Kanser Hastalarına Güzel Sözler-Kanser Duası

Kanser hastalarına güzel sözler, kanser duası, dünya kanser günü sözleri, kanser ile ilgili sözler, kanser sözleri, kanser haftası sözleri, kanser duaları vb.. en güzel sözler için aliskanlik.com

Kanser sözleri ile kanser konusunda farkındalık oluşturabilirsiniz. 4 Şubat Dünya Kanser Günü sözleri için belki daha çok erkendir; 1-7 Nisan arası Kanser Haftası sözleri için de daha yolumuz vardır. Ama hayır, oysa öyle değildir. Çünkü kanseri her an gündemimizde tutmak, ondan korunmak için neler yapmamız gerektiğini bilmek ve uygulamak gerekir. Zira kanser geliyorum demez, bilakis sinsi sinsi ilerler. Meme kanseri ile rahim kanseri kadınların kâbusuyken, erkekler de en çok prostat kanserinden korkarlar. Sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma ihtimali zaten kat kat fazladır. Yediğimiz GDO’lu gıdalar, trans yağ veya başka türlü türlü katkı maddeleri içeren fast-food ürünleri, her gün maruz kaldığımız radyasyon, güneşin zararlı ışınları… Kanseri tetikleyen pek çok faktör vardır. Bunları elimizden geldiğince kontrol altında tutmamız lâzımdır. Kanser ile ilgili sözler de bu konuda teşvikçi olacaktır.

Bir de kanserli hastaya sözler moral verici tarzda olmalıdır. Kanser hastalarına güzel sözler onu motive etmeli, bunun üstesinden gelebileceğine dair onu umutlandırmalıdır. Kanser hakkında sözler bir kulağımızdan girip ötekinden çıkmamalıdır. Unutmamalıdır ki çocuklar bile kansere yakalanmaktadır. Kan kanseri (lösemi) buna örnektir. Bu vesile ile tüm kanser hastalarına tez zamanda şifâ diler, yakınlarını kanserden kaybetmiş olanlara sabırlar niyaz ederiz. Müslüman’ın kanserden ölmesi hâlinde şehit olacağı bildirilmiştir. Ayrıca İslâmî kitaplarda kanser duaları yer almaktadır. Kansere karşı yapılması gerekenler ve kanser duası aşağıda nakledilmeye çalışılacaktır. Hem sıkıntıların dereceyi yükselteceği veya günahları temizleyeceği ifade edilmiştir.

Kanser Duaları

Kanser için dua yani kanserden korunmak/kurtulmak için dua etmelidir:

 • Seyyid ‘AbdülKâdir Geylânî (kuddise sirruh) hazretleri yazmış olduğu Gunyetü’t-tâlibîn isimli kitâbında ağır hastalara üç kere okunması tavsiyye edilen bir hadîs-i şerîf
 • (Her gün okumalıdır):
 • “Allahümme innî es’elüke yâ âlimel hafiyyeti, ve yâ meni’s-semâü bi gudratihî mebniyyetün, ve yâ meni’l-erdı bi izzetihi medhiyyetün, ve yâ meni’ş-şemsü ve’l-kameru binûri Celâlihi müşrikatün ve müdîetün ve yâ mükbilen ‘alâ nefsin zekiyyetün ve yâ mesekkinü ra’be’l-hâfîne ve ehle’t-dâgıyyeti, yâ men havâicü’l-halgı indehü megdiyyetün, yâ men necâ Yûsüfe min Rabbi’l ‘übüdiyyeti, yâ men leyse lehü bevvâbün yünâdî velâ sâhibe yeğşi ve lâ vezîra yü’ti ve lâ ğayrahü Rabbün yüd’î ve lâ ğayrahü Rabbün yüd’î ve lâ yedâhü Rabbün yüd’î ve lâ yeddâhü ‘alâ kesrati’l-havâyici illâ keremen ve cûden salli ‘alâ Muhammedin ve âlihi, ve ve’tî sü’lî inneke ‘alâ külli şey’in Kadîr.”
 • Hucurât Sûresi, kanser için, her gün, yedi kere, okunmaya devâm edilirse kanser hastalığına şifâ olacağı ma’neviyyât ehlinden naklen bildirilmiştir.
 • Şeyhü’l-islâm Ebü’s-Sü’ûd efendinin tavsiyye ettiği duâ (hadîs-i şerîf) :
 • Nisân yağmuru suyu üzerine (eskiden, 13 Nisân-13 Mayıs arası, nîsan ayı idi) 70 felâk okunur, sonra 70 Nâs okunur, sonra 70 Fâtiha okunur, ardından 70 İhlâs okunur, en son olarak da 70 Âyete’l-kürsî okunup, bu su hastaya içirilirse Allah’ın izniyle hangi hastalık olursa olsun iyileşir. Tefsîr-i Ebü’s-Sü’ûd efendi. (Bu duâyı Cebrâil’in ‘aleyhisselâm öğrettiği bildirilmektedir. )
 • Tevbe Sûresi, son iki âyeti, sabâh ve akşam, yedişer kere olmak üzere okunursa, okuyanın başına büyük bir belâ gelmez, onu Allahü te’âlâ ölümden dahî korur buyrulmuştur. Ebû Dâvüd
 • 40 gün (her gün bin kere) olmak üzere Âyete’l-kürsî okumanın her derde dermân olacağı buyrulmuştur. (Mühyiddîn Arabî hazretlerinden tavsiyye edilmiştir ve mücerrebdir.) [Denenmiştir.)
 • “Nes’elüke ‘ismete fi’l harakâti ve’s-sekenâti ve’l-kelimâti ve’l-irâdât.”duâsı da tesirli duâlardandır.

Kanser Hastalarına Güzel Sözler

Kanser hastalarına güzel sözler söyleyerek morallerini yükseltebilirsiniz.

 • Kendini muayene et; vücudunu iyi tanı, çünkü hayat kurtarır, kanserde erken tanı.
 • Kanserden korkmayın, asıl geç kalmaktan korkun.
  • Kanser hastaları koca bir orduyla tek başlarına savaşan kahramanlardır. Bu savaştan galip çıkacağınıza inanın!
  • Kanser yüzünden saçların dökülüyor diye üzülme.
 • Bilmez misin sonbaharda da ağaçların yaprakları dökülür ama ilkbaharda yeniden çiçek açarlar.
 • Radyasyon kanserin arkadaşı, sigara onun kardeşi, içki en yakın dostu, ümitsizlik de sevgilisidir. Ümidinizi kaybetmeyin!
 • Kanserden dolayı göğsünü almış olabilirler. Başka bir organını almak zorunda kalmış olabilirler. Ama hayallerini alamazlar. Seni senden alamazlar. Kendin için güçlü ol, hayallerin için pes etme.
 • Uçamıyor musun? Öyleyse koş. Koşamıyor musun? O halde yürü. Yürüyemiyorsan emekle. Hareket etmekten hiç vazgeçme. Bu mücadelenin sonunda zafer elde eden sen olacaksın.
 • Umudunu kaybetme sakın. Yıldızlar güneş battığı zaman meydana çıkar.
 • Ol kanser tarama, sonra derman arama.
 • Sen kanserden çok daha güçlüsün. Aslanın yanında sivrisinek nedir ki?
 • Saçların ve kirpiklerin dökülmüşse yenisi çıkar. Ama senden bir tane daha gelir mi bu dünyaya?
 • Umut et kanseri yen, yapacaksın inanıyorum ben; hadi kendine güven, sakın pes etme lütfen.
 • Defalarca kansere yakalanıp her defasında hakkından gelenlere bakın. Onların hayat hikayelerini okuyun, dinleyin. Sizin onlardan hiçbir eksiğiniz yok.
 • Kanserli hastalar en büyük savaşçılardır. Onların silahı gözleri, kurşunu gülüşleridir, zırhı umutları, tüfeği ise hayalleridir.
 • Kadınlar her ay meme muayenesi yapmalı, rutin kontrollerini ihmal etmemelidir. Kötü alışkanlıklardan uzak durmalıdır. Kansere davet mektubu göndermemelidir. Hemen icabet eder.
 • Bir saat bir hayat olur. Erken teşhis çok mühimdir.
 • Kanser bulaşmaz merak etmeyin. Kanserli hastalardan köşe bucak kaçmayın. Yanlarında olup normal insan gibi davranın. Acıdığınızı hissettirmeyin, öleceklermiş gibi muamele etmeyin.
 • Duydum ki zoru seviyormuşsun. Şimdi kanser ile düellon başlamış, hadi göster kendini!
 • Her organın kendine özel bir kanseri vardır. Kalp bundan müstesnadır. Ama onun kanseri de umutsuzluktur. Umutsuz olma!
 • Herkes risk taşır ama bazıları daha yüksek risk taşır. Uçurum kenarında dolaşmayın, alkole yaklaşmayın, sigaraya bulaşmayın.
 • Son dediğiniz yerde başlarmış asıl, savaşmaktan yılmayın, hiç umutsuz kalmayın, kendinizi salmayın.
 • Kanser bir düşmandır, onu çevre terörü ve gıda terörü destekler.
 • Kanser bir fırtınadır, korkma! Şimdi gemi nasıl yürütülür, onu öğreneceksin.
 • Dünyadaki en güzel cümle nedir? ‘Seni seviyorum’ mu? ‘Dedenizden miras kaldı’ mı? Hayır, ‘tümörünüz iyi huyluymuş’ cümlesidir kanser şüphesi olanlar için. Herkesin kanserden korunması, kanser olanların da bir an önce eskisinden daha sağlıklı olması dileğiyle.

Kanser hastalarına güzel sözler burada bitti ama sizin için hiçbir şey bitmedi, daha yeni başlıyor! Bu hayat sahnesinde çekmeniz gereken çok güzel bölümler var. Kanserden korunun, o sizi bulduysa kaçmayın, ondan kurtulacağınıza inanın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu