Sosyal Anksiyete Nedir?

Sosyal Anksiyete Tedavi ve Tanı Yöntemleri

Sosyal fobi olarak da bilinen sosyal kaygı bozukluğu yani sosyal anksiyete, Sosyal Anksiyete Nedir? günlük etkileşimlerin normal seyri sırasında başkaları tarafından gözlemlenme veya yargılanma korkusundan kaynaklanan yoğun kaygı, korku, özbilinç ve utanç duygularını ifade eder.

Sosyal Anksiyete Nedir?

Normal şartlar altında yeni biriyle ilk buluşma, bir sunumda sunum yapmak, bir iş başvurusuna katılmak gibi bu tarz bazı sosyal durumlar kişinin gergin ve sinirli kalmasına olmasına neden olabilir, ancak sosyal kaygı bozukluğunda korku ve kaygı vardır. Kişinin belirli bir duruma düşmesine sebep olabilecek, yaşamını alt üst edebilecek olaylardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Şiddetli stres, kişinin yaşamını, işini, okul hayatını, günlük rutinlerini ve diğer etkinliklerini etkileyebilir.

Sosyal anksiyete bozukluğu, kronik bir ruh sağlığı durumudur, ancak psikoterapi ve ilaç yardımı ile baş etme becerilerini öğrenmek, Sosyal Anksiyete Nedir? bireylerin özgüven geliştirmelerine ve başkalarıyla etkileşim kurma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Sosyal fobi neden olur?

Ruh sağlığını etkileyen diğer birçok durum gibi, sosyal kaygı bozukluğu da biyolojik ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşiminin sonucu olabilir. Sosyal Anksiyete Nedir?  Genetik özellikler, sosyal fobinin olası nedenlerinden biridir. Anksiyete bozuklukları, kan bağı olan aile bireylerinde daha sık görülür. Bununla birlikte, tıp uzmanları, sosyal kaygı bozukluğunun ne kadarının genetik olduğunu ve ne kadarının öğrenilmiş davranışların sonucu olduğunu henüz belirlememiştir.

Sosyal Anksiyete Nedir?
Sosyal Anksiyete Nedir?

Ek olarak, beyindeki amigdala adı verilen bir yapının korku tepkisini kontrol etmede rol oynadığı düşünülmektedir. Aşırı aktif bir amigdalası olan kişiler, sosyal durumlarda artan kaygıya yol açan güçlü bir korku tepkisi yaşayabilir.

Araştırmalar, sosyal kaygı bozukluğunun öğrenilmiş bir davranış olduğunu göstermiştir. Bazı insanlar, rahatsız edici veya garip sosyal durumlar yaşadıktan sonra sosyal fobi geliştirebilir. Sosyal Anksiyete Nedir?  Ayrıca sosyal ortamlarda kaygılı davranışlar sergileyen veya çocuklarına karşı daha kontrolcü davranan ya da sosyal kaygı bozukluğu nedeniyle aşırı korumacı davranan anne-babalar arasında da bir ilişki olduğu düşünülmektedir.

Çeşitli faktörlerin sosyal kaygı bozukluğu geliştirme riskini artırdığı düşünülmektedir. Bu nedenle, biyolojik bir ebeveyni veya sosyal fobisi olan bir kardeşi olan kişilerin sosyal kaygı bozukluğu geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Alay edilme, aşağılanma, reddedilme veya zorbalık gibi olumsuz deneyimler yaşayan çocukların sosyal kaygı bozukluğu geliştirme gibi bu tarz olasılığının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Ek olarak, aile çatışması, sarsıntı veya istismar gibi diğer olumsuz olaylar da sosyal kaygı bozukluğu ile ilişkilendirilebilir.

Sosyal Anksiyete
Sosyal Anksiyete

Utangaç, utangaç, içe dönük veya karamsar mizaçlara sahip çocukların, yeni durumlarla veya insanlarla karşılaştıklarında daha büyük risk altında oldukları düşünülüyordu.

Sosyal anksiyete bozukluğunun belirtileri genellikle ergenlik döneminde başlar, ancak bazı durumlarda yeni insanlarla tanışmak, topluluk önünde konuşmak veya önemli bir iş sunumu yapmak, semptomları yaşamın ilerleyen dönemlerinde tetikleyebilir.

Parkinson hastalığına bağlı yüz şekil bozukluğu, kekemelik veya sürekli titreme gibi olağanüstü bir görünüme veya bu tarz duruma bir durumda bulunmak, kişinin benlik algısını bir şekilde fazla artırabilir ve sosyal fobiyi etkileyerek tetikleyebilir.

Sosyal fobinin olası komplikasyonları nelerdir?

Tedavi edilmeyen sosyal anksiyete bozukluğu, bireyin hayatını olumsuz etkileyebilir. Sosyal fobi ile ilişkili kaygı, bireyin hayattan, ilişkilerden, işten veya okuldan zevk almasını engelleyebilir. Buna alkolizm, okulda veya işte başarısızlık, eleştiriye aşırı duyarlılık, kendini ifade etmede zorluk, intihar veya intihara teşebbüs, izolasyon ve sosyal ilişkilerde zorluklar, kendinden şüphe duyma, olumsuz kendi kendine konuşma ve zayıflık gibi madde daha kötüye kullanımı için dahildir. Sosyal beceriler gibi komplikasyonlara yol açabilir. Anksiyeteye İyi Gelen Dualar Sayfamıza bi bakınız.

Sosyal Fobi Nasıl Önlenir?

Bir kişinin sosyal kaygı geliştirmesine neyin neden olacağını tahmin etmek imkânsızdır, ancak bundan endişe duyan kişiler semptomlarının etkisini azaltmak için çeşitli önlemler alabilirler. Öncelikle, bu tür endişeleri olan kişiler erkenden yardım istemelidir. Diğer pek çok akıl sağlığı sorunu gibi, sosyal kaygı bozukluğu ile uğraşmak da ne kadar uzun süre beklerseniz o kadar zorlaşır. Bir kişi, kişisel yaşamını izlemek için bir günlük tutabilir, onlara ve ruh sağlığı uzmanlarına neyin strese neden olduğunu ve neyin daha iyi hissetmelerine yardımcı olduğunu belirlemelerine yardımcı olabilir.

Kişi hayatında bu şeylere öncelik vererek zamanını ve enerjisini daha iyi yönetebilir, böylece stresini azaltabilir. Bu süreçte kişinin sevdiği şeyleri yapması için zaman ayırması önerilir. Sigara, uyuşturucu, alkol ve hatta kafein gibi sağlıksız maddeleri kullanmaktan kaçınmak önemlidir. Bu şeyler, özellikle çok miktarda tüketildiğinde kaygıya neden olabilir ve kaygı hissini daha da kötüleştirebilir. Bunlara güvenmek de kişide strese neden olabilir. Bunları durdurmak kişinin kendi başına yapmakta zorlandığı bir durumsa doktoruna başvurması gerekir. Doktor, kişiye yardımcı olacak bir terapi veya destek grubu bulmayı kolaylaştıracaktır.

Belirtileri Nelerdir? Sosyal Fobi Türleri Nelerdir?

Bazı durumlarda, özellikle çocuklarda utangaçlık veya rahatsızlık, sosyal kaygı bozukluğunun (sosyal fobi) bir belirtisi değildir. Bireylerin farklı sosyal ortamlarda hissettikleri rahatlık düzeyi, bireyin kişiliğine ve yaşam deneyimlerine bağlıdır. Bazı insanlar utangaç ve konuşkanken, diğerleri diğerleri gibi davranır.

 

Sosyal kaygı bozukluğu, genellikle her gün normal stresle dengelenen günlük rutinleri, işi, okulu veya diğer etkinlikleri engelleyen korku, kaygı ve kaçınma duygularını içerir. Sosyal kaygı bozukluğu genellikle erken yaşlardan ortalarına kadar başlar, ancak bazı durumlarda çocuklarda veya yetişkinlerde de görülür.

Sosyal anksiyete bozukluğunun birçok kalıcı duygusal ve davranışsal belirti, belirti ve bulgusu olabilir.

Sosyal fobinin belirtileri arasında durumları yargılama korkusu, sosyal durumlardan sonra performanslarını değerlendirmek ve ilişkilerindeki kusurları tespit etmek için zaman harcamak, odak olabilecek durumlardan kaçınmak, Sosyal Anksiyete Nedir?  müzikal bir aktivite veya aktivitenin kaygısı ve beklentileri, dışarı çıkma kaygısı yer alır. Olumlu ya da olumsuz, kişilerarası ilişkiler, olumsuz deneyimlerden en kötüsünü beklemek, durumlarda hareket etmek, utangaçlık korkusu nedeniyle insanlarla bir şeyler yapmaktan ya da konuşmaktan kaçınmak, yabancılarla etkileşim kurarken ya da konuşurken yoğun korku, sosyal durumlara katlanmak. Sıcak basması, terleme veya titreme gibi kendilerini utandırabilecek fiziksel semptomlar gibi şiddetli korku veya endişe ve özbilinç.

Çocuklarda, yetişkinlerle veya akranlarla ilişkilerle ilgili kaygı, ağlama, öfke nöbetleri, ebeveynlere yapışma veya sosyal durumlarda konuşmayı reddetme şeklinde kendini gösterebilir.

Performans tipi sosyal kaygının belirtileri, başka durumlarda değil, yalnızca toplum içinde konuşurken veya bir şeyler yaparken şiddetli korku ve kaygı olarak ortaya çıkabilir.

Sosyal anksiyete bozukluğu, sosyal fobinin duygusal ve davranışsal tezahürlerine eşlik edebilen birçok fiziksel belirti ve belirti da gösterebilir. İnsan fobisinin fiziksel belirtileri arasında baş dönmesi (vertigo), hızlı kalp atışı, vücut ağrıları, mide bulantısı, nefes darlığı, terleme, titreme, uyuşma ve karıncalanma yer alır. Sosyal fobinin bir başka belirtisi de çeşitli sosyal durumlardan kaçınmaktır. Sosyal anksiyete bozukluğu olan kişiler yemek yer, dışarı çıkar, ziyaret eder, insanların oturduğu bir odaya girer, işe veya okula gider, sohbet başlatır, bir partiye veya partiye gider, yabancılarla veya yabancılarla sosyalleşir, umumi tuvaletleri kullanır veya muhtemelen kaçınır. Yiyeceklerin iadesi gibi günlük deneyimler.

Sosyal anksiyete bozukluğunun belirtileri zamanla değişebilir. Bir kişinin günlük olarak çok fazla stresi veya talebi varsa, durumu daha da kötüleşebilir. Stresli durumlardan kaçınmak kısa vadede kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olsa da uygun ve doğru tedavinin uygulanmadığı durumlarda bu kaygı uzun süre devam edebilir ve kişinin ömrünü kısaltabilir.

Bireyler utanç, endişe veya korkuya neden oldukları için sosyal durumlardan korkar ve kaçınırlarsa, bir doktora veya ruh sağlığı uzmanına danışmalıdırlar.

Sosyal Anksiyete Tanı Yöntemleri

Sosyal Fobi Nasıl Teşhis Edilir?

Doktorlar, sosyal anksiyete bozukluğunu teşhis ederken, diğer koşulların kişiyi endişelendirip endişelendirmediğini veya kişinin başka bir fiziksel veya zihinsel sağlık bozukluğuyla birlikte sosyal fobisi olup olmadığını belirlemek isteyeceklerdir. Bunu yapmak için doktor, bir hastalık veya ilacın anksiyete belirtilerine neden olup olmadığını belirlemek için fizik muayene yapar ve bu süreçte kişinin anksiyete belirtilerini ne sıklıkta ve hangi koşullar altında yaşadığını belirlemek için çeşitli sorular sorar.

Sosyal Anksiyete Tanı Yöntemleri
Sosyal Anksiyete Tanı Yöntemleri

Hasta, kişiyi etkileyip etkilemediklerini belirlemek için farklı durumların bir listesini birlikte inceledikten sonra kişiden sosyal kaygı belirtileri hakkında bir dizi öz-bildirim anketi doldurmasını isteyecektir. Sosyal Anksiyete Nedir?  Tanı anında, hastanın belirli sosyal durumlar hakkında sürekli ve yoğun korku veya kaygısı vardır, orantısız olarak aşırı kaygısı vardır, günlük yaşamını engelleyen kaygısı veya ajitasyonu vardır, doktorun inandığı için kaygıya neden olan toplumsal durumlardan kaçınır veya bunlara tepki gösterir. Yargılanmak, ayıplanmak veya aşağılanmak mümkündür. Sosyal Anksiyete Tanı Yöntemleri Kalıcı ve yoğun korku veya endişe duygularının belirtilerini veya tıbbi bir durum, ilaç veya madde bağımlılığı ile açıklanamayan korku veya endişe duygularının varlığını arayacaktır.

Sosyal Anksiyete Tedavi Yöntemleri

Sosyal Anksiyete Tedavi Yöntemleri
Sosyal Anksiyete Tedavi Yöntemleri

Sosyal Fobi Nasıl Tedavi Edilir?

Sosyal anksiyete bozukluğunun tedavisi, durumun bireyin günlük yaşamda işlev görme yeteneğini ne kadar ciddi şekilde etkilediğine bağlıdır. Sosyal anksiyete bozukluğu için en yaygın iki tedavi türü, danışmanlık, konuşma terapisi veya ilaç tedavisi içeren psikoterapidir. Bazı durumlarda, iki tür tedavi aynı anda kullanılır. Psikoterapi, çoğu sosyal fobi vakasında mevcut olan semptomları hafifletebilir. Terapi sırasında birey, kendisiyle ilgili olumsuz düşünceleri tanımayı ve değiştirmeyi öğrenir. Sosyal Anksiyete Tanı Yöntemleri Sosyal durumlarda güven kazanmasına yardımcı olacak beceriler geliştirin. Bilişsel davranışçı tedavi, anksiyete için psikoterapinin en etkili şeklidir. Bu tedavi türü hem bireysel hem de grup içinde eşit derecede etkili olabilir.

Maruz bırakma temelli bilişsel davranışçı terapi sürecinde bireyler, en çok korktukları durumlarla yavaş yavaş yüzleşirler. Bu, bir kişinin başa çıkma becerilerini geliştirebilir ve kaygı uyandıran durumlarla başa çıkma becerilerine ilişkin güven oluşturmasına yardımcı olabilir. Bireyler ayrıca sosyal becerilerini geliştirmek ve başkalarıyla olan ilişkilerinde rahatlık ve güven kazanmak için profesyonel eğitim veya rol oyunlarına katılabilir. Kendini sosyal durumlara maruz bırakma uygulaması, Sosyal Anksiyete Nedir?  korkularını yönetmede bireyler için özellikle yararlı olabilir. Sosyal Anksiyete Tedavi Yöntemleri  Sosyal fobiyi tedavi etmek için kullanılabilecek çeşitli ilaç türleri olmasına rağmen, seçici serotonin geri alım inhibitörleri genellikle kalıcı sosyal kaygı belirtileri için kullanılan ilk ilaç türüdür. Doktorunuz size düşük bir doz reçete edebilir ve yan etki riskini en aza indirmek için reçete edilen dozu kademeli olarak tam doza kadar artırabilir. Bu tür bir tedavi ile semptomlarda belirgin iyileşme birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

Sosyal anksiyete bozukluğu semptomları için kullanılan başka ilaç türleri de vardır. Örneğin, en az yan etkiye sahip olanı ve sizin için en etkili olanı bulmak için farklı türde antidepresanları denemeniz gerekebilir. Bazı anksiyolitikler kişinin kaygı düzeyini azaltabilir. Bu ilaçlar genellikle hızlı etki gösterseler de, bağımlılık ve uyuşukluğa neden olabilirler. Bu nedenle, sadece kısa süreler için reçete edilirler.

Beta blokerler adrenalinin uyarıcı etkilerini bloke eder. Bu, kalp atış hızını ve kan basıncını kontrol etmelerine ve ses veya uzuv titremelerini azaltmalarına olanak tanır. Sosyal Anksiyete Nedir?  Bu nedenle, kalp rahatsızlığı gibi belirli bir durumla ilişkili semptomları tedavi etmek için nadiren kullanıldıklarında en iyi şekilde çalışırlar. B. konuşma. Ancak sosyal fobinin genel tedavisi için önerilmezler. İnsanlar sosyal fobinin iyileşmesinin uzun sürdüğünü kabul etmelidir. Bu nedenle, onlardan hemen vazgeçmemelisiniz. Psikoterapi ile haftalar veya aylar içinde ilerleme kaydedilebilir veya bir kişinin durumu için doğru ilacı bulmak biraz deneme yanılma gerektirebilir. Bazı durumlarda, sosyal fobi belirtileri zamanla düzelebilir ve tedavinin kesilmesine neden olabilir. Diğer durumlarda, nüksleri önlemek yıllar alabilir. Tedaviyi olabildiğince verimli kullanmak istiyorsanız,

Kişiler doktor ve tedavi randevularına uymak zorundadır. Sosyal Anksiyete Nedir?  Kaygı uyandıran sosyal durumlarla başa çıkmak için hedefler belirleyerek kendine meydan okuma ihtiyacı duyar. Kişi ilacı belirtilen şekilde kullanmalı ve durumundaki herhangi bir değişikliği doktora bildirmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu