Nikola Tesla Sözleri

Nikola tesla sözleri, nikola tesla sözleri komik, nikola tesla motivasyon sözleri, nikola tesla frekans sözü, nikola teslanın edison’a sözleri, tesla’nın sözleri vb.. en güzel sözler için aliskanlik.com

Nikola Tesla Sözleri

Nikola Tesla’nın hiç bir yer duymadığınız ilginç sözlerinden bazıları: işte Nikola Tesla Sözleri;


Zihinsel güç armağanı Tanrı’dan, İlahi Varlık’tan gelir ve eğer zihnimizi bu gerçeğe yoğunlaştırırsak, bu büyük güçle uyum içinde oluruz. Annem bana Kutsal Kitap’ta tüm hakikatleri aramamı öğretmişti


Birey geçicidir, ırklar ve uluslar gelir ve geçer ama insan kalır


En çalışkan işçilerden biri olarak anılıyorum ve belki de, eğer düşünmek emeğe eşdeğerse, çünkü uyanık olduğum saatlerin neredeyse tamamını buna adadım. Ancak iş, katı bir kurala göre belirli bir zamanda belirli bir performans olarak yorumlanırsa, o zaman en kötü avare ben olabilirim.


Doğa birçok yönden aynı sonuca ulaşabilir. Fiziksel dünyadaki bir dalga gibi, ortamın sonsuz okyanusunda her şeyi kaplayan, yani organizmalar dünyasında, yaşamda, bir dürtü, bazen ışık hızıyla ileriye doğru ilerler, bazen, yine, o kadar yavaş ki, çağlar ve çağlar boyunca, erkekler için akıl almaz bir karmaşıklık süreçlerinden geçerek kalıyor gibi görünüyor, ama tüm biçimleriyle, tüm aşamalarında, enerjisi her zaman ve bütünsel olarak mevcut. Geçmişte bir tiranın gözüne düşen uzak bir yıldızdan tek bir ışık huzmesi yaşamının akışını değiştirmiş olabilir, ulusların kaderini değiştirmiş olabilir, dünyanın yüzeyini çok karmaşık, çok anlaşılmaz bir şekilde değiştirmiş olabilir. karmaşık doğadaki süreçlerdir.


Çocukluğumdan beri dikkati kendime yoğunlaştırmak zorunda kaldım. Bu bana çok acı çektirdi, ama şu anki görüşüme göre, bana yaşamın korunmasında iç gözlemin paha biçilemez değerini ve aynı zamanda bir başarı aracını takdir etmeyi öğrettiği için kılık değiştirmiş bir lütuftu. İşgalin baskısı ve bilginin tüm kapılarından bilincimize akan sürekli izlenimler akışı, modern varoluşu birçok yönden tehlikeli kılar. Çoğu insan, dış dünya tefekkürüne o kadar emilir ki kendi içlerinde olup bitenlerden tamamen habersizdirler. Milyonlarca kişinin erken ölümü öncelikle bu nedenden kaynaklanmaktadır. Dikkatli davrananlar arasında bile hayali bir şeyden kaçınmak ve gerçek tehlikeleri görmezden gelmek yaygın bir hatadır. Ve bir birey için doğru olan şey de geçerlidir.


Bugünün bilim adamları deneylerin yerine matematiği koydular ve denklemden sonra denklemden geçtiler ve sonunda gerçeklikle hiçbir ilişkisi olmayan bir yapı inşa ettiler.


Yalnızca 3, 6 ve 9’un ihtişamını bilseydiniz, o zaman evrenin anahtarına sahip olurdunuz


Bir adamın Tanrı dediği şey, diğeri fizik yasaları.


Buluş, insanın yaratıcı beyninin en önemli ürünüdür. Nihai amaç, maddi dünya üzerinde tam bir zihin hakimiyeti, insan doğasının insan ihtiyaçlarına göre kullanılmasıdır.


Yeni hisler için can atıyoruz ama kısa sürede onlara kayıtsız kalıyoruz. Dünün harikaları bugün yaygın olaylardır


Hayat, çözülemeyen bir denklemdir ve öyle kalacaktır, ancak bazı bilinen faktörleri içerir.


Hükümetler ve uluslar kadar bireyler arasındaki kavgalar, her zaman bu terimin en geniş yorumundaki yanlış anlamalardan kaynaklanır. Yanlış anlamalar her zaman birbirlerinin bakış açısını takdir edememekten kaynaklanır. Bu yine, ilgililerin kendi alanlarında olduğu kadar ortak alanlarında da cehaletinden kaynaklanıyor. Çatışmanın tehlikesi, her insanın ortaya çıkardığı az ya da çok baskın bir mücadele duygusuyla daha da kötüleşir. Bu içsel mücadele eğilimine direnmenin en iyi yolu, genel bilginin sistematik bir şekilde yayılmasıyla başkalarının yaptıklarına dair cehaleti ortadan kaldırmaktır. Bu amaç göz önünde bulundurulduğunda, düşünce alışverişine ve ilişkiye yardımcı olmak çok önemlidir.


İnsandan bahsettiğimizde, bir bütün olarak insanlık anlayışına sahibiz ve onun hareketini araştırmak için bilimsel yöntemler uygulamadan önce bunu fiziksel bir gerçek olarak kabul etmeliyiz. Ancak bugün milyonlarca bireyin ve sayısız tür ve karakterin bir varlık, bir birim oluşturduğundan şüphe duyan var mı? Düşünme ve hareket etme özgürlüğümüze rağmen, gök kubbedeki yıldızlar gibi birbirimizden ayrılamaz bağlarla bir arada tutuluruz. Bu bağlar görülemez ama biz onları hissedebiliriz. Kendi parmağımı kestim ve bu bana acı veriyor: bu parmak benim bir parçam. Bir arkadaşımın incindiğini görüyorum ve bu beni de incitiyor: arkadaşım ve ben biriz. Ve şimdi bir düşmanın vurulduğunu görüyorum, evrendeki tüm madde yığınları arasında en az umursadığım ve hala beni üzen bir madde yığını. Bu, her birimizin sadece bir bütünün parçası olduğumuzu kanıtlamaz mı?
Çağlar boyunca bu fikir, dinin son derece bilge öğretilerinde ilan edildi, muhtemelen tek başına insanlar arasında barışı ve uyumu güvence altına alma aracı olarak değil, derin temellere dayanan bir gerçek olarak. Budist bunu bir şekilde, Hıristiyan başka bir şekilde ifade eder, ancak ikisi de aynı şeyi söyler: Hepimiz biriz.


Geçmişte harika olan her şey alay konusu oldu, kınandı, mücadele edildi, bastırıldı ancak mücadeleden daha güçlü ve daha muzaffer bir şekilde çıkmak için.


Bırakın gelecek doğruyu söylesin, her birini işine ve başarılarına göre değerlendirin. Şimdi onlarınki; gerçekten çalıştığım gelecek benimdir


Güç ve madde gibi erdemlerimiz ve başarısızlıklarımız birbirinden ayrılamaz. Ayrıldıklarında artık insan yok olur


Kişi net düşünmek için aklı başında olmalı, ancak derin düşünebilir ve oldukça çılgın olabilir.


Beynin bazı yaratımlarının başarıya doğru ilerlediğini görürken, mucit tarafından hissedildiği gibi insan kalbinden geçebilecek herhangi bir heyecan olduğunu sanmıyorum. . . Bu tür duygular insana yemeği, uykuyu, arkadaşları, aşkı, her şeyi unutturur.


Herkes bedenini her şeyden önce sevdiği birinin paha biçilmez bir armağanı, muhteşem bir sanat eseri,
tarif edilemez güzellikte ve insan anlayışının ötesinde bir gizem olarak görmeli ve o kadar narin ki bir kelime, bir nefes, bir bakış, hayır, bir düşünce ona zarar verebilir.


Şimdi istediğimiz şey, dünyanın her yerindeki bireyler ve topluluklar arasında daha yakın temas ve daha iyi anlayış ve dünyayı her zaman ilkel barbarlığa ve çekişmeye sürüklemeye meyilli olan egoizmin ve gururun ortadan kaldırılmasıdır. Barış ancak doğal olarak gelebilir evrensel aydınlanmanın sonucu olarak

Nikola Tesla Sözleri Komik


Nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi, tüm dünyayı aydınlatırdı.


Evli erkekler tarafından yapılan pek çok büyük icadı sayabileceğinizi sanmıyorum.


Beynim sadece bir alıcı, Evrende bilgi, güç ve ilham aldığımız bir çekirdek var. Bu çekirdeğin sırlarına girmedim ama var olduğunu biliyorum.


Şimdi onlarınki; gerçekten çalıştığım gelecek benim.


Yalnız olun, buluşun sırrı budur; yalnız olun, işte o zaman fikirler doğar.


Bilimin fiziksel olmayan fenomenleri incelemeye başladığı gün, on yıl içinde var olduğu tüm önceki yüzyıllardakinden daha fazla ilerleme kaydedecek.


Her şey arasında, kitapları en çok sevdim.


Bugünün bilim adamları açıkça değil, derinlemesine düşünüyorlar. Kişi net düşünmek için aklı başında olmalı, ancak derin düşünebilir ve oldukça çılgın olabilir.


Fikrimi çalmaları umurumda değil. . Kendilerine ait olmamaları umurumda


Nikola Tesla frekans sözü şöyledir:

Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız, enerji, frekans ve titreşim açısından düşünün.


 

Binlerce icat için döner alan keşfimi vermem, ne kadar değerli olursa olsun … Bin yıl sonra, telefon ve sinema kamerası eskimiş olabilir, ancak dönen manyetik alan prensibi yaşamsal bir canlı olarak kalmaya devam edecek.


Ancak kendimizi sadece buhar ve patlayıcı motorları geliştirmekle veya yeni piller icat etmekle tatmin etmeyeceğiz; Çalışmak için çok daha iyi bir şeyimiz var, yerine getirmemiz gereken daha büyük bir görev. Sonsuza kadar tükenmez olan mağazalardan enerji elde etmenin yollarını, herhangi bir malzemenin tüketimini ve israfını ifade etmeyen mükemmel yöntemlere dönüştürmeliyiz.


Nikola Tesla’nın Edison’a Sözleri

Edison, samanlıkta bulacak bir iğneye sahip olsaydı, arının amacını bulana kadar samanları ard arda incelemek için arının titizliğiyle hemen ilerlerdi … küçük bir teori ve hesaplama ona emeğinin yüzde doksanını kurtarabilirdi.


Hayat, çözülemeyen bir denklemdir ve öyle kalacaktır, ancak bazı bilinen faktörleri içerir.


Duyularımız, dış dünyanın yalnızca çok küçük bir bölümünü algılamamızı sağlar.


İnşa ediyoruz ama yıkmak için. İşimizin ve kaynağımızın çoğu israf ediliyor. İleriye dönük yürüyüşümüz yıkımla işaretlendi. Her yerde korkunç bir zaman, emek ve can kaybı var. Neşesiz bir manzara, ama gerçek.


Eğer icat dehası, ölümsüzlüğün, ebedi güzelliğin ve gençliğin tüm insanlığın acısını çektiği sırrını yarın açığa çıkaracak olsaydı, bir kitlenin hızının aniden değişmesini engelleyen aynı acımasız ajanlar da aynı şekilde yeninin gücüne direnirdi

Tesla’nın sözleri ile devam edelim:


Gelecek, benim öngörümün şimdiye kadar ispat ettiği kadar doğru olup olmadığını gösterecek.


Geçmişte harika olan her şey alay edildi, kınandı, mücadele edildi, bastırıldı – yalnızca mücadeleden daha güçlü, daha muzaffer bir şekilde çıkabilmek için. Gelecek doğruyu söylesin ve her birini işine ve başarılarına göre değerlendirsin. Şimdiki zaman onların, gerçekten çalıştığım gelecek benim.

Nikola Tesla motivasyon sözleri sizlerle:


Yanlışlıkla ortaya çıkarılan ve deneysel olarak doğrulanan büyük gerçek tam olarak kabul edildiğinde, bu gezegenin, tüm korkunç enginliğiyle, elektrik akımları için neredeyse küçük bir metal bilyeden başka bir şey olmadığı ve bu gerçekle birçok olasılığın, her birinin şaşırtıcı hayal gücü ve hesaplanamaz sonuçları olduğu , kesinlikle başarıdan emin olunur; ilk bitki açıldığında ve neredeyse bir düşünce kadar gizli ve müdahale edilemeyen bir telgraf mesajının herhangi bir karasal mesafeye, insan sesinin sesi, tüm tonlamaları ve çekimleriyle, sadakatle ve Dünyanın herhangi bir noktasında anında çoğaltılan bir şelalenin enerjisi, denizde veya karada her yerde ışık, ısı veya itici güç sağlamak için kullanılabilir hale getirildi.


Projem doğa kanunları tarafından geciktirildi. Dünya buna hazırlıklı değildi. Zamanın çok ilerisindeydi. Ama sonunda aynı yasalar geçerli olacak ve onu zafer kazanacak.


Çok zeki ve uzun ömürlü bir ırktan geliyorum. Atalarımdan bazıları asırlıktı ve onlardan biri 129 yıl yaşadı. Rekoru devam ettirmeye kararlıyım ve kendimi büyük umutlarla memnun ediyorum. Sonra yine, doğa bana canlı bir hayal gücü verdi.


 

Yorum Yap

Yorum Yap