Oyun Teorisi Nedir?

Oyun Teorisi Nedir? Oyun teorisi, matematiksel olarak savunulan bir yaklaşımdır ve bir rekabet ortamında birey ve grupların kararlarının, elde edilen kazancı belirlemedeki etkisini inceler.

Oyun Teorisi Nedir?

Bu nedenle, “rekabetin matematiği” olarak tanımlanabilir ve stratejik karar alma için bir araç olarak kullanılabilir. Oyun Teorisi Nedir? Her ne kadar rekabetin hayatımızın birçok alanında yer aldığını görsek de, oyun teorisi için geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır.

John Nash Ve Oyun Kuramı

John von Neumann tarafından kurulan oyun teorisi, John Nash tarafından geliştirilmiş ve “Nash Dengesi” çalışması ile tanınmasını sağlanmıştır. Nash, bu çalışması ile Nobel İktisat Ödülü kazanmıştır. Nash, ekonomi teorisindeki “görünmez el” hipotezindeki bir açıklığı açıklamış ve “görünmez el” teorisine göre, ekonomik sorunlar piyasa içerisinde özgürce hareket eden bireylerin kararları sonucu çözülecektir.

Her birey kendi çıkarlarını en çoklaştırmaya çalışırken, toplumsal refah da arttırılacaktır. Oyun Teorisi Nedir? Smith, görünmez el teorisini şöyle özetlemiştir: “Yemeğimiz kasap, biracı ya da fırıncının merhametine değil, onların kendi çıkarlarına dayalı kararlarına borçluyuz.”

Nash’e göre, toplumsal refah, her bireyin kendi çıkarını ve ait olduğu toplumun çıkarını düşünerek arttırılabilir. John Nash’in hayatını anlatan “Akıl Oyunları” adlı filmde, Nash’in bu teorisinin özetlendiği güzel bir sahne bulunur.

Bu sahnede, Nash ve arkadaşları bir bara gider ve içeride güzel sarışın görülen bir grup kız girer. Herkes sarışının üzerinde dikkatini yoğunlaştırır ve Nash ile arkadaşları arasında sarışının kimin çıkma teklif etmesi gerektiği konusunda bir tartışma başlar.

Bu sırada, Adam Smith’in teorisi olan herkesin kendi çıkarı peşinden gitmesi gerektiği konusu ele alınır. Nash, arkadaşlarına şöyle cevap verir:

“Adam Smith’in düzeltilmesi gerekiyor. Eğer hepimiz sarışının peşinden gidersek, birbirimizin yolunu keseriz ve hiçbirimiz onu elde edemeyiz. Ayrıca, sarışın bizimle çıkmak istemez çünkü birinci tercih olarak kimse bizi istemez. Ama eğer hiç kimse sarışınla çıkmazsa, hepimiz diğer kızları saygı duymuş oluruz ve birbirimize engel olmazız. En iyi sonucu almak için herkesin hem kendisi için en iyisi yapması hem de gruptaki diğerleri için en iyisi yapması gerekir.”

Oyun teorisi, rekabet ortamında insanların stratejilerini değerlendirir ve rasyonel karar vermeyi öngörür. Bu, insanların rasyonel hareket etmelerini ve kazançlarını en çoklaştırma ya da kayıplarını en aza indirme çabasını içerir. Böylece en faydalı sonucun belirlenmesi amaçlanır.

Hakim Strateji ve Oyun Teorisi

Hâkim Strateji Nash Dengesi’nin bir alt türüdür ve oyun teorisine dayanır. Oyun Teorisi Nedir? Nash Dengesi, John nash tarafından ortaya konulmuştur ve bir oyun için oyuncuların karar verirken rakiplerinin stratejilerini de dikkate alması durumunu ifade eder.

Hâkim Strateji ise oyuncular için rakiplerinin stratejilerine rağmen en iyi kararı verdikleri stratejidir. Mahkumların Açmazı, bir örnek olarak verilebilir.

İki tutuklu A ve B hakkında hırsızlık şüphesi bulunan polis tarafından sorgulanırlar. Eğer her iki tutuklu da itiraf ederse 4 yıl hapis cezası, her iki tutuklu da inkâr ederse 1 yıl hapis, sadece bir tanesi inkâr ederse 8 yıl hapis yatacaktır.

Bu durumda, oyuncuların birbirleriyle iletişimi olması durumunda mutlaka inkâr etmeleri gerekir fakat ortak karar verme imkanları olmayınca her ikisi de itiraf etmeyi tercih eder. Oyun Teorisi Nedir? Böylece her halükarda 4 yıl hapis yatacaklar. Bu durum Nash Dengesi denge sonucudur ve oyuncular için en iyi sonuç değildir. Oyun demişken Oyun tekerlemeleri sayfamızdada sizleri meraklandıran ve severek okuyacağınız tekerlemeler bulunur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu