Ekonomi nedir?

Ekonomi günlük hayattaki işlemler üzerinde kullanılan bir sisteme sahiptir. Ekonomi nedir? Para yatırma, para çekmek ya da işletmek gibi işlemler üzerinde etkili bir bilim dalıdır.

Ekonomi nedir?

O ekonomi, bireylerin tüketim, üretim ve dağıtımını işleyen bir bilim dalıdır. Ekonomi nedir? Genelde hizmetlerin ve malların üretimini kapsar. Üretimin yanı sıra bu hizmetlerin tüketimini de süreci içerisine dahil eder. Bu sistemin amacı üretimi öncelikli tutarak bir kazanç sağlamaktır.

Ekonomi ikiye ayrılan bir bilim dalıdır. Mikro ve makro ekonomi olmak üzere iki başlık üzerinde incelenir. Mikro ekonomi işletmelerin ya da bireylerin aldığı kararları inceler. Bunun yanı sıra kaynakların nasıl kullandığını ve fiyatları belirleme politikasını da inceler. Makro ekonomi ise ülkeler bazında ekonomik büyüklüğünü inceler. İşsizlik oranları, milli gelirler, faiz oranları, enflasyon ya da para üzerindeki talepler geniş ekonomi başlığı altında incelenir.

Ekonomik göstergeler

Çeşitli göstergeler üzerinden ölçülebilir. Bunun yanı sıra gayrisafi milli hasıla, enflasyon, işsizlik oranı, faiz üzerindeki oranlar, dış ticaret, tüketici fiyat maliyetleri gibi faktörler üzerinden değerlendirilir. Bu göstergeler üzerinden ekonomik aktivitelerin hareketi ve ekonomik büyümenin yönü belirlenir.

 Ekonomik sistemler

Ekonomik faaliyetleri düzenleyen yönetim biçimlerine ve düzenli üzerindeki etkili politikaların bir bütünüdür. Ekonomik sistemler üç ana başlık altında incelenir. Bu başlıklar sosyalizm, kapitalizm ve komünizm olarak sıralanır.
Sosyalizm, özel varlığın yerine kamu mülkiyetini ya da kamu planlı ekonomisini benimseyen bir sistemdir. Devlet kaynakları yöneterek fiyatları belirler. Bu sistemdeki temel amaç herkesin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
Kapitalizm, serbest piyasa, özel varlıklar ve serbest girişimcilik üzerindeki ekonomik sistemdir. Bu sistem üzerinde bireyler ve işletmeler uygulamaya geçer ve kaynaklarını kullanarak fiyatları belirler. Devlet etkisi en alt düzeydedir.
Kominizim ise özel mülkiyetin ortadan kaldırıldığı bir sistemdir. Ekonomi nedir? Kaynakların tamamı kamu mülkiyetine geçmektedir. Bunun yanı sıra planlı bir ekonomik uygulama sistemidir. Devlet tüm ekonomik faaliyetleri kapsayan bir yönetime hakimdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu