Mevlana Sözleri 2023-Mevlana Günün Sözü

Mevlana Haftası 2023 Sözleri, Mevlana Haftası sözleri, Mevlana Haftası ile ilgili sözler, Mevlana Haftasında söylenecek sözler, Mevlana sözleri, Mevlana’dan sözler, Mevlana özlü sözler, Mevlana güzel sözler, Mevlana hikmetli sözler, Mevlana’dan öğütler, Mevlana özlü sözleri, Mevlana yazıları, Mevlana sabır sözleri, Mevlana dua sözleri, Mevlana ey can sözleri, Mesnevi sözleri, Mesnevi’den sözler, Mevlana vuslat sözleri, Mevlana günü sözleri 

Mevlana sözleri 2023 ile bu büyük İslâm âliminin hikmetli nasihatlerinden istifade etmeye çalışabilirsiniz. Mâlumunuz olduğu üzere 7-17 Aralık Mevlana Haftası olarak kutlanmaktadır. Fakat sosyal medya hesaplarımızda Mevlana Haftası Sözleri paylaşmakla yetinmemeliyiz. Meşhur velîlerden biri olan, veciz sözleriyle, kıymetli öğütleriyle insanları irşad eden Hazret-i Mevlana sözleri kalbimize nakşolmalı, hayatımıza yön vermelidir. Hazret-i Mevlana’dan öğütler her Müslüman için yol göstericidir. Fakat ne yazık ki Mevlana’dan özlü sözler adı altında kendi yorumlarını paylaşanlar, ona ait olmayan sözleri ona ithaf edenler çoktur. Mevlana özlü sözler diye yayılmış pek çok söz esasen onun değildir. Bunu iyi tefrik etmek gerekir. Piyasada farklı Mesnevi tercümeleri de bulunmaktadır. Fakat Mesnevi’den sözler öyle kolay anlaşılmaz. Mesnevi’yi anlayabilmek için bir tasavvuf âliminin huzurunda yıllarca okumak lâzım buyrulmuştur. Oysa şimdi değil Mesnevi’yi; eline bir meal alan milletin başına müfessir kesilmekte ve ‘şu helaldir, şu haramdır’ diye –deyim yerindeyse- işkembeden sallamaktadır. Hadîs-i şerîf tercümelerini okuyup böyle kafasına göre hüküm çıkarmak da çok yanlış olup insanın îmânını tehlikeye sokar. Yani Mesnevi sözleri hususunda dikkatli olunmalıdır.

Mevlana güzel sözler denilince başka mübârek zâtlar da akla gelebilir. Örneğin Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri, Mevlânâ Hamîd-i Bingâlî hazretleri, Mevlânâ Kâsım Ali Bedahşî hazretleri, Mevlânâ Muhammed Rukiyye hazretleri de evliyânın büyüklerindendir. Fakat biz Mevlana’nın özlü sözleri isimli bu yazımızda Mevlana Celaleddin Rumi sözleri paylaşacağız. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin asıl ismi Muhammed olup Celâleddîn ise onun lâkabıdır. Anadolu’ya gelip yerleştiğinden böyle anılmıştır. 1207 tarihinde dünyaya gelen Hazret-i Mevlânâ, ömrünü ibâdet ve tebliğ ile geçirmiş; 1273 tarihinde vefat etmiştir.

Nefehat kitabında buyrulmuştur ki; Hazret-i Mevlânâ 5 yaşındayken cinleri, evliyanın ruhlarını ve Kirâmen Kâtibin meleklerini görürdü. Bu büyük velinin menkıbeleri, kerametleri çoktur. Müslümanlara göre bunlar imkânsız şeyler değildir. Mevlana hazretlerine atılan iftiralara da inanmamalıdır. O hiçbir zaman dümbelek ve ney çalmamış, dönmemiştir. Bunları ondan sonra gelen câhiller uydurmuştur. Mesnevi’deki ‘dinle neyden’ diye başlayan beyitlerin aslında ne anlama geldiği başka âlimler tarafından uzun uzun şerh edilmiştir.

Mevlana şiirleri uçsuz bucaksız bir deniz gibidir. Mevlânâ hazretlerinin Mesnevi’si 47 bin, Farsça Divan’ı ise 30 bin beyit ihtiva eder. Onun insan sevgisi, merhameti, tevâzuu ve daha nice üstün vasıfları vardır. Bunlar çeşitli dinlere, mezheplere, meşreplere mensup kişileri de hayran bırakmaktadır. Fakat Hazret-i Mevlânâ’yı sadece bir hümanist, şair ve mütefekkir olarak düşünmemelidir. Hazret-i Mevlânâ’nın ‘her kim olursan ol, gel’ sözünü yanlış anlamamalıdır. Bu sözün mânâsını çarpıtarak; ‘bütün dinlere hoşgörüyle yaklaşmalı, inanmayan herkese kucak açmalı’ yanılgısına kapılmamalıdır. Mevlânâ hazretleri; ‘Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir.’ Buyurmuştur. Bir insan tevbesini kaç kere bozsa da Allahü teâlâ’dan umudunu kesmemeli ve pişman olarak yeniden tevbe etmelidir. Yoksa Mevlânâ hazretleri bu sözüyle; ‘kâfir olsan da gel, o hâlinle de kabulsün, kendi bâtıl dininde kalabilirsin, sen de Cennet’e gideceksin, hepimiz kardeşiz’ gibi şeyleri kastetmemiştir. Böyle sanmak İslâmiyet’e aykırıdır.

Yani Mevlana’nın özlü sözleri yanlış yorumlanmamalıdır. İşte Mevlana Haftası ile ilgili sözler:

Mevlana Sözleri

Mevlana sözleri 2023 ve Mevlana hazretlerinin sözlerinden ilham alınarak söylenmiş güzel sözler:

 • Mevlânâ hazretleri öğütlerinde; dinimize harfiyyen uymak, helal kazanıp helalden yemek, yalnız iken de günahtan sakınmak gerektiğini bildirmiştir. Nefsi terbiye etmeyi, Ramazan-ı Şerif haricinde de oruç tutmayı, gece namaz kılmayı, az uyumayı tavsiye etmiştir.
 • Aşk her şeyin içinde olsa da hiçbir şeyde görünmezmiş.
 • Nasip işidir aşk, hesap işi değildir. Adayıştır aşk, arayış değildir. Adandıysan ve yandıysan eğer, aşk bir gün seni bulmaya gelecektir.
 • Darılıp kaldın mı? Zorluklara daldın mı? Öyleyse sabret. Zira genişliğin anahtarı sabırdır.
 • Zor diye şekvâ etme. İmtihan zaten zor olur. (Şekvâ: Şikâyet.)
 • Yoldaki eşkıyaları dost sanarak gönül evine getirme.
 • Âşık, insanların arasında, tıpkı gökteki ay gibidir.
 • Düşmem düşenler düşer, şaşmam diyenler şaşar.
 • Derindir denizler, durulmazlar. Ebedidir dostluklar, unutulmazlar.
 • Bilmez nasıl alınır gönül, ona emanet edilir mi hiç ömür?
 • Kapı kapalı diyorsun, ya anahtarın yanlışsa?
 • Gönlün hissetmiyorsa kulağın duysa kaç yazar, kalbin sevmiyorsa elin tutsa kaç yazar.
 • Bir söz söylemeli yürek, gürültü patırtı, harf ses olmadan.
 • İnsan derdini nimet bilmeli, dertliyken dua etmeli. Dertlinin duası içtendir.
 • İnsan sanki hiçbir zaman gitmeyecekmiş gibi sever, gidince de hep gelecek gibi bekler.
 • Güzel olanı ara, doğru alanı ara, iyi olanı ara; insanların kusurunu arama.
 • Dostlarının yanına hediyesiz gidenler değirmene buğdaysız gidenlere benzerler.
 • Eğriyi sen kendinde ararsan, doğruyu da kalbinde bulursun.
 • Zor olan sevilmeli, ama sevmeyen zorlanmamalı.
 • Ayıpsız bir dost arar isen, dünyada dostsuz kalırsın.
 • Gerek yoktur her şeyi söz ile beyâna? Zira bir bakış bazen bin sözdür anlayana.
 • Akıl kuzuya, nefis ise bir çobana benzer. Îmân da bir çobandır. Îmân zayıf olursa insanın nefsi aklını yer.
 • Acı söyleyene değil, acı olanı tatlı dille söyleyebilene dost denir.
 • Birini tanımanın yolu; onun kimlerle beraber olduğuna ve ne için çalıştığına bakmaktır.
 • Eski dostların en iyisi aynalardır.
 • Güneşin ışığı necâsete vuruyor diye pislenir mi hiç? Işık yine ışıktır.
 • Kulluk ve tevbe kalkanın yoksa, keskin kılıçlara nasıl mukavamet edebilirsin?
 • Acele etmek şeytandandır demişlerdir. Sabretmek ve tedbir almak ise lütuftur.
 • Suyun acısı da tatlısı da berraktır. İnsanların görünüşü de hep aynıdır. Oysa yalnız hâl ehli olanlar gerçek insandır.
 • Yar deyip de susabilmek, yardandır deyip gelene razı olabilmektir mesele.
 • Yoksulluk kalplerde, sevgi kıt kanaat. Yürekler şimdi fakir, aşka biçilmiş fiyat.
 • Yoksul kimselerden dua isteyin. Defineler yıkık dökük yerlerde gizlidir.
 • Aşk; bir o yârdan bir başka yâre tutulmak değildir. Kendini yerden yere vurmak değildir. Yer yerinden oynasa bile, yârini yüreğindeki yerinden hiç oynatmamaktır.

Mevlana Haftası Sözleri

Mevlana Haftası sözleri sizlerle;

 • Acılara sabredersen buna metânet denir, insanlara sabredersen buna hoşgörü denir. Sevgiye sabredilirse adına aşk, özleme sabredilirse hasret, duygulara sabredilirse gözyaşı denir.
 • Duanın menbaı ihtiyaçtır.
 • En iyi ilaçlardan biri açlıktır.
 • Çetin er savaşan değil, öfkesini yutandır.
 • Aklının güzel olduğu dilinden belli olur. Dilin güzelliğiyse tatlı söz iledir. Güzellik yüzdedir ama yüzün güzelliği gözdedir.
 • İnsanların düçar oldukları belâlardan ibret alabilene akıllı denir.
 • Yeniden başlamış bir arkadaşlık, kesintiye uğramamış bir arkadaşlıktan daha çok özen gerektirir.
 • Hayat direnmektir, sevgi ise güvenmektir. İnsan bazen koca bir ülkeye hâkim olur da bir kalbe esir düşer.
 • Yarım yaparım der durursun. Bugün zaten geçip giden dünün yarını değil miydi?
 • Yapraksız kaldıysan bile gövdeni sakın kestirmeyesin. Bekle, bahar elbet gelecektir.
 • Odunlar yandığı zaman kül olurlar, insanlar yandığı zaman kul olurlar.
 • Her canlı kendine bir eş ararmış, taşın gönlü yoktur ama, onu da yosun sararmış.
 • Sahibiyim dememeli insan hiçbir şeye, o yalnızca bir emanetçidir.
 • Yağmurları da ıslatan, ateşleri de yakıp kül eden bir şey vardır. Aşktır o. Sırlar sır verir, gölgeler gölgede kalır. Aşk da âşık olur.
 • Ya tamamen açacak yüreğini insan, ya da hiç yeltenmeyecek. Gri yoktur ki aşkta, ya beyazı ya da siyahı seçecek.
 • Vedâ dediğin gözüyle seven için geçerlidir. Gönlüyle seven asla ayrılamaz.
 • İstediğiniz olmuyor diye üzülmeyin; belki çok daha iyisi olacaktır, belki de hiç olmaması gerekiyordur.
 • En şiddetli yağmuru en kara bulutlar getirir.

Mevlana Özlü Sözler

Mevlana özlü sözleri burada:

 • Ayağınıza diken battıysa aradığınız gül yakında bir yerlerdedir.
 • Herkes toprağa gömülür, önemli olan yüreğe gömülenlerden olabilmek.
 • Havf ve recâ sahibi olmalı insan. O zaman iki kanatlı olur. Zaten tek kanadıyla uçamaz ki hiçbir kuş. Sopa ile kilime vuran kişi bununla kilimi temizlemeyi murâd eder, onu dövmeyi değil. İnsana da sıkıntı gelince günahları temizlenir. Kederlenmek boşunadır. Taşın taşlıktan geçmesi gerekir ki parmağa yüzük olabilsin. Taş yüzük olmak istiyorsa yontulmaya, ezilmeye hazırlıklı olmalıdır. (Havf: Korku. Recâ: Ümit.)
 • Yaradan sendeki her yaradan haberdardır.
 • Zaman geçtikçe yüz güzelliği azalır, gönül güzelliği artar. Akıllı olan insanlar geçici olana talip olmazlar.
 • Doğruysan sakın zarar gördüğünü düşünme. İyi olanlar bir gün kazanırlar.
 • Zaman akıp gider kafestesin, türlü türlü amelde âhestesin, kabir seni beklerken dünyalık hevestesin, nereden bileceksin belki son nefestesin.
 • Dünyadan kazandığınla mesrur, kaybettiğinle de mahzun olma. Görmez misin dünya durmaz, her gelen gider. Yolculardan biri de sensin.
 • Sen gül olmayı bil de, bülbül ötmezse uğruna, onun ayıbı.
 • Basit otlar bir iki ayda yetişirler. Oysa güllerin yetişmesi bir yıl sürer.
 • Allah ile olan kimseye, ömür de hoş gelir, ölüm de.
 • Ağlamak ve sızlanmak, belâdan kurtulması takdir edilenlere nasîb olur.
 • Edepten mahrum olan lütfa nasıl kavuşabilir?
 • Uzaklığı dert etme. İnsan görmeden sevemez mi?
 • Her gece uyuyacağın zaman ölümü, her sabah uyandığında dirileceğin günü hatırla.
 • Bir kimse senin için başkasını bıraktıysa, başkası için de seni bırakır.
 • Tohumlar göz önünde değil, toprağın en derininde yeşerirler. Sır gibi sevmeli.
 • Sevgi, uğruna fedakârlık yapılıyorsa sevgidir.
 • Kuşu avlamak için saçtığın yemler cömertlik değil tuzaktır.
 • Sana Zülfikâr bile miras kalmış olsa ne yapabilirsin; Hazret-i Ali gibi cesur olmadıktan sonra?

Mevlânâ kuddise sirruh hazretlerinin ciltler dolusu hikmetli sözleri vardır. 2023 Mevlana sözleri kapsamında paylaştığımız onlardan yalnızca birkaçıdır. Bu nasihatlerden hissedar olmak temennisiyle…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu