Deprem

Depremler

Deprem konularında en merak edilenlerini sizlere bu makalede yazıyoruz. Umarım bu yazıda sizlere bu alanda yardımcı olur sizi deprem öncesinde hazırlanmanızı sağlarız, Deprem neden olur, Deprem nedir, Depremden nasıl korunuruz, Türkiye’de Deprem Hangi Bölgelerde olur, Depremin Yıkıcılık Şiddeti Kaç, Depremi Önceden Bilmek Mümkün mü?, Depreme Nasıl Hazırlanırız?

Depremler neden oluşur?

Depremler, Dünya’nın içinde oluşan enerjinin aniden yüzeye doğru salınması sonucu meydana gelir. Deprem enerjisi, yer kabuğunda oluşan çatlamalar veya fay hatlarında biriken gerilimlerin aniden serbest kalmasıyla yayılır. Depremlerin oluşma sebepleri şu şekildedir:

Deprem

 1. Tektonik Depremler: Bu depremler, Dünya’nın litosferini oluşturan plakaların hareketlerinden kaynaklanır. Plakalar sürekli olarak hareket eder, fakat bazı bölgelerde bu plakalar birbirlerine takılırlar. Bu bölgelerde, plakaların hareketine direnç gösteren alanlarda gerilim birikir. Deprem Bu gerilimin bir noktada fazla artmasıyla plakalar aniden hareket eder ve bu enerji deprem dalgaları olarak yüzeye yayılır.
 2. Volkanik Depremler: Bu depremler, magma hareketleriyle ilgilidir. Magmanın yer kabuğundan yüzeye doğru hareketi sırasında oluşan basınç, deprem dalgalarını oluşturabilir.
 3. Çökme Depremleri: Bu tür depremler, yer kabuğunun altındaki boşlukların çökmesiyle oluşur. Örneğin, yer altı maden ocaklarının çökmesi bu tür depremlere neden olabilir.
 4. Yapay Depremler: Bu depremler insan aktiviteleri sonucunda oluşur. Barajların doldurulması, büyük yer altı patlamaları veya hidrolik çatlatma (fracking) gibi yöntemlerle yer kabuğundaki gerilimlerin değiştirilmesi sonucu bu tür depremler oluşabilir.
Deprem
Deprem

Ana sebep tektonik depremlerdir ve bu depremler, fay hatlarının ve plak sınırlarının yakınında daha sık görülür. Özellikle Pasifik Okyanusu’ndaki “Ateş Çemberi” olarak adlandırılan bölge, aktif tektonik aktiviteler nedeniyle birçok depremin meydana geldiği bir alandır.

Depremlerden nasıl korunuruz?

Depremlerden tamamen korunmak mümkün olmasa da, depremin olumsuz etkilerini azaltmak ve can kaybını önlemek için birçok önlem alabiliriz. İşte depremlerden korunma yolları:

 1. Bina ve Yapı Tasarımı: Deprem bölgelerinde binaların Deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilmesi esastır. Yapıların esnek ve sağlam olması, deprem sırasında çökmesini veya yıkılmasını engeller.
 2. Deprem Anında Doğru Davranmak:
  • Kapı kollarından, pencere kenarlarından ve düşebilecek eşyalardan uzak durmak.
  • Ayakta kalmaya çalışmak yerine sarsıntı bitene kadar “çömel, kapan, tutun” ilkesini uygulamak.
  • Açık alanlarda veya bina içindeyken düşebilecek objelerden korunmak için başınızı ve boynunuzu korumak.
 3. Evde Önlemler:
  • Raflardaki ağır eşyaların ve kitaplıkların düşmemesi için sabitlenmesi.
  • Zehirli, yanıcı maddelerin ve cam eşyaların düşmemesi için güvende tutulması.
  • Acil durum kitlerinin (su, gıda, ilk yardım malzemeleri, el feneri, pil, radyo vb.) hazır bulundurulması.
 4. Bilgi Edinme: Deprem tehlikesi olan bölgelerde yaşayan insanların deprem hakkında eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi önemlidir.
 5. Erken Uyarı Sistemleri: Bazı ülkelerde, depremlerin oluştuğu bölgelerde erken uyarı sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler, deprem dalgalarının yayılma hızından yararlanarak depremin oluşmasından saniyeler ya da dakikalar önce uyarı verir.
 6. Planlama ve Tatbikatlar: Düzenli olarak deprem tatbikatları yapmak, deprem anında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda farkındalığı artırır.
 7. Ev ve Çevresini İncelemek: Evde veya iş yerinde deprem sonrası doğal gaz, su ve elektrik hatlarını kontrol etmek ve gerektiğinde ana vanaları kapatmak.
 8. Evde Güvenli Alan Belirlemek: Deprem sırasında hangi alanlara sığınılacağını önceden belirlemek ve bu alanları aile bireyleriyle paylaşmak.

Deprem bölgelerinde yaşayan her birey, deprem gerçeğini kabullenmeli ve bu doğal afet karşısında alınabilecek önlemler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Özellikle çocuklara, okullarda deprem eğitimi verilmesi ve ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi, olası bir deprem anında can kaybını en aza indirebilir.

Depremler neden oluşur?
Depremler neden oluşur?

Türkiye’de Deprem Hangi Bölgelerde olur

Türkiye, aktif tektonik plakaların kavşağında yer aldığı için Deprem riski yüksek bir ülkedir. Türkiye’deki deprem aktivitesi, özellikle Anadolu Levhası’nın hareketine bağlı olarak meydana gelir. Türkiye’de deprem riski taşıyan başlıca bölgeler ve fay hatları şunlardır:

 1. Kuzey Anadolu Fayı (KAF): Bu fay, Doğu Anadolu’dan başlayarak Karadeniz boyunca uzanır ve Marmara Denizi’nin altından geçerek Saros Körfezi’ne kadar devam eder. Özellikle Marmara Bölgesi bu fayın etkisi altında olup yüksek deprem riski taşır. 1999 yılında meydana gelen Gölcük (İzmit) ve Düzce depremleri bu fay hattından kaynaklanmıştır.
 2. Doğu Anadolu Fayı (DAF): Türkiye’nin doğusunda yer alan bu fay hattı da büyük depremlere neden olabilen aktif bir faydır.
 3. Batı Anadolu Fayları: Batı Anadolu’da, özellikle Ege Bölgesi’nde, birçok fay hattı bulunmaktadır. Bu fay hatları da zaman zaman orta şiddetli depremlere neden olmaktadır.
 4. Akdeniz Bölgesi: Bu bölgede de bazı aktif fay hatları bulunmakta ve bu hatlar zaman zaman deprem aktivitesine neden olmaktadır.
 5. Karlıova Dikgeni: Bu bölge, Doğu Anadolu Fayı ile Kuzey Anadolu Fayı’nın kavşak noktasında yer alır ve bu yüzden yüksek deprem riski taşır.

Türkiye’nin birçok bölgesinde deprem riski bulunsa da, özellikle Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı üzerinde yer alan bölgeler, büyük şiddetli depremler için en riskli bölgeler arasında sayılır. Bu nedenle bu bölgelerde yaşayan kişilerin deprem bilincine sahip olmaları ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşır.

Depremler neden oluşur?
Depremler neden oluşur?

Depremin Yıkıcılık Şiddeti Kaç

Depremlerin yıkıcılık şiddeti, genellikle Richter ölçeği veya daha yaygın olarak kullanılan Moment Büyüklük (Mw) ölçeği ile ifade edilir. Ancak bu ölçekler depremin enerjisini veya büyüklüğünü ölçerken, depremin yıkıcı etkisini doğrudan ifade etmezler. Depremin yıkıcılığını etkileyen faktörler şunlardır:

 1. Depremin Büyüklüğü: Büyüklük ölçeğinde daha yüksek bir değere sahip depremler, genellikle daha yıkıcıdır.
 2. Depremin Derinliği: Yüzeye yakın meydana gelen depremler, derin depremlere göre yüzeyde daha yıkıcı olabilir.
 3. Yerleşim Alanının Uzaklığı: Depremin merkez üssüne yakın yerleşim yerleri, daha uzaktaki yerlere göre daha fazla hasar görebilir.
 4. Zemin Özellikleri: Yumuşak zeminler, sert zeminlere göre deprem dalgalarını daha fazla amplifiye edebilir, bu da daha büyük hasara neden olabilir.
 5. Yapıların Kalitesi: Deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmemiş binalar, deprem sırasında daha büyük hasar görebilir.

Depremin yıkıcılığını ölçmek için Mercalli Şiddet Ölçeği gibi ölçekler kullanılır. Bu ölçek, depremin yıkıcılığını I’den XII’ye kadar olan 12 basamakta ifade eder. Bu ölçek, depremin yol açtığı hasarı, insanların ve yapıların nasıl etkilendiğini değerlendirerek yıkıcılık şiddetini belirler.

Ancak genel olarak, bir depremin yıkıcılığı hakkında konuşurken Moment Büyüklük (Mw) değerinin yanı sıra, yukarıda belirtilen faktörlerin tümünün dikkate alınması gerekir. Deprem Özellikle büyüklüğü 7 ve üzeri olan depremler, genellikle büyük yıkıma neden olabilir, ancak bu, diğer faktörlere de bağlıdır.

Depremi Önceden Bilmek Mümkün mü?

Depremlerin tam olarak ne zaman ve nerede meydana geleceğini önceden tahmin etmek şu anki bilimsel ve teknolojik yöntemlerle mümkün değildir. Ancak depremlerle ilgili bazı çalışmalar ve gözlemler, belirli bir bölgede deprem riskinin ne kadar olduğunu belirlememize yardımcı olabilir.

Bazı yaklaşımlar ve çalışmalar şunlardır:

 1. Olabilirlik Çalışmaları: Bilim insanları, geçmiş deprem aktivitelerini analiz ederek belirli bir bölgedeki potansiyel deprem riskini değerlendirebilirler. Ancak bu yaklaşım, depremin tam olarak ne zaman meydana geleceğini belirlememize yardımcı olmaz.
 2. Fay Hareketleri: Aktif fay hatlarında biriken gerilimleri izlemek, bu gerilimin ne kadar olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Ancak bu, depremin ne zaman gerçekleşeceğini belirlememize doğrudan yardımcı olmaz.
 3. Erken Uyarı Sistemleri: Bu sistemler, deprem dalgalarının yayılma hızından yararlanarak depremin oluşmasından saniyeler ya da dakikalar önce uyarı verir. Özellikle büyük şehirlerde, bu saniyeler bile insanların güvenli bir yere sığınmaları için değerlidir. Bu sistemler, özellikle Japonya ve Kaliforniya gibi deprem riski yüksek bölgelerde kullanılmaktadır.
 4. Hayvan Davranışları: Tarihsel olarak, bazı hayvanların depremden önce tuhaf davrandığına dair anekdotlar vardır. Ancak bu tür gözlemler bilimsel olarak tutarlı ve güvenilir bir erken uyarı sistemi oluşturmak için yeterli değildir.

Sonuç olarak, şu anki bilgi ve teknolojiyle depremleri önceden tahmin etmek mümkün değil. Ancak aktif fay hatlarına yakın bölgelerde yaşayan insanların deprem bilincine sahip olmaları ve alabilecekleri önlemler konusunda bilgi sahibi olmaları, olası deprem etkilerini azaltabilir.

Deprem Nedir?

Deprem, yer kabuğunun içerisinde meydana gelen ani enerji salınımı sonucu oluşan sismik dalgaların yüzeye yayılmasıyla hissedilen sarsıntıdır. Bu enerji salınımı genellikle yer kabuğunda biriken gerilmelerin bir noktada aniden serbest kalmasıyla meydana gelir.

Depremlerin oluşum mekanizmasını şu şekilde özetleyebiliriz:

 1. Fay Oluşumu: Yer kabuğunu oluşturan tektonik plakalar sürekli hareket halindedir. Bu plakaların birbirlerine göre hareketleri sırasında yer kabuğunda gerilmeler birikir.
 2. Gerilme ve Enerji Birikimi: Belirli bir süre, bu gerilmelerin birikmesiyle faylar boyunca büyük bir enerji birikir. Fay hattındaki kayaçlar, bu gerilmelere dayanabileceklerinden daha fazla gerilme altında kaldıklarında kırılırlar.
 3. Ani Kırılma ve Enerji Salınımı: Kayaçlar kırıldığında biriken enerji aniden serbest kalır ve bu, sismik dalgaların oluşmasına neden olur.
 4. Sismik Dalgaların Yayılması: Bu dalgalar, enerji salınımının olduğu merkezden (bu merkeze “odak” ya da “hiposantr” denir) tüm yönlerde yayılır. Yüzeydeki ilk sarsıntının hissedildiği noktaya “episantr” adı verilir.

Depremler, büyüklüklerine göre farklı etkilere yol açabilir. Küçük depremler genellikle hissedilmezken, büyük depremler ciddi yıkıma neden olabilir. Depremler, sadece fay hareketleriyle değil, volkanik aktiviteler, yer kabuğundaki maden çıkarımı gibi insan aktiviteleri veya büyük yer altı patlamaları gibi diğer sebeplerle de meydana gelebilir. Deprem Ancak en yaygın ve en yıkıcı depremler tektonik fay hatları boyunca gerçekleşir.

Depreme Nasıl Hazırlanırız?

Depreme hazırlık, hem bireylerin hem de toplulukların olası bir depremin yaratacağı zararı en aza indirmek ve hayatları korumak için aldığı önlemleri içerir. İşte depreme hazırlanmak için alınabilecek bazı temel önlemler:

 1. Bilgi Edinin:
  • Yaşadığınız bölgenin deprem riskini öğrenin. Bu arada Deprem sözleri sayfamıza baktınız mı.
  • Yerel otoritelerin ve sivil savunma birimlerinin depremle ilgili öneri ve planlarından haberdar olun.
 2. Evde ve İş Yerinde Önlemler Alın:
  • Binaların deprem yönetmeliğine uygun inşa edilip edilmediğini kontrol edin. Eğer yaşadığınız bina eskiyse ve deprem yönetmeliğine uygun değilse, uzmanlarla görüşerek gerekli güçlendirmeleri yapın.
  • Duvarlara asılı ağır eşyaları, kitaplıkları ve dolapları sabitleyin.
  • Cam eşyaları ve kimyasalları düşmeyecek şekilde saklayın.
  • Gaz, su ve elektrik vanalarını kapatmayı öğrenin.
 3. Acil Durum Kitini Hazırlayın: Su, gıda, ilaç, el feneri, radyo, pil, ilk yardım malzemeleri, kişisel hijyen ürünleri ve diğer temel ihtiyaçlarınızı içeren bir acil durum çantası hazırlayın.
 4. Plan Yapın:
  • Aile bireyleriyle bir araya gelerek acil durum planınızı belirleyin.
  • Deprem sırasında nerede bulunacağınızı ve sonrasında nasıl iletişim kuracağınızı planlayın.
  • Güvende olabileceğiniz bir buluşma noktası belirleyin.
 5. Tatbikat Yapın: Deprem sırasında ne yapmanız gerektiğini aileniz veya iş arkadaşlarınızla beraber pratik yaparak pekiştirin.
 6. Deprem Anında Yapılması Gerekenler:
  • Kapı çerçevesi altında durmak yerine, bir masa veya sert bir mobilyanın altına saklanın.
  • Pencerelerden, camlardan ve dış duvarlardan uzak durun.
  • Eğer dışarıda iseniz, binalardan, elektrik direklerinden ve diğer tehlikeli yapıların yanından uzaklaşın.
 7. Deprem Sonrası:
  • Gaz, su ve elektrik vanalarını kontrol edin ve gerekiyorsa kapatın.
  • Açık alanlara çıkın ve artçı sarsıntıları bekleyin.
  • Radyo ve diğer iletişim araçlarıyla yetkililerin talimatlarını takip edin.

Depremler doğal afetlerdir ve tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini önceden bilmek mümkün değildir. Deprem Ancak, bu tür önlemlerle hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruma altına alabiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu