüzden Astrolojinin güvenilir olmadığı gerçeği sır değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu