Peygamber Efendimizin Mucizeleri Nelerdir?

Peygamber efendimizin mucizeleri 

Peygamber Efendimizin Mucizeleri Nelerdir? doğumundan önce kendisini açık bir şekilde belli etmiş ve hayatı boyunca da devam etmiştir. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed‘e (aleyhisselatu vesselam) yüce Allah çok sayıda mucize vermiş, efendimiz ise göstermiş olduğu bu mucizeler ile çok sayıda kişinin iman etmesini sağlamıştır. Efendimizin mucizelerini görüp Müslüman olan ve iman edenler gibi, kendisini mucizelerine karşı Peygamber olarak kabul etmeyen ve kendisine yaptığı mucizeler sonrası büyücü diyen müşrikler de olmuştur.

Peygamber Efendimizin Mucizeleri Nelerdir?

Bu kişilerin efendimiz karşısında göstermiş olduğu tutum ise, yüce Allah tarafından bazı ayetler ile açık bir şekilde ifade edilmiştir. Sevgili Peygamberimizin en büyük mucizesi ise son kutsal kitap olan Kuran-ı Kerimdir. Peygamber Efendimizin Mucizeleri Nelerdir? Efendimize indirilen Kuran ise insanlığın hidayet bulması için indirilmiştir. Bu kitabın indirilmesi ile beraber önce indirilen Tevrat, Zebur ve İncilin ise hükmü kalmamıştır.

Peygamber Efendimizin Mucizeleri Nelerdir?
Peygamber Efendimizin Mucizeleri Nelerdir?

Çünkü bu üç kitap içerisinde yazan ilahi emirler, Kuran-ı Kerim içerisinde toplanmıştır. Son olduğu gibi doğru ve hak olan kutsal kitabımız, efendimize indirilmesi ile beraber tamamlanmıştır. Bu kitaba uyan hem dünyada, hem de ahirette sonsuz mutluluklara erecektir. Efendimizin Kuran-ı Kerim gibi çok sayıda başka mucizesi bulunmaktadır. Bu mucizelerin başında doğum gecesi olayları gelmektedir. Efendimizin doğduğu gece çok sayıda esrarengiz olaylar yaşanmış ve bu olayların yaşanması ile beraber sevgili peygamberimiz dünyaya teşrif etmiştir.

Peygamber efendimizin mucizeleri

Alemlerin sultanı ve müminlerin en kıymetlisi olan sevgili peygamberimiz doğmadan önce şu olaylar yaşanmıştır.

  • Efendimiz müşrik ve puta tapan bir bölge olan Mekkede dünyaya gelmiştir. Efendimizin doğduğu yerde bulunan Kabe’nin içerisinde putlar vardı. Efendimizin doğduğu gece ise Kabe içerisinde yer alan putlar kendi kendine ve kimsenin müdahalesi olmadan devrildi. Peygamber Efendimizin Mucizeleri Nelerdir? Bu durum ise olağanüstü olayların olacağını ve efendimizin dünyaya teşrif edeceğinin bir işareti oldu.
  • Zamanda bulunan ve Sasani İmparatorluğunun Kralı olarak bilinen 1 inci Hüsrev’in sarayı içerisinde yer alan sütunlar, efendimizin dünyaya teşrif etmesi ile beraber yıkılmıştır.
  • Bin yıl gibi uzun bir süre yanan ve efendimizin doğduğu güne kadar hiç sönmeyen, Zerdüşlerin ilah diye taptıkları ateş peygamberimizin dünyaya gelmesi ile beraber söndü.
  • İran şehrinde yer alan ve ateşe tapanların kutsal olarak gördükleri Sava Gölü, Hazreti Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi vesselem) dünyaya gelmesi ile beraber yere batmıştır.
  • Seneler boyunca kurak olan ve akmayan Semava Gölü, alemlerin efendisinin dünyaya gelmesi ile beraber çoştu ve akmaya başladı.
  • Diğer bir mucize ise efendimizin doğduğu gece gökyüzünde iki tane yıldız belirdi. Bu yıldızlar açık bir şekilde belli oluyordu. Bu olayı ise bazı yahudi alimler, dünyaya bu gece çok önemli bir kişinin geleceği şekilde yorumladı ve bu yıldızların ortaya çıkması ile de haberdar oldular.

Efendimizin doğum gecesi olayları dışında da ayın ikiye ayrılması ve daha sonra tekrar birleşmesi ile de mucizeler peşi sıra devam etmiştir. Sevgili peygamberimiz mübarek iki parmağı ile aya işaret etmiş, yüce Allah’ın izni ile ay iki parçaya ayrılmıştır.

Bu mucize ise kafirlerin efendimizden iman etmeleri için mucize göstermeleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Sevgili peygamberimizin mucizeleri içerisinde yer alan ayın ikiye ayrılması, Müslümanların en çok bildiği olayların başında gelmektedir ve oldukça da meşhurdur. Sevgili peygamberimizin ayı ikiye bölme mucizesi ise Kuran-ı Kerim içerisinde bizlere ayet olarak kanıtlanmıştır. Bu ayette yüce Allah şöyle buyurmuştur. ”Kıyametin kopacağı o vakit geldi ve yaklaştı. O vakitte ay ikiye bölündü. İnanmayan kişiler ise ayın ikiye bölünmesini gördükleri zaman, bu olan mucizeden yüzlerini çevirdiler ve başka tarafa baktılar.

Görmüş oldukları ve açık olan bu mucizeye ise sihir dediler. Onlar zaten hep yalanlarlar ve kendi şahsi heveslerine uyarlar. Bu olan şeyler ise sadece Allah’ın dilemesi ile gerçekleşmektedir. (Kaynak : Kalem Suresi Ayet 1-2-3) İslami kaynaklarımızda ise bu olayın gerçekleşme olayı, kendisinin peygamberliğine inanmayanların kendisinden bir mucize göstermelerini istemesi sonra olmuştur. Kafirlerin bu isteklerine karşı Allah’ın yardımı efendimize hemen yetişmiş ve yüce Allah’ın izni ile efendimiz parmağını aya işaret etmiştir. Ay ise hemen iki tarafa ayrılmıştır. Bu açık mucize bile kafirlerin efendimizin sihir yaptığını söylemesi sözünden kendilerini alıkoymamıştır. Bu olay sonrası ay tekrar eski haline geri dönmüş, daha sonra puta tapan Mekkeliler, Muhammed (sallallahu aleyhi vessellem) sihir yapmıştır demişlerdir.

Ayın ikiye ayrılması hadisesi dışında sevgili peygamberimizin diğer bir mucizesi ise miraç olayıdır. Bu olay karşısında iman etmemekte inatçı ve katı olan müşrikler de peygamberimizi yalanlamışlardır. Kuran-ı Kerim ise miraç olayını ayetler ile açık bir şekilde ortaya koymuştur. Peygamber Efendimizin Mucizeleri Nelerdir? Yüce Allah sevgili peygamberimizin miraç hadisesini şu ayetler ile bizlere göstermiştir. ”Alemlerin Rabbi olan Allah bir gece kulu Muhammed’i, Mescid’i Haramdan alarak, çevresini değerli ve mübarek kıldığımız Mescidi Aksaya getirmiştir. Alemlerin Rabbi olan Allah (azze ve celle) ise tüm eksik olan şeylerden münezzehtir.

Allah her şeyi bilir, görür ve duyar. (Kaynak : İsra Suresi Ayet-1) Gönüller sultanı Hazreti Muhammed (aleyhissellam) miraca, Cebrail (aleyhissellam) ile beraber çıkmıştır. Cenneti ve cehennemi görmüştür. Buralara kimlerin gireceğini Cebrail’e sormuş ve cevabını kendisinden almıştır. Cebrail aleyhissellamın girmesinin yasak olduğu yere ise efendimiz bizzat kendisi girmiş ve yüce Allah ile, şekilsiz olarak görüşmüş ve konuşmuştur. Efendimizin yüce Allah ile konuştuğu yerin ismi ise ”Sidretül Münteha” dır. Bu olayları yaşadıktan sonra efendimiz dünyaya geri dönmüş ve kendisine bu önemli gece de beş vakit namaz hediye edilmiştir.

Aynı zamanda Bakara Suresinin ”amener rasulü” diye bilinen 285 ve 286 ıncı ayeti kerimeleri verilmiştir. Efendimize bu gecede verilen beş vakit namaz aynı zamanda biz Müslümanların üzerine belli vakitlerde kılınmak üzere farz kılınmıştır. Sevgili peygamberimiz ise bu olayı anlattığı zaman, kendisine diğer olaylarda itiraz edenler gibi inanmayanlar ve kendisini yalanlayanlar da olmuştur. Bu olay karşısında efendimize müşrikler, ey Muhammed (sallalahu aleyhi vessellem) miraca çıktığını ispat et demişlerdir. Allah-u Teala ise sevgili peygamberimizin gözlerinin önüne Mescid-i Aksayı getirmiş ve burada olan olayları da efendimiz, kendisine inanmayanlara anlatmıştır. Efendimizi miraç hadisesi sonrası yalanlayanlar olduğu gibi, kendisinin en sadık ve güvenilir dostu olan Hazreti Ebubekir (radiyallahu anh) gibi kişilerde kendisine inanmıştır.

Sevgili peygamberimizin göstermiş olduğu bazı mucizeler de özellikle azgın müşriklerin imana getirilmesi için oldukça etkili olmuştur. Hayatı boyunca da Allah’ın izni ile farklı mucizeler gösteren sevgili peygamberimiz, bu gösterdiği inanılmaz olaylar ile de iman edenlerin sayısının fazla olmasını sağlamıştır. İslam kaynaklarında ise miraç hadisesi gibi meşhur olmuş başka mucizeler vardır. Bu mucizelerden bir tanesi ise peygamberimizin mübarek parmaklarının arasında suların fışkırmasıdır.

Bu olayın meydana gelmesi ise şu şekilde olmuştur. Bir gün efendimiz ve yanında bulunan Müslümanlar abdest almak istemişlerdi. Fakat abdest almak için oldukları yerde su yoktu. Bunun üzerine efendimiz parmaklarının arasından sular çıkarmış ve orada bulunan kişiler de bu çıkan sudan abdest almışlardır. Aynı zamanda bu çıkan sudan Müslümanlar içerek de yararlanmışlardır. Efendimiz parmaklarının arasında suyu ise Allah’ın ismi ile Bismillah diyerek çıkarmıştır. Allah (celle celaluhu) daha önce de peygamberine mucize verdiği ve kendisine yardım ettiği gibi, bu olayda da yardımda bulunmuş ve kendisini asla yalnız bırakmamıştır.

Hazreti Muhammed mucizeleri bu kadar ile sınırlı değildir. Efendimizin sahip olduğu bazı özellikler de kendisinin Allah tarafından verilen mucizeleri arasında yer alır.

Bu mucizeler içerisinde şunlar yer alır.

  • Efendimiz orta boylu, çok uzun olmadığı gibi çok da kısa olmayan bir kişi idi. Fakat yanında kendisinden uzun bir kişi yürüdüğü zaman, kendisi yanında yürüyen kişiden kısa görünmez ve boyu kendisinden kısa olsa bile her zaman ondan uzun görünürdü.
  • Sevgili peygamberimizin vücudu şeffaftı. Bir olay ise şu şekilde gerçekleşti. Peygamberimiz sevgili eşi Hazreti Ayşe’ye şu ipi ey Ayşe al ve belime dola dedi. Ayşe annemiz ise ipi efendimizin beline doladı. Peygamber Efendimizin Mucizeleri Nelerdir? Daha sonra efendimiz kendisinin ipi çekmesini istedi. Bu olay üzerine Hazreti Ayşe (radiyallahu anha) ipi çekti. İp kendisine efendimizin belinden çıkarak geldi ve bu olay karşısında Ayşe annemiz şaşkınlığını saklayamadı.
  • Efendimizin diğer bir özelliği ve mucizesi ise, kendi gölgesinin yürüdüğü zaman güneş olsa bile yere düşmüyor olması idi. Bu olayın kanıtı ise şu şekilde olmuştur. Efendimiz güneşli bir günde sahabesi yani arkadaşları ile yolda yürüyordu. Yolda yürürken sahabesinin gölgeleri yerde belli olurken, peygamberimizin gölgesi yerde durmamıştır.
  • Diğer bir mucize ise efendimizin kendisine destek alması için yaslandığı hurma kütüğünün insan gibi ağlamasıdır.

Efendimizin mucizeleri arasında yer alan diğer bir olay ise, efendimizi zehri olan bir et ile öldürmek isteyenler karşısında olmuştur. Peygamber Efendimizin Mucizeleri Nelerdir? Efendimize sunulan zehirli et dile gelmiş ve ya resulallah, ben zehirliyim ve beni yeme demiştir. Efendimiz yaşadığı müddet içerisinde Allah’ın izni ve yardımı ile toplam 10 adet mucize göstermiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu